Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödüllerine Başvuru Süreci Başladı
Date Added: 02 Mart 2020, 08:45
Last Updated Date:15 Aralık 2020, 10:54


Bilim Ödülleri Kategorileri ve Şartları

 1. Yayın Ödülü

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ‘ta taranan dergilerde yayımlanmış makalelerin (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) kümülatif puanı** 2’in üzerinde olan öğretim üyelerine (Yard. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr. ) “Yayın Ödülü” verilecektir.

 1. Yayın Onur Ödülü

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Web of Science” ta taranan SCI, SSCI, SCIE ve AHCI dergilerde yayımlanan makalelerin (orjinal çalışma, derleme) Toplam Puanı* (Kümülatif Yayın Puanı (KYP)** x Toplam Etki Faktörü***) en yüksek olan bir öğretim üyesine (Yard. Doç. Dr., Doç. Dr., Prof. Dr. ) “Yayın Onur Ödülü” verilecektir.

 1. Genç Araştırmacı Ödülü

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus”ta taranan dergilerde yayımlanmış en az 2 makalesi ( orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) veya KYP’si 1 olan ve aynı zamanda en az 2 bildiri sunmuş veya tamamlanmış bir projede ( AB, DTP, TUBİTAK ve BAP) görev almış öğretim elemanlarına (Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi, Uzman Hekim, Dr.) “ Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir.

 1. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus”ta taranan dergilerde yayımlanan makalelerin (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu)  Toplam Puanı* (Kümülatif Yayın Puanı (KYP)** x Toplam Etki Faktörü***) en yüksek olan bir öğretim elemanına (Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi, Uzman Hekim, Dr.)  “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü” verilecektir. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü Sağlık, Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri olmak üzere 4 alanda verilecektir.

Başvuru Koşulları

 1. Başvurular 02 Mart - 06 Mart 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.
 2. Başvurular Rektör Yardımcılığı Sekreterliğine bir dilekçe ve dosya ekleriyle birlikte şahsen yapılmalıdır. Dilekçede başvurulan ödül, kümülatif puan ve toplam puan belirtilmelidir.
 3. Yayımlanmamış makaleler ve araştırmacı sayısı 25’in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adaylar, yayımlanmış makalelerin bir kopyasını ve Web of Science/Scopus’ta tarandığına dair belgeleri başvuru dosyasına koymalıdır.
 5. Yayın Onur Ödülüne başvuran adaylar makalelerinin SCI, SSCI, SCIE ve AHCI dergilerde tarandığına dair belgeleri ve toplam puan hesaplarını başvuru dosyasına koymalıdırlar.
 6. Genç Araştırmacı Ödülüne başvuran adaylar, sundukları bildirilerin kongre/sempozyum kitapçığındaki bir örneğini veya görev aldıkları tamamlanmış projelerin kesin raporunu başvuru dosyasına koymalıdırlar.
 7. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülüne başvuran adaylar yayınlarının WOS veya Scopus'ta tarandığına dair belgeleri ve toplam puan hesaplarını başvuru dosyasına koymalıdırlar.
 8. Yayın Onur Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü başvurularında etki faktörü 2’nin üzerinde olan dergilerin özel sayılarında yayımlanan makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

* Toplam Puan = Kümülatif yayın puanı x dergi etki faktörü toplamı
** Kümülatif yayın puanı hesaplama tablosu aşağıda belirtilmiştir.
*** Dergi etki faktörü toplamı: Makalelerin yayımlandığı dergilerin etki faktörlerinin toplamı

Kümülatif Yayın Puanı Hesaplama Tablosu
(Yakın Doğulu Yazar Sayısına Göre)

Makale 1 2 3 4 4+
1. Yazar Eşit 0.7 0.8 0.9 1
2. - 4. Yazar Eşit 0.5 0.6 0.7 0.8
5. - 10. Yazar Eşit 0.4 0.5 0.6 0.7
10+ Yazar Eşit Eşit 0.1 0.1 0.1
Son Yazar Eşit 0.6 0.7 0.8 0.9

Başvuru: Ayten Angın (Rektör Yardımcısı Asistanı)
İletişim: Hastane İdari Kat / Tel: 6751000-1396