Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, KKTC Rekabet Kurulunu Ağırladı
Eklenme Tarihi: 14 Mart 2018, 14:44
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:52

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Ekonomik Seminerler Serisi’nin üçüncüsünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, KKTC Rekabet Kurulununun konuk edildiği seminerde, Ekonomi Bölüm Başkanı Doç.Dr.Hüseyin Özdeşer, Bölüm hocaları ve öğrenciler hazır bulunduğu belirtildi.

Doç.Dr.Hüseyin Özdeşer; “Rekabet Kurulunun Etkinliği Piyasaların İşleyişi Ve Tüketici Refahı İçin Vazgeçilemez”
Seminerin açılış konuşmasını yapan Ekonomi Bölüm Başkanı Doç.Dr.Hüseyin Özdeşer, günümüz küresel ekonomilerinde rekabetin gerek iç piyasa gerekse uluslararası pazarda ne kadar önemli olduğunu, rekabetin önemi kadar adil ve etkili rekabet ortamının sağlanmasının ve sürdürülebilmesinin de ekonomik aktivitelerin verimliliği ve etkinliği açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve bu bağlamda Rekabet Kurulunun etkinliğinin piyasaların işleyişi ve tüketici refahı için vazgeçilemez olduğunu söyledi.

Rekabet Kurulu adına Başkan Selim Altıncık, başkan yardımcısı Doç.Dr.Figen Yeşilada ve üye Sezi Sıdal ise seminerde, Rekabet Kurulunun işleyişi ve KKTC Ekonomisindeki yeri hakkında detaylı bir sunum yaptılar.

Selim Altıncık ;“Rekabet Kurulu, Avrupa Birliği’nin İlgili Mevzuatına Uyumlu Bir Yapıda Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Onaylandı”
KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık seminere Kurulun kısa tarihçesini anlatarak başladı. Rekabet Kurulunun yasal mevzulatlarla oluşumunu ve işleyişini göstererek, görev yetki ve sorumluluklarının neler olduğu hakkında bilgiler verdi. Altıncık, KKTC’de uygulanan rekabet yasasının Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatına uyumlu bir yapıda 16 Mart 2009 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından 30 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, Rekabet Kurulu üyelerinin ise 22 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanarak 2011 yılı başında göreve başladıklarını anlattı. Altıncık ayrıca Kurul üyelerinin yasanın öngördüğü şekliyle 5 üyeden oluştuğunu bu üyelerin de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarfından gösterilen ikişer aday arasından seçildiğini anlattı.

Altıncık yaptığı konuşmasında, ekonomik verimliliğin ve tüketici refahının artırılması, etkili rekabet ortamının sağlanması ve sürdürülebilir kılınması ile ülkede rekabet kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca dünyayla entegre olmuş, rekabet edebilir ve etkin çalışan piyasalar yoluyla yüksek refah düzeyine ulaşmış bir ekonomik yapı için saygın, güvenilir ve etkili bir Rekabet Kurulunun çok önemli olduğuna değindi.


Doç.Dr.Figen Yeşilada; “Rekabet Kurulu Bağımsız Ve Tarafsızdır”
Rekabet Kurulu Başkan yardımcısı Doç.Dr.Figen Yeşilada da, Rekabet Kurulunun yeni bir kurul olduğunu ve zaman zaman işleyişi, görevi ve yetkileri ile ilgili yanlış anlaşıldığını bu nedenle bu gibi seminerlerde Rekabet Kurulunu anlatmanın onları çok mutlu ettiğini de ekledi. Doç.Dr.Yeşilada, Rekabet Kurulunun işleyişi bakımından bağımsız ve tarafsız olduğunu, yasanın verdiği yetki ile görevlerini yerine getirdiğini, gerçekleştirdiği her tür işlem ve alınan her kararda hiçbir ayırım gözetmeden taraflara eşit mesafede kalarak görevlerini yerine getirdiklerini anlattı. Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ise Kurulun işleyiş bakımından bağımsız ve tarafsızlığını korumasının ne kadar önemli olduğunu bu nedenle de hesap verilebilirlik ilkesinin onlar için önemini anlattı. Kurulun karar ve uygulamalarının doğrudan Anayasanın idari kararların denetimi ilkesi çerçevesinde yargısal denetime tabii olduğunu belirten Yeşilada, ayrıca Kurulun aldığı kararlara karşı da Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmanın mümkün olduğunu ilave etti.

Kurulun bağımsızlığının yanında kendine ait bir bütçesinin olmadığı, kurulun giderlerinin devlet bütçesinden genel bütçe kuralları dahilinde karşılandığını ve Kurulun gelirlerinin Devlet Bütçesine gelir olarak kaydedildiğini ve bu işlemlerin de Sayıştay denetiminde olduğunu anlatan Altıncık, Rekabet Kurulunun yasadan kaynaklanan görev ve yetkilerini kullanırken, mevzuata uygun, serbest piyasa ilkelerine, rasyonel gerekçelere ve somut verilere dayanarak verdiği tüm karar ve uygulamalarında öngörülebilir ve tutarlı olmanın onlar için olmazsa olmaz olduğunu da ekledi.

Rekabet Kurulu Üyeleri Seminerin Sonunda Öğrencilerden Gelen Sorulara Cevap Verdiler.
Rekabet Kurulu üyeleri seminerin sonunda öğrencilerden gelen sorularada cevap verdiler.

Özellikle adil rekabet ortamının korunması için firmalara kesilen bazı para cezaları öğrencilerin çok dikkatini çekti.

Seminerin ardından Doç.Dr.Hüseyin Özdeşer ve Ekonomi Bölümü hocaları Rekabet Kurulu üyelerine verdikleri bu önemli bilgiler içeren seminerden ötürü teşekkür ettiler.