Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2017, 16:16
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:22

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araş. Gör. Nazlı Turgut Bursa’da düzenlenen 53.Ulusal Psikiyatri kongresine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç ve Araş. Gör. Nazlı Turgut’un yaptıkları Hemşirelik Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, Akademik Başarı ve Özyeterlik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi adlı çalışma, Araş. Gör. Nazl Turgut tarafından Poster olarak kongrede sunulduğu belirtildi.

Hemşirelik Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık, Akademik Başarı ve Özyeterlik Arasındaki İlişki
Üniversite hayatı, öğrenciler için hem sosyal gelişimin sağlandığı hem de akademik açıdan başarılı olmalarının gerekli olduğu önemli bir yaşam deneyimi olduğu ifade edildi. Öğrencilerin sahip oldukları psikolojik dayanıklılık ve özyeterlik algılarının birbirlerini etkilediği, bu nedenle bu iki kavramın ve akademik başarının geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceğine ilişkin planlamaların yapılmasının önemli olduğu, bireyin içinde bulunduğu üniversiteyi kazanmanın yanı sıra; aileden ayrılma, yeni çevre ve arkadaş edinme, yalnız kalma korkusu, ekonomik güçlükler, yurt hayatına alışma, çalışma hayatı ile ilgili kaygı gibi birçok sorunla karşılaştıklarını, öğrenciler bu problemleri aşmaya çalışırlarken çeşitli kaynaklardan gelen stres ve zorlanmalara maruz kaldıkları, öğrenciler maruz kaldıkları stres ve zorlanmalar karşısında kendini koruyacak yeterli donanıma sahip değillerse, eğer kendilerini güçsüz hissedebilecekleri, psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar yaşabilecekleri vurgulandı. Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik ve başarılarını etkileyen sorunlar incelenerek, öğrencilerin başarılarını arttırıcı yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlandığı vurgulandı.Yapılan çalışma sonuçları ise öğrencilerin 75,8’i sosyal destek olarak ailesini tanımlarken, %51,6’sı ailesinin tutumunu demokratik ve yine %51,6’sı ailesinin tutumunu otoriter bulmaktadır. Öğrencilerin psikolojik dayanıklılık ile akademik özyeterlikleri arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştirr. Çalışmanın devam eden bir çalışma olup, şu ana kadar elde edilen veriler ön çalışma olarak sunulduğu ifade edildi. Çalışmaya katılacak öğrenci sayısı artığında bulgular yeniden gözden geçirilecği vurgulandı.