Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Yücel Yazgın’ın Makalesi Creativity Research Journal’da Yayımlandı
Eklenme Tarihi: 19 Mart 2018, 16:01
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 16:08
Oyun Ve Oyuncağın Empresyonist Resme Yansımaları : Resimsel Bir Dışavurum Olarak Çocuk Ve Oyun.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr.Yücel Yazgın’ın, "Reflections of Play and Toys on Impressionist Painting Children and Play as a Pictorial Expression" adlı makalesi, Web of Sicience'ta taranan Creativity Research Journal’da yayımlandı..
 
Yakın Doğu Üniersitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Dr.Yücel Yazgın’ın makalesinde, empresyonist resmin önde gelen 35 eserinde oyun ve oyuncağın yansımaları niteliksel olarak incelendiği belirtildi. Dr. Yücel Yazgın, çocuk ve oyun yüzyıllar boyunca pek çok disiplinde araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olduğunu belirtti.

“Araştırmada, Çocuk Ve Oyun İmgelerinin 19. Yüzyıl Avrupa Resmine Yansımaları İncelendi”
Yazgın; “oyun, çocuğun içinde yaşadığı toplumda kendine yer bulması, kendini araştırması, kimliğini bulması için çok önemli bir etkinlik, bir deneyim ve keşifler fırsatıdır. Eğitim, gelişim, kültür, antropoloji, etnoloji gibi pek çok bilimsel disiplinin yanı sıra sanatçılar da çağlar boyunca çocuk-oyun ilişkisine ilgi göstermişlerdir. Araştırmada, çocuk ve oyun imgelerinin 19. yüzyıl Avrupa resmine yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Resimlerinde kullandıkları imgelerin somut ve anlaşılır olma özelliğinden dolayı izlenimci ressamların eserleri incelenmiştir. İzlenimci akıma göre sanatçı, doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekliği ve nesnelliği ikinci plana atarak kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır. Çocuklar da oyunlarını böyle oynarlar. Çocukların oyunlarındaki yansıtmacı duruşları ile izlenimcilerin doğanın duyguları üzerindeki etkilerini yansıtma biçimleri arasındaki uyum ve benzerlik araştırmayı temellendirmiştir.”Dedi.

Dr.Yücel Yazgın; “Araştırma, Mekan, Cinsiyet, Çocuğun Genel Görünümü, Oyuncaklar, Oyunun Teması Ve Oyun Sırasındaki Etkileşim Olmak Üzere 6 Temel Kategoride Toplandı”
Yazgın;“Araştırma durum çalışması deseninde niteliksel bir çalışmadır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, mekan, cinsiyet, çocuğun genel görünümü, oyuncaklar, oyunun teması ve oyun sırasındaki etkileşim olmak üzere 6 temel kategoride toplanmıştır. Sonuç olarak, oyun ve oyuncağı konu alan 35 izlenimci eserde, çocukların büyük çoğunlukla açık havada, doğal alanlar ve sosyal ortamlarda resmedildiği belirlenmiştir. Çocukların çoğu yüksek sosyo ekonomik görünümlü kız çocuğu ve yalnız olarak (tek başına) resmedilmiştir. Resimlerde, bebekler, duyusal (kum, taş vb.) oyuncaklar, çember, minyatür hayvanlar sıklıkla yer almıştır. Resimlere en çok yansıyan oyun türü, sembolik oyun olmuştur. Sanat hem yazıya görsel olarak destek olmuş hem de tarih boyunca toplumun kültürel değerlerinin aynası olma özelliğini taşımıştır. Elde edilen bulgulara göre, sanatın yapıldığı dönemin kültürel değerlerini yansıtan özelliğinden dolayı o günün koşullarında sanatçıların, kültürel bir değer olarak “çocuk oyunlarını” yansıttıkları belirlenmiştir.”İfadelerine yer verdi.

Ayrıca, okuyucuların, söz konusu makaleye Kargi, E. & Yazgın, Y. (2018). Reflections of play and toys on impressionist painting children and play as a pictorial expression. Creativity Research Journal, 30, 1, 113-117. referansı ile erişebileceğide belirtildi.