Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği ile Çevre ve Ekoloji Konularına Dikkat Çekti…
Eklenme Tarihi: 19 Ağustos 2018, 13:04
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 14:20

Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, taşıdığı bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına katkı sorumluluğu ile bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi desteğiyle bu yıl üç önemli çevre projesine imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çevre konusunda farkındalık yaratma, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirme, ülkenin ve üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını geliştirmeye yönelik deniz kirliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir çevre konusunda BAP birimi tarafından üç projeye destek verildi.

Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından, Akdeniz bölgesinde gelecekte yaşanacak deniz kirliliği araştırmaları için tavsiyeler üretmek adına Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller’in Exeter Üniversitesi işbirliği ile yürüttüğü “Kuzey Kıbrıs Kıyıları Boyunca Denizsel Atıkların Mekansal-Dönemsel Olarak Tespiti ve Gözlemlenmesi” konulu bilimsel araştırmaya destek verildi.

Birim tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampus içerisindeki öğrencilere geri dönüşümü tanıtma, yaygılaştırma, sürdürülebilirliğini sağlama ve çevre bilinci oluşturma hedefiyle Greenwise katkılarıyla “Geri Dönüşüm Projesi” başlatıldı.

Doğal çevre eğitimi ile birlikte sürdürülebilir yapılı çevre eğitimini destekleyici bir program hayata geçirilmesi amacıyla Yakın Doğu Okul Öncesinde “Okul Öncesi Dönemi Eğitiminde Sürdürülebilir Yaşam Çevresi Pratiği” başlıklı projeye de Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi destek verdi. Giderek ciddi artış gösteren çevre sorunlarının önüne geçilebilmesi ve çevre bilinci sahibi kuşaklar yetişebilmesi için erken yaşlarda başlayan eğitim gerekliliği düşünülerek hayata geçirilecek proje ile çocuklarda doğa bilinci oluşturulması hedefleniyor.


“Ülkemizin ve Toplumumuzun Gereksinimlerini Dikkate Alan Bilimsel Çalışmalara Devam Edeceğiz”
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Doğaya, kültürel gelişime, etik ve estetiğe duyarlı bir yaklaşımla, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen projeleri hayata geçirilmesine destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve toplumumuzun gereksinimlerini dikkate alan bilimsel sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları hayata geçirmek, kurum ve kuruluşlarla ortak araştırma projeleri geliştirmeye teşvik edilmesi, aynı zamanda da uluslararası araştırma projeleri açılımına yönlendirmesine öcülük edeceğiz ” denildi.