Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez’in İslam Öncesi Arap Tarihini İrdeleyen “Cahiliye Arapları Namaz Kılarlar mıydı?” Adlı Kitap Çıktı…
Eklenme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:18
Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 14:46

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez'in Cahiliye Arapları Namaz Kılarlar mıydı? isimli yeni kitabı piyasaya çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kitap İslam öncesi Arap Tarihine yoğunlaşıyor.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Cahiliye Arapları Namaz Kılarlar mıydı? başlıklı kitabın Cahiliye döneminin ibadet hayatının bir boyutunu ele aldığı belirterek, “Cahiliye Araplarının ibadet hayatı (namaz, zekat, hac, oruç, tavaf, dua, niyaz, kurban ile ilgili ciddi çalışmaların yapılması icap etmektedir. Bu bir taraftan Kur’an’ın indiği zamanı/toplumu tanımamızı sağlarken, diğer taraftan da İslâm’ı daha iyi anlamamıza imkân tanıyacaktır” dedi.

Hz. Peygamberin Namaza Başlaması ve Peygamberin Namazına Mekke Müşriklerinin Tepkisi Kitabın Konusunu Teşkil Ediyor…
Prof. Dr. Söylemez kitap hakkında ek olarak şunları aktardı: “Bu çalışmamızda ibadetlerin en önemlisi olan namaz üzerinde durduk. Namaz, Cahiliye Araplarında var mıydı? Kur’an’ın Enfal Suresi 8/35. âyetinde bahsettiği müşriklerin “salât”ı neyi ifade etmektedir? Bu, günümüzde Müslümanların, adına “namaz” dedikleri ibadet ile aynı şey midir? Yoksa farklı bir ibadeti mi ifade etmektedir? Hz Peygamber namaza nasıl başlamıştır? Peygamberin namazına Mekke müşriklerinin tepkisi nasıl olmuştur? Bu gibi sorular kitabın konusunu teşkil etmektedir. Bu nedenle çalışmanın birinci bölümünde İslâm öncesi dönemde var olduğu bilinen “salât”ın ne anlama geldiği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise “namazın” Müslümanlara farz kılınışı, Hz. Peygamber’in namaza başlaması, Peygamberin namaza başlamasından sonra Mekke müşriklerinin tepkileri ve bu tepkilerinin nedenleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise Mekke müşriklerinin neden namaza karşı çıktıkları sorusuna cevap aranmış ve namazın tarihinden de kısaca bahsedilmiştir.”

Cahiliye Araplarının aralarındaki sorunları nasıl çözdüklerini inceleyen bir çalıştay hazırladıklarını da dile getiren Prof. Dr. Söylemez, çalıştayın sonuçlarını da yakın zamanda paylaşacaklarını söyledi.


Prof. Dr. Söylemez; "İslâm Öncesi Arap Tarihi de İslâm Tarihinin İlk Halkası veya Parçasını Teşkil Etmektedir…"
İslâm öncesi Arap tarihinin de İslâm tarihinin ilk halkası veya parçasını teşkil ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Mahuf Söylemez, bu açıdan bakıldığında İslâm dininin kutlu peygamberi Hz. Muhammed’in hayatının önemli bir kısmının bu evrede geçmiş olmasının da, bu dönemi İslâm tarihçileri açısından vazgeçilmez kıldığını söyledi.

Prof. Dr. Söylemez sözlerinin devamında; “Kaldı ki bu dönem Kur’an’ın içine indiği bir evredir. Kur’an, içine indiği bu dönemin dilini kullanmakta, örf, adet, gelenek ve göreneklerine atıfta bulunmakta, yakın ve uzak geçmişini (tarihini) şahit olarak kullanmakta, inançlarını eleştirmekte ve tüm bunların yeniden değerlendirilmesini sağlayarak, yeni bir yarın inşa etmektedir. Bu da dönemin tarihini daha da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle son yıllarda Cahiliye dönemine yönelik yoğun çalışmalar yapmaktayız. Daha önce Cahiliye Araplarının Ulûhiyet Anlayışı, Cahiliye Araplarının İlahları ve Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı adlı naçizane çalışmalar yapmış, bu dönemin ulûhiyet ve ahiret anlayışlarını incelemiştik. Daha sonra Cahiliye Araplarının nübüvvet anlayışını incelemeye koyulmuş ve şu soruların cevaplarını bulmaya çabalamıştık. Cahiliye Araplarının bir peygamber telakkileri var mıydı? Ehli kitaba nasıl bakıyorlardı? Bir peygamber beklentileri var mıydı? Kanaatimizce bu sorulara doğru cevap vermeden Hz. Peygamber’i tam olarak anlamak mümkün değildir. İnşallah bu çalışmalarımızın sonuçlarını da kitap halinde, yakın zamanda yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.