Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 14 Bölüm ile Geniş Bir Yelpaze Sunuyor
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2017, 14:53
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 10:25

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 1988 yılında İşletme ve Bilgisayar Enformatik olmak üzere 2 bölümlü olarak kurulmuş olduğunu daha sonraki yıllarda Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İşletme, Bilgi ve Belge Yönetimi, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Avrupa Birliği İlişkileri, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sosyal Hizmet olmak üzere 12 ayrı bölümün daha kurulması ile bugün 14 bölüm ve 1800’e yakın öğrenciye eğitim veren bir fakülte olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; "Fakülte Öğrencilerin Uzmanlaşmak İstedikleri Alanı Bilinçli Bir Şekilde Seçmelerine Olanak Sağlıyor"

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu, fakültede yürütülen lisans eğitim-öğretiminde ilk iki sene bölümler için zorunlu olan ortak temel dersler olarak verildiğini ve üçüncü sınıftan itibaren her bölümün kendi alanındaki uzmanlık dersleri öğrencilerin tercihine sunulduğunu, bir başka deyişle, ilk iki sene verilen zorunlu dersler aracılığıyla öğrencilere genel bir formasyon verilerek, öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren fakültenin uzmanlık alanlarından bir tanesinde uzmanlaşmalarını sağlayacak alt yapı oluşturulduğunu söyledi. Bu yaklaşım öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanı bilinçli bir şekilde seçmelerine olanak sağladığını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Eğitim-Öğretim Dili İngilizce ve Türkçe Lisanslarında"

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde çok sayıda bölüm olmasının öğrencilere çok önemli bir ayrıcalık sağlamakta olduğuna ve bu özelliği sayesinde öğrencilere mezun olduklarında hangi iş koluna yöneleceklerini belirlemekte seçim yapabilecekleri geniş bir yelpaze sunduğunun önemine değindi. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim-öğretim dilinin İngilizce ve Türkçe dillerinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eyüpoğlu, “Eğitim –öğrenim dilinin İngilizce olması mezunların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca İİBF de aldıkları eğitimin mezunlara hangi sektörlerde ne gibi iş olanakları sağladığını öğrenmek için neu.edu.tr adresinden bölümlerin sayfalarına bakılabilir” dedi.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; "Eğitim-Öğretim İki Yönlü Bir Süreç, Öğrenciler ile Öğretim Elemanları Arasında Bir Etkileşim Var"

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu, İİBF de yürütülen lisans eğitim-öğretiminin temelinde yatan anlayışın, öğrencilerle olanaklar elverdiği ölçüde yakın bir iletişim kurabilmek ve öğrencilerin akademik ve sosyal konulardaki soru ve sorunlarını öğretim elemanlarının ve fakülte yönetiminin dikkatlerine sunmasına olanak sağladığını vurguladı. Doç. Dr. Eyüpoğlu geleneksel eğitim anlayışından farklı olan bu yaklaşımda, eğitim-öğretim tek yönlü bir süreç, sadece öğretim elemanlarının ders verdiği ve öğrencilerin ses çıkarmadan dikkatle dinlemesi gereken bir süreç olarak görülmediğini ve bu anlayışa göre eğitim-öğretim iki yönlü bir süreç, öğrenciler ile öğretim elemanları arasındaki bir etkileşim olduğunu söyledi. Bu anlayış bağlamında öğrencilerin gerek dersler sırasında, gerekse ders ortamı dışında öğretim elemanları ve bölüm ve fakülte yöneticileri ile yakın bir iletişim kurmaları çok önem taşımaktadır dedi. Bunu gerçekleştirmek için her dönem başında öğretim elemanları ve yöneticiler öğrencilerin ders dışında kendileri ile görüşebilmelerine olanak sağlamak için ofis saatlerini ilan ederler ve ofis saatlerinde ofislerinde bulunarak öğrencilerle akademik ve sosyal konularda görüşürler.

Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu; "Öğretim Elemanları ile Öğrenciler Arasındaki Sosyal İlişkileri Geliştirmek İçin Etkinlkler Düzenliyoruz"

Genellikle, öğrenciler ile öğretim elemanları üniversite içinde bir araya geldiklerinde bir taraf “öğrenci” diğer taraf ise “hoca” kimliği ile hareket eder ve buna uygun davranışlar sergiler diyen Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Şerife Eyüpoğlu gerek öğrenciler gerekse öğretim elemanları toplumum kendileri için öngördüğü bu roller çerçevesinde etkileşim içinde olduklarından aralarındaki iletişim belirli sınırlar içinde kalır dedi. Ancak “hoca” ve “öğrenci” kimliği altında her bireyin insan olmaktan kaynaklanan kendine özgü bir kişiliği de vardır. İİBF öğrenciler ile işbirliği içinde, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının toplumsal kimlikleri dışında birbirlerini iki birey olarak daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla, her dönem üniversite dışındaki bir ortamda, öğretim elemanları ile öğrencilerin bir araya geldiği dönem yemekler düzenlemektedir. Doç. Dr. Eyüpoğlu, “Bu yemekler ve zaman zaman öğretim elemanlarının Yakın Doğu Üniversitesinin sağladığı ulaşım araçlarıyla bireysel olarak düzenlediği gezi ve piknikler, öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmekte, aralarındaki iletişimi kolaylaştırmakta ve iletişimin etkililiğini artırmaktadır. Fakültenin bir başka önemli özelliği ise (eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle) birçok farklı ülkeden gelen 500 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapması. Bu özellik öğrencilerin farklı kültürler ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlamakta ve mezunların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarına katkı sağlamaktadır” dedi.