Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi’nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 08 Aralık 2017, 10:21
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:53

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Ütesi Prof. Dr. Fatma ÖZ, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Psikiyatri Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu katılımlarıyla gerçekleştirilen 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi’nde,Oturum Başkanlığı, Panelist ve Ödül Jürisinde yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Hemşirelik Öğrt.Üy. Fatma ÖZ, “Süreğen Hastalıklarda Ailenin Yükü” konulu panelde oturum başkanı, “Süreğen Hastalıklarda Yetiyitimi ve İyileştirim” konusu ile panelist, “Damgalamanın Boyutları” konulu panelde oturum başkanı ve kongrede sunulan dereceye girecek olan sözel bildiriler için ödül jürisinde yer aldığı belirtildi.

Prof.Dr.Fatma Öz’ün “Süreğen Hastalıklarda Yetiyitimi Ve İyileştirim” Sunumu Anatolian Journal Of Psychiatry Dergisinde Yayınlandı
Prof.Dr. Fatma ÖZ, “Süreğen Hastalıklarda Yetiyitimi ve İyileştirim” konulu sunumunda süreğen hastalıklara sahip bireylerdeki yeti yitiminin işlevselliklerini nasıl etkilediği ve yaşam kalitelerini düşürdüğü anlatarak, yetiyitiminin rehabilitasyonunda yapılabilecek stratejiler ve iyileştirim sonuçlarını tartışmaya açıldığını söyledi. Prof.Dr. Fatma Öz’ün gerçekleştirdiği sunumun özeti ise, SCI-Expanded kapsamında yer alan Anatolian Journal of Psychiatry dergisinin 2017-Vol.18-Suppl.3 sayısında yayınlandı .

Prof. Öz, ana teması “Yetiyitiminden İyileşmeye” olan kongre kapsamında yeti yitimine yol açan özellikle ruhsal hastalıkların iyileştirimi konusunda güncel konularda kurs, konferans, panel gibi etkinliklerin yanı sıra sözel ve poster bildirilerin yer aldığını vurguladı. Kongrede işlenen konular: şizofreni ve zihin, şizofrenide iyileştirim:Mit mi? Gerçek mi?, şizofrenide aile yansımaları,Türkiye’de geçmişi ve geleceği ile toplum ruh sağlığı uygulamaları, süreğen hastalıkların aile yükü, kadın ruh sağlığı, çocuk ve ergen psikiyatri, duyarlılık, kültür ve psikiyatri,internet bağımlılığı, damgalamanın boyutları, sosyal destek, sanatla psikoterapi ve tedavi ortamlarında şiddettir. Oldukça çok boyutlu kursların da yer aldığı zengin bir içeriğe sahip olan kongre, katılımcılar açısından oldukça verimli olduğu belirtildi.

II. Psiko-Onkoloji Günleri “Kanserin Psikososyal Boyutları:Cinsel Sağlık Sorunları”
Prof. Dr. Fatma Öz, ayrıca Ankara’da Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen II. Psiko-Onkoloji Günleri’ ne “Kanserin Psikososyal Boyutları:Cinsel Sağlık Sorunları” konulu konuşmasıyla katıldı. Prof. Öz kongrede, Çocukluk çağı kanserlerinde tedaviye bağlı psikososyal değişiklikler, kanserde tanı ve tedavi yöntemleri, kanser ve reporduktivite, psikiyatrik açıdan kanser etyolojisi, seyri ve tedavisi, palyatif bakım, kanser cerrahisinde yaşanan ruhsal sorunlar, kanser hastalarında psikososyal alan ve rehabilitasyon ve kanser hastalarında psikotrop ilaç tedavilerinin konuşulduğunu ve oldukça başarılı geçtiğini belirtti.