Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi , 2500 Öğrencisini Meslek İnsanı Olarak, Çeşitli Ülkelerde Yaşam Hayatına Geçirdi
Eklenme Tarihi: 06 Eylül 2017, 13:40
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:20

Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zihni TURKAN, 1992-1993 akademik yılında, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL'in katkıları ile kurularak eğitime başlayan ve bugün 25. yılında olan fakülte hakkında bilgiler verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Doç.Dr. Zihni TURKAN; “Fakültemiz, kısa sürede gelişimini tamamlayarak, Mimarlık Bölümü’nden sonra sırası ile İç Mimarlık Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile lisans eğitimini başarı ile devam ettirmektedir.

Bu eğitim sonucunda günümüze kadar yaklaşık 2500 öğrencimizi, meslek sahibi yaparak, çeşitli ülkelerde “YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ”nü yaşam hayatına geçirmiştir.

Lisans eğitimine paralel olarak YDÜ Fen Bilimleri Enstütüsünde Mimarlık ve İç Mimarlık Anabilim dalı Lisansüstü ve Doktora eğitimi vermektedir. Bu çalışmalarla bilim insanı eğiterek çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi, araştırmacı olarak çalışmalara katıldığını izlemekte ve gurur duymaktayız.

Bunun yanında kendi öğretim üyelerini de lisansüstü eğitimi döneminde asistan olarak bünyemize katıyoruz. Şu anda birçoğu doktora çalışmalarını bitirerek bünyemize de öğretim üyesi olarak katkıları ile eğitimimize destek olmaktadırlar.”Dedi.

Neden Mimarlık Fakültesi?
Doç. Dr. Zihni TURKAN, Neden Mimarlık Fakültesi Tercih Etmeliyiz? Sorusuna da kriterleri şöyle belirtti.


  • Üniversitemizi tercihte en önemli neden, kampüsün fizik yapısının mükemmel olmasının yanı sıra derslikler, kütüphane, oditoryumlar, seminer odaları, laboratuvarlar, yatma barınma için yutlar, yeme, içme, eğlence, spor için mükemmel ve son teknolojilerle donatılmış hacimle de sunmaktayız. Kampüsün peyzajı ve açık alan düzenlemelerimizle yeşil bir sahada, tropik bir iklimde yaşama imkanlarını sunuyoruz. Yerleşimde en önemli unsur KKTC başkent sınırları içinde kent merkezine 5 km. mesafede olması ve KKTC coğrafyasının tam odağında olması, ulaşım ağımızın akıcılığı, kampüs alanında otoparkların yeterinden fazla olması sizlere ulaşım ve haberleşmede en büyük avantajı sağlayacaktır.

  • Fakültemiz üniversite kampüsünün  orta yerinde yer almakta, birçok  sosyal ihtiyaçların karşılanmasında sonsuz imkanlara sahiptir. Örneğin banka şubelerine yakınlık, yeme içme ve genel kütüphane ve genel oditoryumları yakınlığı ve ulaşım ağının en merkezi durağına yakınlığı tercihiniz olacaktır.

  • Eğitim misyon ve vizyonumuza gelince; lisans düzeyinde mesleğini profesyonel olarak sürdürebileceği kuramsal eğitim yanında pratik bilgileri de eğitim sistemimizde entegre etmiş bulunuyoruz. lisans düzeyinde eğitim sonucunda, kendi işini kurabilecek, mimari bürosunda proje tasarlayarak ve bilhassa uygulamada “yapımcı” bir meslek insanı için mimarlık formasyonu veriyoruz. Bunun yanında kamu sektöründe kanun ve yönetmeliklere hakim imar hukuk ve iş alanında iş hukukuna hakim bilgilerle donatıyoruz. profesyonel mimarlık için “Yeterli Bilgi” ile meslek hayatına geçişini sağlıyoruz.

  • Eğitim süreci içinde sosyal yaşam için gerekli toplantılar, geziler düzenliyoruz. Bilhassa uygulamalı stüdyo çalışmalarında gözlem metodunun esası olan “alan çalışmalarına” önem vererek ulusal ve uluslararası araştırma gezileri ile yaşayarak öğrenme imkanları yaratıyoruz. Bu gezilerle görerek, yaşayarak, araştırarak, karşılaştırarak mimari eğitimi katılımlı ve aktif olarak öğretmeye çalışıyoruz.

  • Yoğunlaştırılmış “yaz okulu” programımızla öğrencilerimizin  “dönem kayıplarını” gidererek düzenli öğrenci duruma getiriyoruz.

  • Bu örgün eğitimimiz  sonucu ülkemiz ve uluslararası nitelikte  geçerli olan diplomaları ile kamu ve özel sektörde Mimar, İç Mimar ve Peyzaj Mimarı olarak çalışacaklardır. Meslek odalarına kayıt yaptırarak tüm yasal haklarını kullanma imkanlarına kavuşacaklardır.

  • Bilimde ve sanatta uzmanlaşmak istemeleri halinde, ülkemiz ve uluslarasındaki tüm yüksek eğitim kurumlarının giriş şartlarını yerine getirerek eğitimlerine devam edebileceklerdir

  • Serbest çalışma alanı olarak ticareti seçmeleri halinde mesleği ile ilgili konularda müteahitlik (İnşaat alarak uygulama yapmak) yine mesleği ile ilgili yapı malzemeleri tanıtımı, pazarlaması, satışı gibi konularda çalışma imkanlarını kullanabilirler.


Ana çizgileri ile  eğitim misyonumuzu belirtiğimiz  bu  imkanlardan  yararlanmanızı ve  uygulama  alanında  aranan bir meslek insanı  olarak  yetiştirmeyi  ilke bilerek eğitimimizi beğeninize sunuyoruz.  Fakültemiz  bölümlerinden ,  Mimarlık,  İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı bölümlerin hangisini seçerseniz seçiniz eğitimin ilk günlerinden itibaren misyonumuzu yaşayarak öğrenecek ve bize hak vereceksiniz.