Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tarafından “Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları” Sempozyumu Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 08 Mayıs 2017, 12:32
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 10:46

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ'in Koordinatörlüğünde "Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları" sempozyumu YDÜ Kütüphanesi Salon 2'de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre,  "Osmanlı Döneminde Kıbrıs Vakıfları" sempozyumuna Yurt içi ve Yurt Dışından otuza yakın bilim insanının katıldığı belirtildi. Sempozyum İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M.Mahfuz SÖYLEMEZ’in açılış konuşması ile başladı. SÖYLEMEZ konuşmasında: “Kıbrıs 1571 tarihinde Osmanlı hakimiyetin geçmiştir. Osmanlı burayı fethettikten sonra Karaman, Niğde, Nevşehir ve Aksaray’dan Müslüman Türkleri getirip yerleştirerek kendi kültür, örf ve ananelerini de hâkim kılmıştır. 1878’de adadan çekilse de burada var olan Müslüman Türkler bu geleneği devam ettirmişlerdir. Osmanlı buraya hakim olduğu ilk dönemden itibaren adada onlarca vakıf kurmuştur. Hayatın her yönünü içine alan bu vakıflar giderek yenilerine alan açmış ve adanın büyük bir kısmı vakıf haline gelmiştir. Bunların bir kısmı hala varlığını korumaktadır. Bu sempozyumu düzenleyerek Osmanlı’nın kurduğu bu medeniyeti bizden sonraki nesillere tanıtmak istedik. Geçen yıl “Osmanlı Dönemin’de Kıbrıs” Uluslararası Sempozyumu düzenlemiş ve bunu da yayınlayarak bütün bilim insanlarının istifadesine sunmuştuk. Bu sempozyum da onun devamı mahiyetindedir. Allah izin verirse önümüzdeki yıl da Osmanlı Dönemi Kıbrıs’ının bir başka tarafını aydınlatmaya çalışacağız. Geçen yıl aldığımız karar gereği giderek bunu bir kongreye dönüştürme niyetindeyiz.” Dedi.

SÖYLEMEZ daha sonra kendilerini destekleyen başta Kurucu Rektör Dr. Suat İ. GÜNSEL ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL ve Rekrör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ’a teşekkür etti.

Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ise, Kıbrıs’ın bir vakıflar adası olduğuna dikkat çekerek konunun önemine işaret etti ve Sempozyuma katkısı olan herkese teşekkür etti. Üniversite olarak her zaman ilmi ve akademik çalışmalar desteklediklerini söyledi. İlahiyat fakültesinin üstlendiği misyondan övgü ile bahsederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sempozyum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İdris BOSTAN’ın açılış konferansıyla başladı. Kıbrıs’ın stratejik konumunu konu alan bu konferans ilgi ile dinlendi. Daha sonra bilim insanları tarafından Kıbrıs’ın fatihlerinden Lala Mustafa Paşa Vakıflarından başlayarak, Fernk  Cafer Paşa, Muzaffer Paşa, Kumarizade Hanı, Hala Sultan Vakıfları, Kıbrıs’ta Kurulan Gayri Müslim Vakıfları, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan Kıbrıs Vakıflarına İlişkin Bilgiler, Kıbrıs Vakıflarının Mal Varlığının Tespiti ile İlgili Yapılan Çalışmalar, Sultan II. Selim’in Vakfı, Kıbrıs Muhassılı Seyyid Mehmet Efendi Vakfı, Kıbrıs’ta Vakıf Kuranların Sosyal Statülerine Dair Bazı Mülahazalar, Osmanlı Dönemi Kıbrıs Vakıflarının İdari, Sosyal ve Mali Yapıları, 1883 Seager Rapor’una Göre Kıbrıs’ta Osmanlı Vakıfları, Osmanlı Devleti İdaresinde Kıbrıs’ta Komarizade Han’ı Vakfı gibi değişik konularda bildiriler sunuldu.