Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri 1. Lefke Kent Sempozyumunda Dört Bildiri Sundu…
Eklenme Tarihi: 16 Aralık 2018, 15:19
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:02

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke ilçesinin çok yönlü gelişimini yönetim bilimi çerçevesinde doğru yöntemlerle, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kentleşme temelinde gerçekleşmesini sağlamak ve ilgili bilimlerin disipliner bakış açısı ile çözüm önerileri getirmek amacıyla düzenlenen “1. Lefke Kent Sempozyumun” nda temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Beste Çubukçuoğlu, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derin Orhon, Yrd. Doç. Dr. Youssef Qassem ve Dr. Mehmet Necdet katıldıkları 1. Lefke Kent Sempozyumunda “CMC Atıkları”, “Yenilenebilir Enerji”, “Jeoturizim”, ve “Çarpık Kentleşme” konularında dört bildiri sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden sempozyumla ilgili açıklama yapan Profesör Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Ülkemizin en güzide bölgelerinden biri olan Lefke bölgesinin sorunlarının masaya yatırıldığı sempozyumda, akademik sorumluluk bilinciyle davranıp bölgenin sorunlarının çözümüne yönelik bildiriler hazırladık ve sempozyumda sunduk” dedi.

Lefke Kenti Çok İyi Bir Güneş Enerjisi Potansiyeline Sahip…
Prof. Dr. Gökçekuş ve Yrd. Doç. Dr. Youssef Qassem tarafından hazırlanan "Lefke Kentindeki Enerji Talebi ve Yenilebilir Enerjinin İncelenmesi" adlı bildiride, Lefke kasabasının çok iyi bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğu, ortalama günlük yatay güneş ışımasının 5.96 kWsaat/m2/gün olarak bulunduğu belirtildi.

Bildiride, fotovoltaik (PV) sistemlerin, enerji açısından yabancı ülkelere bağımlı olan KKTC için yerel anlamda potansiyel bir enerji kaynağı durumunda olduğu, genelde KKTC’de özelde ise Lefke Bölgesinde, elektrik üretmek için fosil yakıt yerine fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanılması, CO2 emisyonlarını, buna bağlı olarak da küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuz koşulları azaltacağı belirtildi.


CMC Maden Atıklarının Stabilize Edilmesi Gerekiyor…
Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ile Prof. Dr. Seval Sözen ve Prof. Dr. Derin Orhon'un hazırladıkları "CMC Maden Atık Alanının Çevresel Etkileri Dünü- Bugünü-Yarını" bildride ise, CMC Atıklar belirli bir düzende stabilize edilmesi gerektiği, depolama havuzlarının yönetmeliklere uygun tehlikeli atık depolama havuzlarına dönüştürülmesi ve stabilize edilmiş atıkların aynı havuzlarda depolanmasının uygun olacağı açıklandı.

Bildiride ayrıca, bugüne kadar kadük kalan bu proje en kısa sürede gündeme alınmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, bilimsel esaslarla yapılacak yenileme ve iyileştirme çalışmaları ivedilikle başlatılması, sürdürülebilir çevre yaklaşımı çerçevesinde sıfır atık yönetimi uygulanması ve sürdürülebilir yönetim planı ile: "Maden atık alanındaki çevreyi tehdit eden tüm unsurların ortadan kaldırılacağı, uluslararası mevzuatın tüm gerekliliklerinin yerine getirileceği, alanın doğal yapısına tekrar kavuşturulacağı, geri kazanma odaklı yenilikçi yaklaşımı ile KKTC’ye çevresel bir ödül getirebileceği ve global anlamda bütün benzer alanlar için örnek teşkil edecektir. " denildi


Lefke Bölgesi'ne Gerek Jeolojik Gerekse Madencilik Mirasının Tanıtımı İçin Bir Kent Müzesine İhtiyaç Var…
Dr. Mehmet Necdet ve Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş'un hazırladığı "Lefke Bölgesinin Jeoturizm Potansiyeli" adlı bildiride ise Madencilik Mirası ve Kent Müzesi Oluşturulması'nın önemine değinildi. Lefke kenti ve yakın çevresindeki gerek jeolojik gerekse madencilik mirasının tanıtımı için bir kent müzesine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bu bağlamda madencilikle ilgili objelerin sergilenmesinin kente olan ilgiyi artıracağı, madencilik mirası açısından antik dönemden günümüze intikal eden Roma dönemine ait cürufların mutlak surette korunması gerektiği ve bu cürufların stabilize amaçları için kullanılarak yok edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride ayrıca, Lefke'de oluşturulacak açık hava müzesinde sergilenmek üzere gerek CMC işletme alanında gerekse Lefke girişinde bulunan ve geçmişte maden cevherini bakır üretim tesislerine taşımada kullanılan ancak şu anda yerinde olmayan rayların, lokomotifin, vagonların vb malzemelerin süratle toparlanarak sergilenmek suretiyle Lefke madencilikle özdeşleşen kimliğine yeniden kavuşturulmasıyla birlikte Lefke, bu yönüyle jeoturizm amaçlı kullanılmalıdır denildi.

KKTC Genelindeki Kontrolsüz, Aşırı ve Çarpık Yapılaşmayı Durdurmak, Betonlaşmayı Kontrol Altına Alabilmek Tek Başına Emirnamelerle Mümkün Değil…
Yrd. Doç. Dr. Beste Çubukçuoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından hazırlanan üçüncü bildiride ise, "Plansız Yapılaşmanın Getirdikleri ve Alınması Gereken Önlemler" üzerine sunum yapıldı. Sunumda, uzun süren kuraklık nedeniyle akmayan dere yataklarına konut yapılmaya devam edilmesi boyutu öngörüleyemen felaketlere yol açacağı, yürürlükte olan yasaların (Ör : Fasıl 96) çağın gereksinimlerine göre yeniden ele alınıp düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, fasıl 96, yolun ulaştığı her noktaya yapılaşma imkanı vermekte olduğu vurgulandı.

Bildiride ayrıca yaşanabilir, kaliteli ve kimlikli mekansal planlama ve bunun tasarımı bir ülkenin sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve politik gelişimi için oldukça önem taşımakta olduğu, KKTC genelindeki kontrolsüz, aşırı ve çarpık yapılaşmayı durdurmak, betonlaşmayı kontrol altına alabilmenin tek başına emirnamelerle mümkün olmadığı belirtilerek, KKTC için gerekli olan ülke bazında imar yasalarının yaşama geçirilmesi, böylece kontrolsüz biçimde büyüyen mekansal gelişim kontrol altına alınabileceğinin önemine değinildi..