Yakın Doğu Üniversitesi ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2018’de Üç Fakülte İle Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 15:56
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 08:31

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar, birçok farklı ülkeden bilim insanının katılımıyla İstanbul’da düzenlenen ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2018’de sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Amerika, İran, Romanya, Rusya, Türkiye, Slovenya, İspanya, Tayvan, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Endonezya gibi ülkelerden bilim insanının yer aldığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, "Hikâyenin Resimleştirilmesi ve Resmin de Hikâyeleştirilmesine Yönelik Bir Karşılaştırma", "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Masallara İlişkin Görüşleri: KKTC Örneği", "Yunus Emre ve Mevlana'da Dil Felsefesi Üzerine Bir Değerlendirme", "Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'l-Beyan Adlı Eserinin Önsözü Üzerine Dilbilimsel Bir Değerlendirme", "İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine Dair Nitel Bir Değerlendirme", "Tevfik Fikret ve Kıbrıs'ın İlk Türk Öykü Yazarı Ahmet Tevfik'in Eserlerinde Hayal Hakikat Çalışması ve Melankoli Temalarının Karşılaştırılması" konulu bildirileri sundular.

Türkçe Öğretmenleri Üzerinde Hikâyenin Resimleştirilmesi ve Resmin de Hikâyeleştirilmesi Çalışması Yapıldı...
Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Selma Korkmaz kongreye, "Hikâyenin Resimleştirilmesi ve Resmin de Hikâyeleştirilmesine Yönelik Bir Karşılaştırma" ve "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Masallara İlişkin Görüşleri: KKTC Örneği" adlı iki bildiriyle katıldı. Dr. Korkmaz, ilk bildirisinde Türkçe öğretmeni adaylarının anlatılan bir hikâyeyi resimleştirirken zorlandıklarını ancak gördükleri bir resmi hikâyeleştirirken başarılı olduklarını dile getirdi. Elde edilen bu sonuçtan hareketle de öğretmen adaylarının, resmi hikâyeleştirme becerilerinin hikâyeyi resimleştirme becerilerinden yani görsel okuma becerilerinin, görsel sunu becerilerinden çok daha iyi olduğu ortaya konulmuştur.

Okul öncesi öğretmen adaylarının masallara ilişkin görüşlerini ele aldığı ikinci bildiride ise Dr. Korkmaz, öğretmen adaylarının masallar hakkında belli bir bilgi birikimine sahip olduklarını ancak bu bilgilerinin yetersiz olduğunu ve yabancı kültürün etkisinde kaldıklarını, son sınıfta öğrenim gördükleri hâlde Türk masallarına ilişkin bilgilerinin az olduğunu ifade etmiştir.


"Yunus Emre ve Mevlana'da Dil Felsefesi Üzerine Bir Değerlendirme"
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Karabacak ise kongreye "Yunus Emre ve Mevlana'da Dil Felsefesi Üzerine Bir Değerlendirme" adlı bildiriyle katıldı. Bildiride kısaca dil felsefesi ve öneminden bahsedildikten sonra Yunus Emre ve Mevlana'nın şiirlerinde genel üslup özellikleri üzerinde durarak, şiirlerinden örnekler seçilerek dil felsefesi değerlendirmeleri yaptı. Ayrıca Mevlana’nın ve Yunus Emre'nin şiirlerinin söze ve sözcüklere kazandırdığı anlamlar ile edebiyat ve edebiyat tarihindeki önemi üzerinde duruldu.

"Türk Gramer Tarihi İçin Büyük Önem Taşıyan 'Mikyasü’l-Lisan Kıstasül-Beyan' Dilbilim Metoduyla Değerlendirildi"
Kongrede ayrıca Prof. Dr. Esra Karabacak, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Aslı Piro ile beraber "Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'l-Beyan Adlı Eserinin Önsözü Üzerine Dilbilimsel Bir Değerlendirme" başlıklı bildiri sundular. Tanzimat Döneminin ilk Türkçe grameri olarak sayılan Abdurrahman Fevzi’nin bilinen tek eseri 'Mikyasü’l-Lisan Kıstasül-Beyan' tanıtılarak Türk gramer tarihi için büyük önem taşıyan önsözünü dilbilim metotlarıyla değerlendirdiler.


"Kıbrıs'ın İlk Türk Öykü Yazarı Ahmet Tevfik'in Eserlerinde Hayal Hakikat Çalışması Ve Melankoli"
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şevket Öznur da kongrede "Tevfik Fikret ve Kıbrıs’ın İlk Türk Öykü Yazarı Ahmet Tevfik'in Eserlerinde Hayal Hakikat Çalışması ve Melankoli Temalarının Karşılaştırılması" başlıklı bildiriyi sundu. Bildiride Servet-i Fünun Edebiyatının kurucusu Tevfik Fikret’in edebi anlayışını benimseyen ve yeni edebiyat tarzının Kıbrıs’taki ilk örneklerini veren yazar-şair Ahmet Tevfik Efendi'nin edebi kimliği ön plana çıkarılarak, Tevfik Fikret ve Ahmet Tevfik Efendi’nin batılı tarzda verdikleri ilk örnekler tema ve üslup bakımından incelenerek, benzer özellikler saptanmaya çalışıldı.

"İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine Dair Nitel Bir Değerlendirme"
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Samira Hasanova "İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine Dair Nitel Bir Değerlendirme" başlıklı video sunumuyla katılarak fıkıh eğitiminin önemi üzerinde durdu. Fıkıhın merkezi konumuna dikkat çekmek için bildiride, öncelikle Osmanlı dönemindeki medreselerden günümüze fıkıh eğitiminin tarihsel arka planı kısa bir şekilde ele alındı ve temel İslam bilimleriyle Arapça arasındaki ilişkisi eğitimin keyfiyeti bağlamında incelemelerden örnekler sundu. Bununla beraber din eğitimi içinde merkezi bir yer tutan, kişinin hak ve vazifelerini bilmek olarak tarif edilen Fıkıh (İslam Hukuku) konusunun İmam Hatip Lisesi mezunlarının İlahiyat Fakültesini kazanması durumunda kazanımlarının eğitimine yansımasını olumlu ve olumsuz yönleriyle ele aldı.