Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Küreselleşme ve İslami Söylem: İmkanlar ve Riskler” Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 12 Mart 2018, 16:55
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:47

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Küreselleşen Dünya’da İslam İmajı III isimli proje kapsamında, mavi salonda Prof. Dr. Mustafa Tekin “Küreselleşme ve İslami Söylem: İmkanlar ve Riskler” başlıklı bir konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Mustafa Tekin konferansta, küresel bir dünyada yaşadığımız gerçeğinden hareketle öncelikle küreselleşmenin temel karakteristikleri betimledi. Küreselleşmenin zaman ve mekan anlayışında meydana getirdiği değişimler anlatarak; “sınırların aşınması, küresel ölçekte bilgi, mal ve sermayenin dolaşıma girmesi, tüketimin yaygınlaşması ile bunların yol açtığı gündelik hayattaki değişimler gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece içinde yaşadığımız hayatın reel koşulları ve değişen anlayışlar ortaya konulmuştur.”Dedi.

Ardından Prof.Tekin, islam’ın temel karakteristiklerini vurgulayarak, küreselleşme ile teorik bir karşılaştırma yaptı. Daha sonra bugün dünya ölçeğinde tedavülde olan İslami söylemler ve bunların nasıl bir İslam anlayışı ve yaşam pratiği önerdikleri kısaca resmedildi.. Belirli kategoriler altında tasnif edilen bu İslami söylemlerin, küresel dünyada nasıl bir imkanı ve riski barındırdığı tartışıldı. Prof Tekin, küresel bir dünyada islam’ın imkanlarının nasıl üretileceğine dair bazı önerilerde bulundu.