Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Sami Boşnak Cezayir’de Ülkemizi Temsil Etti
Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2018, 13:05
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:10

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD Öğretim Görevlisi Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak, Cezayir Pierre ve Marie Curie Anti-Kanser Merkezi (CPMC) tarafından Cezayir’de düzenlenen Cezayir Onkoloji Eczacılığı Kongresi’ne katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD Öğretim Görevlisi aynı zamanda Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği Başkanı, Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği Başkan Yardımcısı olan Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak, Cezayir Timimoune’da, onkolog, cerrah radyolog, patolog, hastane eczacıları ve klinik eczacılar gibi kanserle mücadelenin tüm disiplinlerinin katılımları ile gerçekleştirilen kongreye, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek üzere katıldı.

Birçok ulusal ve uluslararası uzmanın katılımı ile her iki yılda bir gerçekleşen kongrede, Uzm. Ecz. Ahmet Sami Boşnak "Kanser Hastalarına Spesifik Beslenme Destek Eczacılığı” konulu sözlü sunum ve "10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” konulu uygulamalı bir workshop yaptı. Workshop’ın ardından başarılı olanlara sertifika verildi.

Kanser Hastalarında Beslenme ile İlaç Alımının Nasıl Olması Gerektiği Anlatıldı…
Ahmet Sami Boşnak, “Kanser Hastalarına Spesifik Beslenme Destek Eczacılığı” sözlü sunumunda kanserin ve kemoterapinin yol açtığı önemli bir sorun olan malnütrisyon yani beslenme yetersizliğinde hastanelerin Beslenme Destek Ekiplerinde yer alan eczacıların görev ve sorumlulukları, çalışma ilkeleri detaylı olarak anlatıldı. Hastaların malnütrisyon risk değerlendirmesinden başlayarak, ilaçlar eşliğinde verilmesi gereken beslenmenin veriliş yolları, ilaç-besin geçimsizlikleri, ağızdan ve tüple beslenmesi mümkün olmayan kanser hastalarında kullanılan total parenteral beslenme (TPN) içeriğinin belirlenmesi ve hazırlanması, uygulama süresince hastanın izlemi gibi ilaç ve hasta temelli kanser beslenmesi hakkında bilgiler ileYakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki tecrübeler paylaşıldı.

Klinik Eczacıların Hasta ve İlaç Merkezli Bakım Süreci Konuşuldu…
“10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı” adlı uygulamalı workshopta ise hastanelerin onkoloji kliniklerinde görev alan klinik eczacıların hasta ve ilaç merkezli bakım sürecinde izlemeleri gereken yol haritası gerçek klinik tecrübelerimizden alınan vaka örnekleri üzerinden Cezayir’li meslektaşlara aktarıldı.

Vakalar katılımcılar ile tartışılarak adım adım hastalara verilmesi gereken nitelikli eczacılık hizmetleri paylaşılırken aynı zamanda bu amaçla kullanılan tüm kaynaklar tanıtıldı ve kullanımları öğretildi.

Eğitimin ardından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan katılımcılara Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği adına sertifika verildi.