Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzm. Erkan Bal’ın Üç Makalesi, Uluslararası Prestijli İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 12 Ocak 2018, 10:54
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:10

Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Uz.Öğretim Görevlisi Erkan Bal’ın kısa aralıklarla 3 makalesi uluslararası prestijli indekslerde taranan Ponte Journal, Procedia Computer Science ve International Journal of Educational Sciences dergilerde yayınlandı. Makaleler ayrıca AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI (Science Citation Index), ESCI (Emerging Sources Citation Index), BIOSIS (Biosis Citation Index), ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve Scopus gibi uluslararası ve ulusal indeksli dergilerde taranmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Uzaktan Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Uz. Erkan Bal: “Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel materyal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik görüşleri” adlı makalede Doç.Dr.Fezile Özdamlı ve Uz.Ögr.Gör.Damla Karagözlü ile , “Öğrencilerin sosyal medya kullanım amaçları ve eğitimde kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi” adlı makalede Doç.Dr.Hüseyin Bicen , “E-Kitap Tasarımı Ve Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi” adlı makalede de Doç.Dr.Murat Tezer ile birlikte çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Bal: “Antik Çağlardan Günümüze Teknik Gelişmişlik; Tarım Toplumu, Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumu İle İfade Edilmekte”
Uzm. Öğretim Görevlisi Erkan Bal: “Antik çağlardan günümüze insanların bir arada yaşamalarına ve yaşamlarını kolaylaştırma adına, biliçsel gelişimlerine bağlı olarak farklı teknik ihtiyaçları ve zorunlulukları ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak teknik gelişmişlik düzeylerinde gelişmeler yaşanmıştır. Teknik gelişmişlik düzeyinde yaşanan gelişmelerle insanlık, günümüzde olduğumuz konumuna gelmiştir. Uzmanların yaptığı sınıflandırmada toplumu en fazla etkileyen teknik gelişmişlik evrelerini üç dalga olarak ifade eder. Birinci dalga tarım toplumunu, ikinci dalga sanayi toplumunu, üçüncü dalga ise günümüz bilgi toplumunu ifade etmektedir. Günümüzdeki bilgi toplumu tanımlamasının karşılığı olarak bireylerin teknolojik temel cihazları kullanabilme, gerekli bilgilere bu yolla ulaşabilme becerilerie sahip olmaları gerekliliği doğmuştur.”


Bal: “Birçok Ülke, Etkili Öğrenme Ortamları Tasarlamak Amacıyla, Teknolojinin Öğrenme Süreci İle Bütünleştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmektedir.”
Bal: “Eğitim alanında büyük katkılar sağlayan teknoloji, eğitime yeni fırsat ve yöntemler sağlamaktadır. Bu bağlamda eğitime katkı sağlayan araç gereç kullanımı veya ders materyallerinin tasarımının teknolojik olarak oluşturulma süreçlerinin eğitim teknolojisi kavramına dayandırılma zorunluluğu gelmiştir. Deneysel yöntemlerin eğitimdeki olumlu etkileri yapılan çalışmalarla görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin eğitimde aktif olarak kullanılması geleneksel eğitim yöntemlerinin yetersiz kaldığı bir çok konuda çözümler sağlayabilmektedir.Eğitimde yeni yaklaşımlar ve yollar açan teknolojiler geleneksel eğitim materyallerine göre yaratıcı ve geniş kullanım alanı imkanı sunmuştur. Teknolojinin öğrenme süreciyle bütünleştirilmesi; çeşitli görevlere destek sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri üzerinde asgari düzeyde etki yaratarak teknolojiye erişim sağlama olarak tanımlanırken, diğer bir görüşe göre öğretimin bir parçası olan müfredat ile teknolojinin tamamen birbirine bütünleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte birçok ülke etkili öğrenme ortamları tasarlamak amacıyla teknolojiden faydalanarak, teknolojinin öğrenme süreci ile bütünleştirilmesine yönelik projeler geliştirmektedir.”Dedi.