Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumunda Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 04 Nisan 2018, 15:38
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:04

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve dünyadan edebiyatçıları buluşturan, Kıbrıs Türk Edebiyatını her yönüyle ele alan 3’üncü Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu’nda temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut sempozyumda, “Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi” ve “Ali Nesim’in Kıbrıs Türk Kültürü İçerisindeki Yeri” isimli iki bildiri sundular. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut aynı zamanda sempozyumun bilim kurulunda da görev aldılar.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gagauzya, Moldova, İran, Kazakistan, Özbekistan, Polonya ve Rusya’dan edebiyatçıların, akademisyenlerin, bilim insanlarının, öğretim görevlilerinin katıldığı sempozyumda 67 bildiri sunuldu.

Kıbrıs Türklerinin Milli Şuurunun Şekillenmesi Anlatıldı…
Sempozyumda sunulan, “Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi” adlı bildiride, Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türklerinin milli şuurunun şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Sunulan bildiride, Tanzimat ve Milli Edebiyat dönemlerinde, edebiyatta toplumu bilinçlendirme görevi verildiği belirtilerek, o dönemlerin ürünü olan eserlerin ait oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, ülkenin tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu aşamaları ayrıntısına kadar yansıttığı kaydedildi. Bu durumun Süleyman Uluçamgil’in eserleri için de karakteristik bir nitelik arz ettiği dile getirilen bildiride, şairin kaleme aldığı eserlerin birçoğunda İngiliz Sömürge Yönetimine olan tepkisini dile getirdiği ve Kıbrıs Türklerinin milli şuurunun şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk Edebiyatının Kurumsallık Kazanmasında Ali Nesim’in Etkisi Konuşuldu
“Ali Nesim’in Kıbrıs Türk Kültürü İçerisindeki Yeri” isimli bildiri de ise, Ali Nesim’in çalışmaları, araştırmaları ve yorumlarıyla Kıbrıs Türk edebiyatının varlığını sağlamlaştırdığı ve kurumsallaştırdığı anlatıldı.

Ali Nesim’in hayatı, sanatı ve eserlerine bakıldığında onun Kıbrıs Türk edebiyatında oldukça önemli bir yeri olduğu ifade edilen bildiride, Nesim’in sosyolojik, felsefi ve evrensel bakışı sayesinde Kıbrıs Türk edebiyatı kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıldığı ve ileriye taşındığı, bunun yanında doğaya olan saygı ve sevgisi Kıbrıs Türk toplumunun uyanışını sağladığı kaydedildi.

Nesim’in, özellikle araştırma kitapları ile karanlıkta kalmış birçok noktayı aydınlatmış ve birçok araştırma için temel oluşturduğu vurgulanan bildiride, yazarın öyküleri, şiirleri, denemeleri ve tiyatro eserleriyle Kıbrıs Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdığı, bütün bu çalışmaları, araştırmaları ve yorumlarıyla Kıbrıs Türk edebiyatının varlığını daha da sağlamlaştırdığı ve bir öncü görevi üstlendiği anlatıldı. Ali Nesim’in, medenileşmenin ilk adımlarından biri sayılan kendini tanıma ve köklerine sahip çıkma konularında yaptığı çalışmalarla da Kıbrıs Türk kimliğinin kapsamını ve sınırlarını belirlemeye çalıştığı ve bu konuda önemli bir eksikliği doldurduğu dile getirildi.