Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Birincil Hedef Hasta Memnuniyeti
Eklenme Tarihi: 29 Ekim 2017, 17:38
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:21

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz, Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Genel Olarak Faydalanıp, Bilgilendirme ve Bilgi Alma Haklarının Bulunduğunu, Aldıkları Hizmetten Memnun Olmadıkları Durumlarda ise Şikayette Bulunma Hakkına Sahip Olduklarını, Şikayetleri Doğrultusundaki Sorunların Çözümü Konusunda ise Hasta Hakları Birimine Büyük Görevler Düştüğünü İfade Etti.

Hasta Hakları Birimi Hastaların Sorunlarının Çözümü için Çalışmaktadır
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, sağlık sektörünün temel taşı olan hasta memnuniyeti doğrultusunda, kaliteli hizmet ile insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetine uygulanması ilkesi ile hareket ettiğini söyleyen Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz, hastaların ayaktan veya yatarak hizmet alımı süresince karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olabilmek için çaba gösterdiklerini, tüm hasta ve hasta yakınlarının yüz yüze veya telefoniyen, yazılı veya sözlü olarak şikayetlerini iletebileceklerini belirtti.

Meltem Kavaz; “Hastalarımızın Her Bir Sorunu, Şikayet Değerlendirme Komitesi’nde Ele Alınmaktadır”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hastaların karşı karşıya kaldıkları sorunların detaylarını anlamak, çözmek ve tekrarlanmasını önlemek hedefinde olduklarını söyleyen Meltem Kavaz, hastane bünyesinde kurulan şikayet değerlendirme komitesinde tüm şikayetlerin ayrı ayrı ele alındığını, alınan kararlar ve çözüm süreçlerinin hasta ve hasta yakınları ile paylaşıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Hasta hakları biriminin görevi hasta memnuniyetinin sağlanmasına katkıda bulunmak, hastaların yapmış oldukları şikayet ile ilgili kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, şikayet kayıtlarını tutmak, bu verilerden elde edilen istatistiki sonuçları raporlamak, hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarını hasta hakları konusunda bilgilendirmektir.”


Hasta Hakları İlkeleri
Hastaların sahip olduğu haklar; Saygı ve İtibar Görme Hakkı, Mahremiyet Hakkı, Kimliği Bilme Hakkı (Tıbbi bakım ve tedavi hizmeti sağlayan personeli bilme hakkı), Bilgi Edinme Hakkı (Tanı ve tedaviyle ilgili girişimleri bilme hakkı), Hastadan Rıza Alınması Hakkı, Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı, Tetkik ve Tedavi Bedelleri Hakkında Bilgilendirilme Hakkı, Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı, Şikayette Bulunma Hakkı, Hastane Kural ve Uygulamaları ile İlgili Bilgi Edinme Hakkı, Sağlık Hizmetlerine Ulaşma ve Yararlanma Hakkı

Meltem Kavaz; “Hastanın Amacı Sağlığına Kavuşmak, Hekimin Amacı ise Hastayı Sağlığına Kavuşturmak”

Hastaların sahip olduğu haklar yanında hastaneye karşı sorumlulukları da olduğunu hatırlatan Meltem Kavaz, bu sorumlulukların, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce başlayıp, başvuru sonrasındaki süreçte devam eden ve yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükler olduğunu söyledi.

Meltem Kavaz, hasta sorumluluklarının içeriğiyle ilgili şu açıklamlarda bulundu; “Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.  Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçlar ile sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.  Hastalar başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.  Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermeli, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalı, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır.  Hastanın, tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına mutlaka bildirmesi gerekir.  Hasta sağlık, bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hastaların bu yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklarını, bu sayede hasta memnuniyetinin de artacağını sözlerine ekleyen Meltem Kavaz, hastanın amacının sağlığına kavuşmak, hekimin amacının ise hastayı sağlığına kavuşturmak olduğunu hatırlatarak, bu ortak hedef doğrultusunda tarafların iyi niyet ve saygı içinde çalışılarak ortak amaca ulaşılabileceklerini belirtti.