Yakın Doğu Üniversitesi İzmir – Çeşme’de Temsil Edildi
Date Added: 29 Ekim 2015, 20:31
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 09:22
Yakın Doğu Üniversitesi İzmir - Çeşme’de Temsil Edildi

Türk Dil Kurumu ve Ege Üniversitesi – Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresine (Dede Korkut ve Türk Dünyası) katılan Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hem de Yakın Doğu Üniversitesini başarılı bir şekilde temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İzmir - Çeşme’de Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır “Türk Dili Edebiyatı ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri” başlığı altında üniversite birinci sınıfta öğrenim gören Türk Dili Edebiyatı ile Türkçe Öğretmeni adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri hakkındaki bilgi ve görüşlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İzmir - Çeşme’de Temsil Edildi

Yrd. Doç. Dr Yeniasır, bildirisinde Dede Korkut Hikâyelerinin okullarımızda yeteri kadar öğretilmediğini, bununla birlikte ailelerin ve dolaysıyla toplumun da bu konuda yeterince bilinçli olmadığını söyleyerek; bu sorunun bir an önce çözümlenmesi, Dede Korkut Hikâyelerinin millî değerlerle bütünleştirilerek anlatılması ve böylece edebî metinlerin kültür taşıyıcı işlevinin de yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi İzmir - Çeşme’de Temsil Edildi

Yrd. Doç Dr. Burak Gökbulut ise “Dede Korkut Hikâyelerinin Kıbrıs Türk Toplumundaki Yansımaları” isimli bildirisinde söz konusu hikâyelerin Kıbrıs Türk toplumundaki yansımalarını tespit etmeye ve bunları değerlendirmeye çalışmıştır. Gökbulut, bildirisinde Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan; avcılık, çocuk oyunu, meslekler, rüya motifi, yiyecek-içecek ve mutfak kültürü, çalgı aletleri, misafirpervellik, formel sayılar, araç-gereç, eşyalar vb. unsurların Kıbrıs Türk toplumunun yaşamında da var olduğunu söylemiştir.