Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Kurulduğu 2007 Yılından Beri 10 Yıllık Sürede 30. Doktora Projesi Başarıyla Sonuçlandı
Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2018, 15:04
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:04

2007 yılından bugüne 10 yıl zarfında 30.doktora çalışması başarıyla tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mutahhar Ulusoy’un danışmanlığında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan Dr.Dt.Özay Önöral’ın “Tekrarlanan Fırınlamaların Farklı Teknikleri ile Üretilen Metal Destekli Seramik Restorasyonların Marjinal,Aksiyal,Aksiyo-oklüzal ve Oklüzal Adaptasyonu Üzerine Etkisi” konulu doktora tezi, oybirliği ile Dr.Dt.Özay Önöral’a“Bilim Doktoru” ünvanı verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Jüri üyeleri, Prof.Dr.M.Mutahhar Ulusoy (YDÜ) , Prof.Dr.Asiye Nehir Özden (YDÜ) ,Doç.Dr.Yurdanur Uçar (Çukurova Üniversitesi),Doç.Dr.Oğuz Ozan (YDÜ) ve Doç.Dr.Emre Şeker’den (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) tarafından Dr.Dt.Özay Önöral “Bilim Doktoru” ünvanı verildiği belirtildi.

YDÜ Diş Hekimliği Dekanlığı’ndan yapılan açıklamada; “bu çalışmada yıllardır kullanılan protetik tekniklerine alternatif olabilecek çok yeni teknolojiler kullanılarak protezlerin üretimi sunulmuş; Söz konusu güncel yaklaşımlarla çok daha hızlı ve hassas protetik restorasyon üretimi yapılabileceği ve aynı zamanda bu restorasyonların çok başarılı adaptasyon özellikleri sergilediği gerçekleştirilen çalışma ile ispatlanmıştır. Söz konusu araştırma dünya literatürüne girmiş seçkin bir dergide yayına kabul edilmiştir.”Denildi.

Diş hekimliği Fakültesi kurulduğu günden beri lisans düzeyinde 432 , lisansüstü düzeyde 30 doktora öğrencisi mezun etmiştir.

Halen diş hekimliği fakültesinde Türkçe ve İngilizce olarak yerli ve yabancı 1230 lisans ve 67 doktora öğrencisi eğitim görmeye ve araştırmaya her geçen gün güçlenerek üniversiter misyonunu gerçekleştirmeye devam etmektedir.