Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Ulusal ve Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde Temsiliyet…

Eklenme Tarihi: 12 Aralık 2018, Çarşamba, 10:30
Son düzenleme: 12 Aralık 2018, Çarşamba, 10:30

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Ulusal ve Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde Temsiliyet…

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Öz ve öğretim üyeleri, V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde Kongre Başkanlığı, sözlü sunumlar ve posterler ile katılım göstererek Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Fatma Öz Antalya’da gerçekleştirilen Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı işbirliği ile “İyileşme ve İyileştirme Yolunda Birlikte Güçlenme” temalı V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresine başkanlık yaptı.

Prof. Dr. Fatma Öz ile birlikte öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç ile araştırma görevlileri Samineh Esmaeilzadeh Ghaleh Joughi ve Nazlı Turgut kongreye katılarak, 10 sözel, 3 poster sunum, 1 moderatörlük ile Yakın Doğu Üniversitesini başarıyla temsil ettiler.

Prof. Dr. Fatma Öz, kongrede, “Kronik Ruhsal Hastalıklarda İyileşme ve İyileştirme” konulu panelde moderatörlük yaparak kongre sonuç bildirgesini sundu. Prof. Dr. Öz ayrıca, Affetme Eğitimine katılarak, farklı araştırmacılarla yaptığı çalışmalardan 9 sözel bildiri sundu.

Farklı Alanlarda Ruh Sağlığı ile İlgili Sunumlar Yapıldı…
Prof. Dr. Öz kongrede, “Bir devlet üniversitesinde sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilerin hayatı anlamlandırmaya yönelik algıları ve baş etme biçimleri“, “Hemşirelik öğrencilerinin konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğine yönelik klinik uygulama deneyimler: Buzdağının altını keşfetmek“, “Bütüncül iyilik hali ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması“, “Eşler ve bakım vericileri için destekleyici bakım gereksinimleri ölçeği’’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması“, “İçindeki iyileştirici gücü kullan: Tidal Model“, “Ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumlarının ve bağlanma tarzlarının benlik algısına etkisi“, “Mastektomi olmuş meme kanseri hastaları ve eşlerinin evlilik uyumu ve cinsel doyumlarını yordayan faktörler”, Hemşirelik İlişkisi Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması” ve “Şizofreni, aile ve toplum ruh sağlığı hemşireliği” konularında sunumlar yaptı.

Ruh Sağlığı Yasası ile Hemşirelikte Ruh Sağlığı Konuşuldu…
Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç’te kongrede, “Psikiyatrik İyileşme ve İyileştirmede Etik ve Güvenlik Konuları” başlıklı panelde “Türkiye’de Ruh Sağlığı Yasa Taslağı ile İlgili Gelişmeler” konulu sunumunu yaptı. Panelde, ruh sağlığı hizmetleri alanına ilişkin hak, yetki ve sınırların netleştirilmesi, ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesi için “Ruh Sağlığı Yasası” çalışmalarının önemli olduğu bildirildi. Yrd. Doç. Dr. Meriç ayrıca, Doç. Dr. Ümran Dal Yılmaz ile birlikte yürüttüğü “Öğretim Üyem Çok Uzakta Değil”: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulaması Süresince Online Danışmanlık” isimli sözel bildirisini de sundu.

Ruh Sağlığı ve Yaşam Tarzı arasındaki İlişki ile Psikiyatri Hemşireliğinde İyileşme Modeli İrdelendi…
Kongrede, Uzm. Ar.Gör. Samin Esmailzadeh ise “Ruh sağlığı, yaşam tarzı davranışları ve öz-yeterlilik arasındaki ilişki; Türk ve Afrikalı Öğrencilerden Bir Örnek” isimli sözel bildiri ve “Nijerya’da Ruh Sağlığı Hemşireliği” isimli posteri sunarken, Uzm. Ar. Gör. Nazlı Turgut, Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç ile birlikte yürüttüğü “Hemşirelik Öğrencilerinde Psikolojik Daynıklılık, Akademik Başarı ve Akademik Özyeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi” ve “Psikiyatri Hemşireliğinde İyileşme Modellerinden Biri: Tidal Model” isimli sözel bildirileri ve “Ruh Sağlığı Açısından İyilik Hali” isimli posteri sundular.

Prof. Dr. Fatma Öz; “Günümüzde Ruh Sağlığı Hizmetleri Bireysel, Toplumsal, Politik ve Kurumsal Düzeylerde İyileşme Paradigmasına Yönelmiştir…”
Kongre başkanı olarak Prof. Dr. Fatma Öz, açılış konuşmasında Psikiyatri Hemşireleri Derneğinin faaliyetleri ile birlikte, günümüzde ruh sağlığı hizmetlerinin bireysel, toplumsal, politik ve kurumsal düzeylerde iyileşme paradigmasına yöneldiğini söyledi. Bu yeni yaklaşımın insanların kendi seçimleri ile mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardım etme anlayışına odaklandığını anlatan Prof. Dr. Öz, “İyileşme kavramı sonuca olduğu kadar sürece de odaklanan, karşılıklı işbirliğini içeren, güçlendirme yoluyla psikolojik dayanıklılığı artıran süreci, iyileştirme ise bir kişinin ruhsal sorunlarını ortadan kaldırmakla birlikte, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda güçlendirme sürecini kapsıyor. Bunun da ancak, insanın başarabilecekleriyle ilgili tüm ön yargıların ötesine bakmayı, öznesi insan, eylemleri hümanist ve holistik anlayışa dayalı bir yaklaşım olan “iyileşme ve iyileştirme yolunda birlikte güçlenme” anlayışı ile gerçekleşebilmesi mümkündür” şeklinde konuştu.

Düşünceleriniz veya Sorularınız