Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Ekibine Deneyimli Bir Profesör Daha Dahil Oldu!
Eklenme Tarihi: 12 Mart 2018, 15:58
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:46

Özellikle Mitral Kapak Tedavileri ve Küçük Kesiden Kalp Ameliyatları Alanında Uzmanlaşan ve Türkiye’de Bu Tedavileri Başarıyla Uygulayan Az Sayıdaki Kalp Damar Cerrahından Biri Olan ve Bugüne Kadar Birçok Kalp Damar Cerrahının Yetişmesine de Katkı Sağlayan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına Getirilerek, Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu’nun da Bulunduğu Ekibe Dahil Oldu.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz Kalp Damar Cerrahisinde Özelleşmiş Tedavi ve Teknikleri Türkiye’de İlk Uygulayan Hekimlerin Başında Geliyor
Göğüs ve karın aort damarının balonlaşması olan torakoabdominal aort anevrizmalarında, böbrek ve karın içi organ damarlarına önceden bypass yapılarak, anevrizmanın kapalı yöntemle tedavisine olanak veren tekniği ilk uygulayan hekimlerden biri olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, neo-korda kullanarak kompleks mitral kapak tamiri ameliyatlarını Türkiye’de en erken uygulayan hekimlerden biridir. Türkiye’nin önde gelen kalp damar cerrahlarından Prof. Dr. Mustafa Güden’le birlikte önemli sayıda mitral kapak tamiri ameliyatı yapmış ve bu çalışmaları en geniş serilerden biri olarak yayınlamış olan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, koroner bypass cerrahisinde sol meme altından, kalp deliği (ASD) ve mitral kapak ameliyatlarında sağ meme altından, aort kapak ameliyatlarında köprücük kemiği altından yapılan küçük kesi ile kalp ameliyatlarına ilk başlayanlardan olup, halen bu ameliyatları başarıyla uygulamaktadır.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz; “En Riskli Ameliyatlar Bile Düşük Mortalite ve Yüksek Cerrahi Başarı Oranlarıyla Gerçekleştiriliyor.”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalının, yurtiçinden ve yurtdışından hasta kabul edilen bir merkez haline geldiğini ve halkın kalp damar hastalıkları ile ilgili sorunlarına ileri düzeyde teknolojik donanım ve güçlü bir ekiple çareler üreterek hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinin bu alanda dünyada sayılı merkezde gerçekleştirilebilen en zor ve riskli ameliyatları düşük mortalite ve yüksek cerrahi başarı oranlarıyla gerçekleştirelbildiğini kaydetti.

Ameliyat sonrasında sadece Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü hastalarına özel olan yoğun bakım ünitesinde yine deneyimli ve konusunda uzman sağlık ekibinin de desteğiyle bakım hizmetleri sağlandığını söyleyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, ünitede her hastanın yatak başı monitörlerinden sağlık durumunun aralıksız olarak takip edildiğini ve herhangi bir değişiklik durumunda hızlıca hastaya müdahale edebilecek uzman kadrosuna sahip olunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz Kimdir?
1967’de Kahramanmaraş‘ta doğan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini 1993 - 1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde tamamladı. 1998 - 2006 yılları arasında Florence Nightingale Hastanesi’nde hem pediatrik hem de yetişkin Kalp ve Damar Cerrahisinde uzman olarak çalıştı. Çift taraflı göğüs atardamarı (ITA - internal torasik arter) ile bypass uygulamasını ilk kez gerçekleştiren, koroner bypass cerrahisinin duayenlerinden Prof. Dr. Cihat Bakay’la uzun yıllar birlikte çalışarak bu konuda uzmanlaşan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz’ın, bacak toplardamarı kullanmadan ITA’in çift taraflı değişik varyasyonlarını (sequential ITA, left sided bilateral ITA, T graft, Coronary-coronary bypass v.b.) kullanarak yapılan full atardamar bypass ameliyatlarıyla ilgili dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı. Bu arada 2000 - 2001 yıllarında Belçika OLV Hastanesi’nde uzman olarak görev yaparak, özellikle minimal invaziv (küçük kesiden) kalp cerrahisi, robotik cerrahi ve mitral kapak tamiri konularında bilgi ve tecrübesini artırdı. 2013 yılında Sema Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi’nde çalışırken doçentlik ünvanını alarak aynı hastanede yerli ve yabancı birçok Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanının minimal invaziv kalp cerrahisi, mitral kapak tamiri ve ritm bozukluklarında radyofrekans ablasyon tekniği konusundaki eğitimlerine katkıda bulundu. 2016 yılında Azerbeycan Gence International Hospital’de konsültan Kalp Damar Cerrahı olarak çalışan ve burada kalp cerrahisini yeniden aktif hale getiren Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Ağustos 2016’da Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladığı Okan Üniversitesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünü kurarak, 2018 yılına kadar buradaki görevine devam etti.

İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.