Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sesini ABD’de Uluslararası Kongrede Duyurdu
Eklenme Tarihi: 04 Mayıs 2017, 11:14
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 11:01

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Diş Hekimliğinin en önemli kongrelerinden biri olan International Association for Dental Research (IADR)’ın ağız sağlığı alanında ilerleme sağlayacak bilgi ve araştırmaların değerlendirildiği 95. Genel Kongre ve Fuarı’nda temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 11,000 üyesi bulunan bir araştırma organizasyonu olan IADR’ın bu yıl Mart ayında San Francisco’da düzenlenen ve 6,000’in üzerinde araştırmacının katıldığı kongreye, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY, Prof. Dr. Nuran ULUSOY ve Dr. Dt. Hakan ARINÇ KATILARAK, Diş Hekimliği alanında yaptıkları çalışmaları sundular.

Ağız sağlığı konusunda ilerleme sağlayacak bilgiyi ve araştırmaları arttırmak; yapılmış çalışmaları bilim camiasında sunma imkanı vermek ve araştırmacılar arasında iletişim sağlayarak çalışma sonuçlarını karşılıklı olarak değerlendirmeye olanak sağlamayı misyon edinen International Association for Dental Research (IADR)’ın düzenlediği 95. Genel Kongre ve Fuarında;Amerikan Diş Hekimleri Birliğinin 46. Kanada Diş Hekimleri Birliğinin 41. Olağan Kongreleri de gerçekleştirildi.

Ağız Sağlığı Konusunda Üç Farklı Çalışma Sunuldu…

Etkinlikte, Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY ve Dt. Burcu GÜNAL tarafından gerçekleştirilen “Translucency of Current Cad/Cam Monolithic Restorative Materials’’(Güncel Monolitik CAD/CAM Restoratif Materyallerin Translusensi Özellikleri) konulu çalışma sunuldu. Ayrıca, Dt. Laden Güleç ve Prof. Dr. Nuran ULUSOY tarafından hazırlanan“Stress Analysis of Reinforcing Cusp-Replacing Premolar Restorations with Different Techniques’’ (Tüberkül Kaybı Gösteren Premolarların Farklı Teknikler İle Restorasyonlarının Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle İncelenmesi) konulu araştırma ile Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY, Dr. Dt. Hakan ARINÇ ve Prof. Dr. A. Nehir Özden tarafından hazırlanan “The Comparison of Dental Implants versus Teeth with Three-Dimensional FEM’’ (Dental İmplantlar ve Dişlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Metoduyla Karşılaştırılması) başlıklı çalışma da başarıyla sunuldu.

Estetikte Işık Geçirgenliği Önem Taşıyor…

Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY ve Dt. Burcu GÜNAL tarafından gerçekleştirilen “Güncel Monolitik CAD/CAM Restoratif Materyallerin Translusensi Özellikleri’’ konulu çalışmada; anterior dişlerin restorasyonu için kullanılan aynı renkteki farklı kimyasal kompozisyonlara sahip güncel monolitik restoratif materyallerin ışık geçirgenlikleri birbirleri ile kıyaslanarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; estetiğin sağlanmasında temel rol oynayan ışık geçirgenliğinin, test edilen materyaller arasında birbirinden önemli derecede farklı olduğu ortaya konuldu.

Restorasyon Sırasında Diş Dokularının Korunmasındaki Etkili Yöntemler İncelendi...

Dt. Laden GÜLEÇ ve Prof. Dr. Nuran ULUSOY tarafından hazırlanan ‘’Tüberkül Kaybı Gösteren Premolarların Farklı Teknikler İle Restorasyonlarının Sonlu  Elemanlar Stres Analizi Yöntemiyle İncelenmesi” konulu araştırmada ise;  palatinal tüberkülü kırılmış endodontik tedavili maksiller birinci premolar dişlerin restorasyonunda, kalan diş dokularının korunması için, pulpa odası ile kök kanallarından destek alan overley restorasyonların; overley ve sadece pulpa odasından destek alarak hazırlanan overley restorasyonlara nazaran daha etkili yöntem olduğu saptandı.

Doğal Dişlerle Dental İmplantların Biyomekanik Özellikleri Karşılaştırıldı…

Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY, Dr. Dt. Hakan ARINÇ ve Prof. Dr. A. Nehir ÖZDEN tarafından hazırlanan “Dental İmplantlar ve Dişlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Metoduyla Karşılaştırılması” konulu araştırmada ise; farklı planlamalardaki köprü restorasyonları içinde destek amaçlı kullanılan doğal dişler ile dental implantların biyomekanik özellikleri karşılaştırılmış, dental implantların doğal dişlere benzer bir biyomekanik davranış sergilediği ve stres iletimlerinin benzer bir trende sahip olduğu tespit edildi. Bu araştırma verilerinin ışığı altında dental implantların doğal dişlere kıyasla ne kadar yük taşıyabileceği hususundaki çalışmalar devam ediyor.