Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, I. Uluslararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresinde Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 02 Kasım 2018, 16:15
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:37

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve doktora öğrencisi Samar Thabet Jallad, İzmir’de Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresine iki sözel bildiri ile katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, kongrede Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve doktora öğrencisi Samar Thabet Jallad tarafından “İşgal Edilmiş Topraklarda Hemşirelik Tarihi: Filistin Örneği” adlı bildiri ile Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve Araş. Gör. Samin Esmailzadeh tarafından “Afrika’lı Bir Lider Hemşire: Mary Eliza Mahoney “İlk Siyahi Profesyonel Hemşire” başlıklı bildiri sunuldu.

Filistin’nin Geçmişinden Günümüze Hemşirelik ve Eğitimi Ele Alındı…
Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve doktora öğrencisi Samar Thabet Jallad tarafından sunulan bildiride, uzun yıllardır işgal altında olan Filistin’in geçmişten günümüze tarihsel dönemleri ve bu dönemlerin hemşireliği ve hemşirelik eğitimini nasıl etkilediği kronolojik bir sırayla ele alındı. Çalışmada, tarihsel dönem içinde Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa, Ürdün, Mısır ve İsrail‘in, Filistin’i nasıl kontrol altına aldığı, eğitim sisteminde ve dolayısıyla hemşirelik eğitiminde nasıl izler bıraktığı, ne gibi değişimler yaptığı ve hemşireliğin/hemşirelik eğitiminin günümüzdeki durumu irdelendi.

Afrika Kıtasında Yaşamış İlk Siyahi Hemşire Mary Eliza Mahoney’in Hemşirelik Kariyeri Anlatıldı…
Yrd. Doç. Dr. Burçin Işık ve Araş. Gör. Samin Esmailzadeh tarafından hazırlanan bildiride ise, zorlu koşullara sahip olan Afrika kıtasında yaşamış ilk siyahi profesyonel hemşire Mary Eliza Mahoney’nin hemşireliğe ve hemşirelik eğitimine katkılarının tartışıldığı belirtildi. Mary Eliza Mahoney’nin, Afrika’dan, Birleşik Devletler’e uzanan hayat hikayesi, ilk siyahi hemşire olarak yaşadığı zorluklar ve bunların hemşireliği nasıl etkilediği incelendi. Özellikle, Birleşik Devletler’de yer alan hemşirelikle ilgili birçok kurum ve derneğin siyahi hemşirelere karşı bakış açısını olumlu yönde değiştirdiği, Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) ve Ulusal Siyahi Lisansüstü Hemşireler Derneği (NACGN) gibi tanınmış derneklere nasıl kabul edildiği, yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüller ele alındı.