Yakın Doğu Üniversitesi Dil Uygulamaları –Yabancılar İçin Türkçe Konulu Bir Panel Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 15 Mayıs 2017, 11:51
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 10:02

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Hazırlık Okulu bünyesinde  Dil Uygulamaları –Yabancılar İçin Türkçe Konulu bir panel düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Panele Gazeteci Yazar Ali BATURAY ve Araştırmacı Yazar Eralp ADANIR , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Şevket ÖZNUR ile Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU da katılarak Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, sadeleştirilmesi ve güzel Türkçemizin işlek ve zengin bir dil olduğu üzerinde öğrencilere detaylı bilgiler verildiği belirtildi.

Panelin ilk oturumuna Gazeteci Yazar Ali Baturay ve Araştırmacı Yazar Eralp ADANIR , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr.Şevket ÖZNUR ile Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU ikinci oturumuna, Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT ve Yabancılara Türkçe konusuna yoğunlaşan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencileri Akın SARIKAYA, Aslı Piro ve İzel Çanlı katılarak katkı koydular.

Ali Baturay; "Yazılı Ve Görsel Basında Türkçenin Kullanımı Konusunda Özenli Ve Hassas Davranılmalı"

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Hazırlık Okulu Müdürü Prof. Dr. Esra KARABACAK’ın Türkçe Hazırlık Okulu’nu tanıtan ve yabancı bir dil bilmenin dil öğretiminde önemini vurgulayan konuşmasından sonra gazeteci yazar Ali Baturay konuşmasında, basında Türkçenin kullanımıyla ilgili yanlışlıklara ve eksikliklere değindi. Ayrıca, yazılı ve görsel basında Türkçenin kullanımı konusunda özenli ve hassas davranılmasının önemli olduğunu ve yazım-konuşma hatalarının düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Eralp ADANIR; "Basın Ve Yayın Organlarında Türkçe Yanlış Kullanılıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  yayın ve basın hayatında önemli bir yeri olan araştırmacı yazar Eralp ADANIR da basın ve yayın organlarında Türkçenin yanlış kullanıldığını, ancak kendisinin hazırladığı TV programlarında Türkçenin doğru kullanımına azami derecede önem verdiğini  söyleyerek, yabancılara Türkçe eğitiminin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR; " Yabancılara Türkçe Öğretiminin, Yanında Kültür Aktarımınında Sağlanması Çok Önemli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket ÖZNUR, yabancılara Türkçe öğretiminin, dil öğretimi yanında kültür aktarımını da sağladığını ve bu alanda yaşanan gelişmelerin çok önemli olduğunu vurguladı. ÖZNUR, Kıbrıs’ta eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenmeleri vasıtasıyla Kıbrıs Türk Edebiyatına da vakıf olabileceklerini ve bunun mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU , Yabancılara Türkçe Öğretimi , Bütün Parça İlişkisi Ve  Dilbilimi Önemli"

Kıbrıs ağzı üzerine çalışmalar yapan önemli isimlerden biri olan Yrd. Doç. Dr. Erdoğan SARAÇOĞLU ise, Türkçenin fonetik ve morfolojik yapısından söz ettikten sonra Kıbrıs ağzından da örnekler verdi. Ayrıca, Yabancılara Türkçe öğretimi ve dilbilimi bağlantısı üzerinde durarak özellikle bütün parça ilişkisinin ve  dilbiliminin öneminden bahsederek   yöntemin Türkçe çalışmalarındaki önemini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT ;"Türkçe Öğretimi İle İlgilenen Kurumlarla İlgili Yetersizlikler, Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunların En Önde Gelenlerindendir"

Panelin ikinci oturumda   Türkçe Hazırlık Okulu ve  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT da Türkiye ve KKTC genelinde yabancılara Türkçe öğretiminde mevcut olan sorunlar üzerinde durdu. Araştırmacı bu sorunlar arasında ders öğretim araç gereçleri bakımından yaşanan yetersizlikler, lisans ve lisansüstü düzeyde görevli öğretim elemanlarıyla ile ilgili sorunlar,  öğretim programı yetersizliği, Türkçe öğretimi ile ilgilenen kurumlarla ilgili sorunlar, eğitim öğretim ortamı bağlamındaki yetersizlikler ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunların en önde gelen sorunlar olduğunu anlatarak bu sorunların çözümüne yönelik önerilerini sundu.

Akın SARIKAYA ; "Öğrenmenin En Önemli Yollarından Biri Okuma-Anlama'dır"

Daha sonra panelistlerden Akın SARIKAYA, okumanın   aşamalarıyla ilgili konuşmasında okuma ile ilgili   usullere, okumanın çeşitlerine ve okumanın amaçlarına değinerek   önemi hakkında   bilgiler aktardı.  Konuşmacı “Öğrenmenin en önemli yollarından birinin okuma-anlama olduğunu ve anlama eyleminin gerçekleşmediği durumlarda okuma etkinliğinin hiçbir yararı olmadığını” belirtti. Ardından, yabancılara Türkçe öğretiminde okuma stratejilerine değinerek yabancılara Türkçe öğretiminde okuma etkinliği öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl bir yol takip edilebileceğinden bahsetti.

Panelist Aslı Piro ise yazmanın tanımı, önemi ve yazmanın faydalarından bahsederek giriş yaptığı konuşmasına, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimini geliştirebilmek için bazı odak noktalara değinmiş,  yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitiminin aşamalarıyla ilgili bilgiler vererek sunumunu tamamladı.

Son panelist İzel Çanlı ise konuşma eğitiminin doğuşuyla ilgili kuramlarla ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasına, iyi bir konuşmada bulunması gereken nitelikleri sıraladı. Ayrıca yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisine de değinen Çanlı, Yabancılar öğrencilerin Türkçe öğrenirken konuşma becerisi kazanmalarında    öğrenme ortamlarının etkileri üzerinde durdu.

Panelin son bölümünde  Türkçe Hazırlık Okulu yabancı öğrencileri hazırladıkları şarkı ve tiyatro etkinliklerini başarıyla sergilediler.

Panel, Türkçe Hazırlık Okulu Müdürü  Prof. Dr. Esra KARABACAK tüm konuşmaları değerlendirerek  okuma, anlama, yazma, konuşma ve  dinlemenin yabancı öğrencilerin Türkçe   eğitim ve öğretimindeki önemi vurgulamasıyla tamamlandı.