Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “İhya” Başlıklı Yeni Bir Konferanslar Dizisine Başlıyor…
Eklenme Tarihi: 09 Mart 2019, 13:56
Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 14:46

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam tasavvufunun baş yapıtlarından olan Gazâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-Din kitabından seçilmiş on temel konu çerçevesinde İhya" başlıklı yeni bir konferanslar dizisine başlıyor..

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, "İhya" seminerlerinin ilki, kitabın Türkçe mütercimi olan Doç. Dr. Dilaver Selvi tarafından, 13 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 17.00’de İlahiyat Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

İhya konferansları dönem boyunca her Çarşamba günü fakültenin Mavi Salonu’nda öğrenciler, öğretim üyeleri ve halka açık olarak verilecek.

İhyâu Ulumi’d-Din adlı kitap,Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilaver Selvi tarafından yeniden Türkçeye tercüme edilerek 40 ayrı kitap halinde basımı planlandı. Eserin 12 kitabı basılmış olup kalan kitaplarının basımı da devam ediyor.

Gazâlî’nin İtikat, İbadet, Edep ve Ahlak Kitabı…
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, İmam Gazâlî deyince akla ilk gelenin, İhyâu Ulumi’d-Din adlı meşhur eseri olduğunu belirterek, dini ilimlerini ve yeni bir birey inşa etmeyi hedefleyen bu eserin, Gazâlî’nin ilimle irfanı, zahirle batını, şeriatla hakikati, amelle edebi, akılla aşkı birleştirerek kaleme aldığı bir itikat, ibadet, edep ve ahlak kitabı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Söylemez, “Bu eser İslam tasavvufunun baş yapıtıdır. İslam âleminde en çok tanınan ve okunan kitapların başında gelmektedir. İlim kitabıyla başlayıp ahiret kitabıyla son bulan eser toplamda 40 kitaptan oluşmaktadır. Aslı Arapça olan bu şaheser, Türkçe ve diğer birçok dile de tercüme edildi” dedi.

İMAM GAZÂLÎ (rah)
Daha çok İmam Gazâlî olarak tanınan Ebu Hâmid Muhammed bin Muhammed el-Gazâlî, çok yönlü bir İslam alimidir. Hicrî 450, miladi 1058 yılında İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında doğmuş; 55 sene çok bereketli bir ömür sürüp hicri 505, miladi 1111 yılında yine Tus şehrinde vefat etmiştir. Fıkıh, kelam, mantık, hikmet, felsefe, irfan ve tasavvuf ilimlerinde önemli bir yere sahiptir. Huccetü’l-İslam (İslam’ın delili) ve Zeynüddin (dinin süsü) lakablarıyla anılan Gazzalî, Şafii mezhebine mensuptur. Kısa ömrüne irili ufaklı 450’den fazla eser ve risale sığdırmıştır, 75 eseri günümüze kadar ulaştı.