Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri Kategorileri ve Başvuru Koşulları Belirlendi
Eklenme Tarihi: 05 Şubat 2018, 11:11
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 13:51

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri 4 ayrı kategoride verilecektir.

Bilim Ödülleri Kategorileri ve Şartları


 1. Yayın Ödülü
  1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ta taranan dergilerde yayınlanmış en az 3 makalesi (orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu) olan öğretim üyelerine (Doç. Dr. veya  Prof. Dr.) “Yayın Ödülü” verilecektir.*

 2. Yayın Onur Ödülü
  1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” ta taranan SCI, SSCI, SCI-E  ve AHCI  dergilerde en az 10 makalesi (orijinal araştırma) olan öğretim üyelerine Yayın Onur Ödülü verilecektir.*

 3. Genç Araştırmacı Ödülü
  1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ta taranan dergilerde yayınlanmış en az 1 makalesi (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) olan ve aynı zamanda en az 1 bildiri sunmuş veya tamamlanmış 1 projede ( AB, DPT, TUBİTAK ve BAP) görev almış öğretim elemanlarına (yüksek lisans, doktora, uzman hekim, Yrd. Doç. Dr.) “ Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir.

 4. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü
  1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ta taranan dergilerde en fazla yayına (orijinal araştırma) sahip olan öğretim elemanına ( yüksek lisans, doktora, uzman hekim, Yrd. Doç. Dr. ) “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü” verilecektir.


Başvuru Koşulları

 1. Yayın Ödülü ve Yayın Onur Ödülü için öğretim üyelerinin bireysel başvuru yapmalarına gerek yoktur. Ödüle layık görülenler Rektörlük tarafından belirlenerek duyurulacaktır.

 2. Araştırmacı sayısı 25’in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 3. Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü’ne başvurular 5 Şubat - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.

A) Başvurular Rektör Yardımcılığı Sekreterliğine (Ayten Angın, Hayriye Kocacan) bir dilekçe ve dosya ekleriyle birlikte şahsen yapılmalıdır.
B) Adaylar, yayınlanmış makalelerin bir kopyasını ve Web of Science/Scopus’ta tarandığına dair belgeleri başvuru dosyasına koymalıdır.
C) Adaylar, sundukları bildirilerin kongre/sempozyum kitapçığındaki bir örneğini veya görev aldıkları tamamlanmış proje kesin raporunu başvuru dosyasına koymalıdır.