Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Konferansta Başarıyla Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2017, 09:27
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 15:44

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi KASAP ve İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan DOLUNAY, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen, “1st International Conferance on New Trends in Communication” (1. İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı)’a sözlü bildiri ile katılarak, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesini başarıyla temsil ettiler.

Basın Hak ve Özgürlükleri; İletişim, Etik ve Hukuk Temelinde Değerlendirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. KASAP ve Öğr. Gör. DOLUNAY, “Discussion Of The Freedom Of The Press On The New Media Within The Frameworks Of Legal And Ethical Boundaries: The Case Of The TRNC”(Basın Hak Ve Özgürlüklerinin Hukuki ve Etik Çerçevede Yeni̇ Medya Üzerinden Değerlendirilmesi:KKTC Örneği) adlı çalışmalarında, iletişim, etik  ve hukuk temelinde ele aldıkları basın hak ve özgürlükleri hususunun artık, özellikle yeni medyaya giderek artan eğilim ve yeni medyanın klasik medyanın çok daha ilerisinde bir “hız” olgusunu içermesi nedeniyle, çok daha kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ettiler.

KASAP ve DOLUNAY, çalışmalarından bahisle; “Basın hak ve özgürlükleri, basının, temel bir iletişim alanı olması nedeniyle, iletişim bilimini; hak ve özgürlüklerin ise, etik ve hukuki düzenlemeler ile söz konusu olması sebebi ile, hukuk bilimini ilgilendiren, disiplinler arası bir konu olma niteliğini haizdir. Ana akım medya çalışanları için, basın hak ve özgülüklerine ilişkinçeşitli milletlerarası hukuki belgelerde, anayasalarda ve yasalarda düzenlemeler yer almakla birlikte; artık ana akım medya olarak adlandırılan yapıya, önemli bir alternatif oluşturan yeni medya (internet ortamı, sosyal medya) üzerinden, basın mensubu olarak çalışan bireylerin hak ve özgürüklerineilişkin ayrı düzenlemeler bulunmamakta; ana akım medya mensupları ile ilgili hak ve düzenlemelere tabi oldukları kabul görmektedir.” ifadelerini kullandı.

KKTC Basını ve Yeni Medya: Haklar ve Etik İhlaller

KASAP ve DOLUNAY, belirtilen durumun KKTC açısından da, geçerli olduğunu vurgulayarak, şunları ekledi “Ancak, KKTC’de, ana akım medya mensuplarının hak ve özgürlükleri ile ilgili dahi, kapsamlı düzenlemeler bulunmadığı için; ana akım medya üzerinden bir çok etik olmayan haberin yapıldığı görülmektedir. Ortam ve özellikle de hız olgusu ile, ana akım medyadan farklılaşan yeni medya üzerinden ise, çok daha vahim sonuçlara ulaşan, etik olmayan haberlerin yayılması ve bir çok kişinin haklarının ihlali söz konusu olmaktadır. Çalışmamız, basın hak ve özgürlüklerinin genel olarak tanımlanması, sınırlarının çizilmesi ve özellikle de, yeni medya üzerinden KKTC’de basın mensubu olarak çalışan bireylerin etik ihlallerinin önlenmesi için somut çözüm önerileri sunma amacını taşımaktadır”denildi.

Bildiri Kitabında da Yer Aldılar: Makale ve Kitap Yayını Geliyor

İstanbul - Nobel yayıncılık tarafından basılan, 1st International Conference On The New TrendsIn Communication bildiri kitabında da, sözlü bildirileri basılan Doç. Dr. KASAP ve Öğr. Gör. DOLUNAY; bu çalışmadan hareketle hazırladıkları ilgili makalelerini ise, Belçika’da bulunan University of Leuven tarafından yayınlanan ve Thomson Reuters Core Collection, Social Sciences Citation Index (SSCI) ile taranabilen bir dergiden aldıkları ön kabul ışığında yayın için gönderdiklerini, yayın ardından makale ile ilgili detayları da paylaşacaklarını; bir sonraki aşama olan kitap yayını için ise, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.

Doç. Dr. KASAP ve Öğr. Gör. DOLUNAY, kısa bir süre önce de, “Medya ve Yeni Medya Ekseninde KKTC’de Basın Hak ve Özgürlükleri” adlı paneli, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL Onursal Başkanlığı’ndaki Medya ve Sinema Sempozyumu’nun ilk paneli olarak, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, KKTC Ombudsmanı Emine Dizdarlı, KKTC Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir AZGIN ve  Türk Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Emin AKKOR’un konuşmacı olarak katılımı ile düzenlemişlerdi.