Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin İkinci Sayısı Çıktı
Eklenme Tarihi: 19 Ekim 2015, 12:20
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:34

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi uluslararası niteliklere sahip dergisinin ikinci sayısını çıkardı.

Yakın Doğu Üniverstesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Çapak, "Derginin bu sayısında ilgi çekici dokuz makale yer almaktadır. Derginin ilk makalesi Prof. Dr. Ali Durusoy ve Aliye Güler’a aittir. Dilbilimcilerle mantıkçılar arasıdaki tartışmaların her iki alana da yansımasını inceleyen “Vâv’ın Hikâyesi” isimli makalenin ekinde Ebû Said es-Sirafî ile Meta b. Yunus arasında geçen tartışmaları esas alan risalenin çevirisi yer almakatdır. Derginin ikinci makalesi, Abdullah Karaca’ya ait olup “Kur’an’ı Kerim’de Hz. Meyem’in Hamileliği ve Kendisine Gönderilen Ruh” başlığını taşımaktadır." Dedi.

Bir sonraki makalenin ise kendisine ait olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Çapak; “Nefis Kaynaklı Problemlerin aşılması: İsfahani Örneği” başlığını taşımaktadır dedi.

Prof. Çapak, makalesinde İsfahani’den hareketle irade sahibi insanın iyi ve kötüyü seçebileceğini, ancak asl olanın iyiye yönelmesi olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Dergide sırayla Doç. Dr. Mehmet Ümit’in “Zeydîyy Mezhebi, İmamet Anlayışı ve Sahâbe Hakkındaki Görüşleri”, Prof. Dr. Ali Durusoy ve Mehmet Demir’in Ebû’s-Senâ Şemseddin en İsfahani’nin Nâziru’l-‘Ayn Adlı Mantık Eserinin Takdim ve Tahkiki”, Yrd. Doç. Dr. Emel Yavuzoğlu Ergin’in “Mütevatir Kıraat Farklılıklarına Dayanan Fıkhî İhtilaflar”, Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez’in “Dr. Ferhat Ca’birî ile Tunus Üzerine Söyleşi”, Prof. Dr. Muhammed Aydın’ın “Keşfu’z-Zunûn Adlı Eserin Mukaddimesinde Hacı Halife’nin İlimleri Gruplara ve Sınıflara Ayırmasındaki Dehası”, Doç. Dr. Adem Yerinde’nin “Ebusuûd Efendi’nin İrşadü’l-Akli’s-Selim ilâ Mezâyâ’l-Kitâbi’l-Kerim Adlı Tefsirinin Müellif Nüshası ve En Eski Yazmaları” isimli makaleleri yer almaktadır.