Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümleri Tarafından Hazırlanan 4. Lisans Araştırma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 22 Aralık 2017, 14:01
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:29

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından hazırlanan “4. Lisans Araştırma Günü” etkinliği, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 3’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, dersi alan öğrencilerin hazırlamış oldukları bilimsel çalışmaları dinleyicilerle paylaştıkları etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, lisans düzeyindeki öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma odaklı vizyonuna dahil etmeyi amaçladıklarını vurguladığı belirtildi. Çavuşoğlu, bu ders kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırmaları sadece teorik olarak değil, pratikte de gerçek veri toplayarak elde ettikleri sonuçları paylaşarak öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Gerçekleşen sunumlarda öğrenciler titizlikle hazırladıkları çalışmalarının sonuçlarını etkinliğe dinleyici olarak katılan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile paylaştılar.

Oldukça ilgi gören araştırma gününde bu dönem toplam beş sunum gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, sunumlar konuları itibarıyla genelde eğitim ve edebiyat, özelde İngiliz dili eğitimi ve edebi roman incelemesi odaklı olurken, çalışmalardan edinilen bulgular çerçevesinde gerek İngilizce öğretmenleri, gerekse konuyla ilgilenen araştırmacılara yönelik önerilerin de dinleyicilerle paylaşıldığını vurguladı.

“İyi mi Kötü mü? Yeni Bir Akademik Ortama Alışma Konusunda Transfer Öğrencilerin Görüşleri”
Günün ilk sunumunu gerçekleştiren İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencisi Aisha Sharif El-Lahdally, transfer öğrencilerin yeni bir akademik ortama adapte olma süreçlerini incelediği “İyi mi Kötü mü? Yeni Bir Akademik Ortama Alışma Konusunda Transfer Öğrencilerin Görüşleri” (For Better or For Worse? Transfer University Students’ Perceptions on Adapting to a New Academic Environment) başlıklı çalışmasında, transfer öğrencilerin yeni akademik ortamlara adapte olma süreçlerini etkileyen dış etkenlerin bazılarının çevre, kültür ve aile olduğunu, en önemli iç etkenin ise kendine güvenme olduğunu ortaya koydu.

Günün ikinci sunumunda “Richardson’un Pamela Romanında Cinsel Ahlakın Temsili” (The Representation of Sexual Virtue in Richardson’s Pamela) başlıklı çalışmasını sunan Mehdi Mammadzada, romanın ana karakteri olan Pamela’nın kusursuz ve sevecen tavrına rağmen üst sınıfa ulaşabilmek için gizli bir planı olduğu fikrini savundu.

“Hazırlık Okulu Öğretmenlerinin Kullandıkları Sözlü Hata Düzeltme Stratejileri”
Mammadzade’nin sunumunun ardından kürsüde yerini alan Emetullah Nur Kalkan “Hazırlık Okulu Öğretmenlerinin Kullandıkları Sözlü Hata Düzeltme Stratejileri” (Preparatory School Teachers’ Oral Error Correction Strategies) başlıklı çalışmasında sözlü hataların ne zaman düzeltildiği üzerine yoğunlaşarak, sınıftaki dilin doğru kullanımına odaklı aktivitelerde hata düzeltiminin anında yapıldığını, akıcılığa dayalı aktivitelerde ise yapılan hataların daha sonra düzeltildiğini dinleyicilere aktardı. Yaptığı çalışmayla en çok kullanılan hata düzeltme stratejilerinin ise tekrarlama ve farklı kelimelerle ifade etme olduğu sonucuna vardı.

“Öğretmen Adaylarının Sınıfta Gerçek Eşya Kullanımına Karşı Tutumları”
Tüge Diker “Öğretmen Adaylarının Sınıfta Gerçek Eşya Kullanımına Karşı Tutumları” (Pre-Service Teachers Attitudes’ Towards Using Authentic Materials in the Classroom) başlıklı çalışmasıyla aday öğretmenlerin sınıfta öğretim materyalleri kullanmasına karşı olumlu tavır sergilediklerini belirterek, öğretmen adaylarına bu gibi materyalleri eğitimleri sırasında kullanma fırsatı verilmesi önerisinde bulundu.

“Hangi Değerlendirme Türleri Öğrencilere Daha Fazla Yararlıdır?”
Günün son sunumunu gerçekleştiren Fatma Şahin ise “Hangi Değerlendirme Türleri Öğrencilere Daha Fazla Yararlıdır?” ( Which Summative Assessment Types are More Beneficial for the Students? ) başlıklı sunumunda yapmış olduğu araştırmayla öğrencilerin portföy hazırlamayı etkili buldukları sonucunu izleyicilerle paylaştı.

Sunumlar sonunda, izleyicilerden gelen sorulara da yanıt veren öğrencilere Bilimsel Araştırma Yöntemleri ders koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu tarafından katılım belgeleri de sunuldu.