Yakın Doğu Üniversitesi İngiltere’de Siyasal Güç Paylaşımı Konferansında Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2017, 16:11
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:08

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Birleşik Krallığın en saygın ve köklü üniversitelerinden olan Queen’s University Belfast (QUB)’ta düzenlenen “Siyasal Güç Paylaşımı” temalı uluslararası konferansta Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Queen’s University Belfast üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Etnik Çatışma Araştırmaları Merkezinin düzenlediği “Hariç tutulma ve Dahil edilme arasında” temalı konferansa, Doç. Dr. Nur Köprülü konuşmacı olarak ile katıldı.

Farklı coğrafyalardan gelen siyaset bilimi uzmanlarının katıldığı konferansta, özellikle siyasal güç paylaşımı modeli Belçika, Lübnan, İrlanda, Kosova, Bosna-Hersek, Çin, Latin Amerika alanlarında çalışmalar yürüten bölge-uzmanları ve araştırmacılar tarafından tüm boyutlarıyla mercek altına alındı. Katılımcılar, kuramsal ve örnek ülke çalışmalarını sunma imkanı buldular.

Doç. Dr. Köprülü; “Lübnan’daki Güç Paylaşımı Orta Doğu’da Yeniden Şekillenmekte Olan Siyasal Denklemin Geleceğinden Büyük Oranda Etkilenecek”
Konferansa konuşmacı olarak katılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Köprülü, “Lübnan’daki Güç Paylaşımı üzerine yeniden düşünmek: Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı makale çalışmasını el aldı.


Doç. Dr. Köprülü makalesinde, Orta Doğu bölgesinde bölünmüş toplumlardan biri olan Lübnan’ın Fransız manda yönetiminden günümüze inşa edilen oydaşmacı demokrasi ve güç paylaşımı modelini içsel ve dışsal etkenler çerçevesinde kaleme aldı. Doç. Dr. Köprülü, tarihsel bir bakış açısı ile Lübnan’da 1975-89 yılları arasında yaşanan iç savaşın ülkede 1943’ten bu yana yapılandırılan güç paylaşım modelini sekteye uğrattığını ve savaşın ardından imzalanan Taif Anlaşması ile istikrarın yeniden tesis edildiğine dikkat çekti.

2005 yılından itibaren Lübnan’da yeniden ortaya çıkan siyasal istikrarsızlığın bölgesel gelişmelerden bağımsız olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Köprülü, Refik el-Hariri suikastı ve 2011 yılında tüm Arap dünyasını etkisi altına alan Arap Ayaklanmaları sonrasında Lübnan iç politikasının bu gelişen dinamikler ile doğrudan etkileşim içerisine girdiğini dile getirdi. Doç. Dr. Nur Köprülü, yeniden şekillenmekte olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge siyasetini ve söz konusu toplumsal hareketlerin demokratikleşme süreçlerine etkilerini ortaya koyarken; Lübnan’da inşa edilen “siyasal güç paylaşım” modelinin her ne kadar istikrarsızlık kaynağı olduğu düşünülse de, paradoksal bir şekilde ülkedeki demokrasi ve istikrarın geleceği için vazgeçilmez bir siyasal sistem olduğunun altını çizdi.

Köprülü, son olarak Arap dünyasında Lübnan’ın, oydaşmacı demokrasi yönetim modeli ile nevi şahsına münhasır niteliği ile ayrı bir yer teşkil ettiğini ifade ederek, ülkenin siyasal liberalleşme hareketleri açısından kayda değer bileşenlere sahip olduğunu söyledi.