“Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu”, Kıbrıs Adası’nın İlk ve Öncü Fonksiyona Sahip Yüksekokulu
Eklenme Tarihi: 02 Eylül 2017, 21:01
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:18

“YDÜ BESYO Öğretmen, Antrenör Ve Yöneticilerin Yetiştirilmesinde Liderliğini Devam Ettiriyor”

“Nitelikli İnsangücü Yetiştirmenin Şartlarından Biri de Yükseköğretimde Kalite Standartlarının Yükseltilmesidir”

Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (YDÜ BESYO) Müdürü Doç.Dr. Cevdet TINAZCI, Yakın Doğu Üniveritesi BESYO hakkında açıklamalarda bulundu.

BESYO Özel Yetenek Sınavı 14 Eylül 2017 Perşembe Günü
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’e açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, 1997 yılından beridir Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne ek olarak Rekreasyon Bölümü çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olduklarını belirterek, BESYO’da eğitim almak isteyen gençlerin özel yetenek sınavı başvurusu için 13 Eylül 2017 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar YDÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalarını,sınavın ise 14 Eylül 2017 Perşembe günü Yakın Doğu Koleji Spor Salonunda saat 09:00’da gerçekleşeceğini duyurdu.

“YDÜ BESYO Öğretmen, Antrenör ve Yöneticilerin Yetiştirilmesinde Liderliğini Devam Ettiriyor”
Doç.Dr. Cevdet TINAZCI, “YDÜ BESYO Kıbrıs Adası’nın ilk ve öncü fonksiyona sahip bir yüksekokuldur. Misyonumuz; Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin çağdaş ve dönüşümcü öğretmen, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesinde liderliğini devam ettirmektir. Bu bağlamda gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde kaliteli iş gücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük eden ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen profesyoneller yetiştirmektir. Vizyonumuz ise; Beden eğitimi ve spor bilimleri açısından tüm enerji ve duygularını reformist, toplam kalite odaklı, cesur, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır” dedi.

TINAZCI; “YDÜ BESYO Misyon ve Vizyona Paralel Olarak Aşağıdaki Görev Ve Özelliklere Haizdir”


 • YDÜ BESYO, statü açısından KKTC’de öncü fonksiyona sahip ilk ve tek modeldir,

 • Gerek akademik, gerekse sosyal açıdan nitelikli ve nicelekli akademik personele sahiptir,

 • Akademik personel ‘Açık Kapı Uygulamaları’ konusunda etkindir. Öğrencisini aktif bir biçimde dinler ve öğrenci merkezli çözümlere odaklanır,

 • Öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sağlar,

 • Spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları konusunda emsâllerine nazaran üstündür,

 • Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin seminer, kurs ve konferanslar sıkça tekrarlanır, Bu süreçte öğrencilerimiz ilgili organizasyonlarda aktif olması sağlanır,

 • Problem çözümünde ‘etkin iletişim ve öğrenci odaklılık’ ilkedir,

 • Öğrencinin daha ilk yıllarından itibaren kariyer planı, ilgili danışmanı tarafından istikrarlı bir şekilde sürekli olarak motivlenir,

 • Öğrencilerimizin gerek yerleşke içi, gerekse yerleşke dışında da spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarda (spor kulüpleri, merkezleri, salonları vb.) istihdamı gerçekleştirilmeye yönelik yoğun iletişim konususunda aktiftir,

 • Öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin teknoloji öğrenimi ve kullanımı konusunda yoğun çabalar gerçekleştirilmektedir,

 • Önceden de olduğu gibi, gelecekte de üstlenilen EUROFİT Testi yanında Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Programı ve benzeri devlet projelerinin yürütülmesinde öğrencilerimiz yine aktif rol oynayacaklardır.

YDÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Avantajları


 • Alan olarak beden eğitimi ve spor, interdisipliner ve multidisipliner yapıdadır,

 • Beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitiminde KKTC’de öncü fonksiyona sahip ilk ve tek modeldir,

 • Genç ve nitelikli akademik personel,

 • Spor bilimlerindeki teknolojiyi kullanabilen akademik personel,

 • Öğretim programında çağdaş anlayış ve yeni yönelimler,

 • Öğretim yöntemlerinde çağdaş anlayış ve yeni yönelimler,

 • Yeterli sayıda seçmeli ders,

 • Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif görev alan personel,

 • Öğrenci seçmede kriter ve yaklaşımlar,

 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler,

 • Ulusal ve uluslararası atıflı dergilerde yer alan makaleler,

 • Güçlü / prestijli bir üniversite bünyesinde yer almak,

 • Akademik personelin spor bakalığı, spor federasyonları vb. kurmların stratejilerinin belirlenmesinde tercih edilen ve hizmet satın alınan bir nitelikte olması,

 • Lefkoşa’nın 5 km. kuzeyinde yer alması ve yeterli ulaşım aracından faydalanabilir olması (Kütüphane, sağlık hizmetleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler....),

 • Akademik personel ile öğrenciler arasında aktif ve etkin bir iletişim olması,

 • Yönetimde hızlı karar alabilme ve uygulamalarda esnek ve verimli davranabilme.

FIRSATLARI


 • KKTC, Türkiyenin 23 km. güneyinde bir ülke oluşu,

 • Uzaktan eğitim teknolojisindeki ilerlemeler,

 • Sporun giderek endüstrileşmesi,

 • Spor ile ilgili yeni ve farklı istihdam alanlarının ortaya çıkması,

 • Diğer bölümlerle ortak projeler yapabilme,

 • Artan rekabete uyum sorununun yaşanmaması,

 • İki toplumlu (Rum-Türk) projelerin yapılabilmesi,

 • Öğretim elemanlarının yeni oluşturulan Ulusal Spor Konseyi’nde görev alması,

 • Kamuoyunda spora karşı yoğun ilgi olması,

 • Sağlıklı yaşam ve spor bilincinin hızla gelişiyor olması,

 • Spor ve rekreasyon bilincinin toplumda gelişiyor olması,

 • Avrupa Birliği ilişkileri ve uyum çalışmaları,

 • Üniversite yönetiminin araştırmalara verdiği önem ve destek,

 • Devletin araştırma projeleri bütçesinin artışı,

 • Uluslararası fonlara ulaşım olanağı (UNDP, UNOPS...).

BÖLÜMLER:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Bu bölümün genel amacı, öğretmen adayının ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor eğitimi alanı ile ilgili derslerin (beden eğitimi dersi, seçmeli spor etkinliği dersi, fizyoloji dersi vs.) öğretim programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi alanlarında yeterli ve nitelikli olarak yetiştirmelerini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için tüm spor altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet verilmektedir. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği, uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, belediyeler vb.) liderlik yapma, devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev yapma imkânları vardır.

Spor Yöneticiliği Bölümü
Bu bölümün genel amacı, seçili spor branşına göre yetenek seçimi yapabilen, yaş gruplarına göre antrenman programı hazırlayabilen ve bu programı uygulayabilen, beden eğitimi ve spor alanında güncel araştırmalar yapabilen antrenörler yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için antrenörlük eğitimi bölümü tüm spor altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet vermektedir.Antrenörlük Eğitimi Bölümünde mezun olan öğrenciler, çeşitli profesyonel ve amatör takımlarda ileri kademe antrenör, mentor, kondisyoner ve masör olarak çalışabilmekte ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde antrenör ve spor uzmanı olarak görev yapabilmektedirler.

Antrenörlük Bölümü
Bu bölümün genel amacı, Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan kalifiye ve donanımlı Spor Yöneticilerini yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için tüm spor altyapı ve tesisleriyle, bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarıyla ve eğitim programıyla hizmet verilmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümünde mezun olan öğrenciler, aşağıda belirtilen alanlarda çalışma fırsatları bulabilmektedirler.

YDÜ BESYO’nun Ulusal Ve Uluslararası Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik Kalite Politikaları
Günümüz ve geleceğin karmaşık dünyası arasında köprü görevi yapan yükseköğretim kurumlarının değişime, yenilenmeye ve çağdaşlaşmaya ihtiyacı vardır. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumları önemli sorumluluklar almaktadırlar. Üniversitelerin toplumsal ve evrensel değişimi yakalayabilmelerinin önemi günümüzde açık bir şekilde görülmektedir. Bir yandan bilgiyi üretme ve yayma, diğer yandan da öğrencileri belirli niteliklere sahip olarak çalışma hayatına hazırlıklı görevli üniversiteler, uluslar arası bilim ve teknolojinin aktif bir üyesi ve temsilcisi olmalıdır. Çünkü, artık bilgi zenginleşmesine katkıda bulunan, bilgi üreten üniversiteler 21. yüzyılda ayakta kalabileceklerdir.

YDÜ BESYO’nun temel amacı, hizmet sürecinin hem girdisi hem de çıktısı konumundaki öğrencilerin tatmin edilmesi ve topluma nitelikli insangücü kazandırılmasıdır. Topluma nitelikli iş gücünün kazandırılması ise sunulan eğitim hizmetinin kalitesine bağlıdır. Bir hizmet işletmesi olarak eğitim kurumlarının kalitelerini artırabilmeleri, öğretim elemanlarının kalite eğitiminden ne anladıkları ile sundukları hizmetin niteliğinin bilinmesini gerektirir. Kalite faaliyetlerinin hareket noktası ise, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının birbirlerinden ve kurumlarından beklentileri olmalıdır.

Yükseköğretim seviyesinde çağı yakalamış bir toplumun ekonomik bünyesinde kuvvetli bir yapı oluşturacağı ve geleceğe güvenle bakacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerde bu gerçek ön plana çıkarılarak yükseköğretim kalitesi açısından sürekli olarak gözden geçirilmekte ve hükümetlerin, özel sektörün ve medyanın gündeminde önemli bir konu olarak yerini korumaktadır.

Başarının ve kalitenin artırılmasında gerekli bir unsur olarak görülen kalite anlayışı, tüm yönetim ve süreçlerine bütünsel bir yaklaşım olarak yerleştirilmelidir. Bu da ancak çağdaş ve akılcı bir yönetim anlayışı olan toplam kalite yönetimi ile mümkün olacaktır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilebilmeleri, istihdam edildikleri alanlarda ilerlemeleri, değişime uyum sağlayabilmeleri, hizmete başlamadan önceki aldıkları eğitim kalitesi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla kalite için mezunların izleme ve takip işlemlerini sürdürülmelidir.

Doç.Dr. Cevdet TINAZCI, YDÜ BESYO’da TS-EN ISO 9000 kalite güvence standartlarının uygulanması ile birçok yararları da beraberinde getirdiğini sırasıyla açıkladı.


 • Çalışanların, fakültedeki öğretim programının hazırlanmasında büyük katılımı vardır,

 • Öğrenciler, karşılaşacakları problemlerin çözümü sonucunda mağdur olmazlar,

 • Öğrenci tatmini açısından donanımlı liderler etkin rol oynar,

 • Ekip çalışmasına önem verilir,

 • Hizmet içi eğitim süreklidir,

 • Etkin haberleşme ağı vardır,

 • Öğretim elemanları üniversitelerine son derece sadıktır.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde yükseköğretimde kaliteyi belirleyen faktörler aşağıdaki gibidir:


 • Öğrencilerin Kalitesi: Yükseköğretimde kalitenin en önemli belirleyicilerinden biri öğrencilerdir. Öğrenciler, hem eğitimin kalitesini belirleyen bir girdi, hem de kalitenin göstergesi olan bir çıktıdır. Kalite, öğrencinin gerek bilgi düzeyi gerekse öğrencinin girdiği programda gördüğü konuları öğrenme isteği ile yakından ilişkilidir. Öğrenci güncel konulara ilgi duymalı, planlı çalışmalı ve çevresiyle etkin iletişimde bulunmalıdır.

 • Öğretim Elemanlarının Kalitesi: Öğretim elemanlarında kaliteyi geliştirmek için bulunması gereken faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar; öğretim elemanları teorik bilgileri pratikte desteklemeli, konusuna hakim ve sürekli güncelleşen bir yapıda olmalı, araştırmaya yönlendirilmeli ve öğrencileri aktif dinlemelidir. Bunların yanında öğretim teknolojileri konusunda engin bilgiye sahip olmalıdır.

 • Fiziki Ortamın Ve Teknik Donanımın Kalitesi: Eğitimde kaliteyi artırmak için fiziki ortam ve teknik donanımla ilgili eksikliklerin tespit edilip, bunların giderilmeye çalışılması gerekmektedir. Bilgi işlem merkezlerinin modernleştirilmesi, kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve özellikle bilgisayar kullanımına yönelik imkan sağlanmalıdır.

 • Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Yeterliliği: Öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim dışı sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi, okuldaki verimliliklerini artıracaktır. Bu çerçevede spor tesislerinin planlanması ve yönetimi boş zamanların yararlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

 • Yönetimin İnancı: Yönetimin kalite anlayışı ve değişen şartlara uyum sağlayabilmesi, çağdaş eğitim sistemleri açısından son derece önemlidir. Üniversite yönetimi kalite konusunda temel kavramları anlamalı ve temel kavramlar çerçevesinde üniversiteleri için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidirler. Toplam kalite yönetimi adım adım başarıya ulaşacak, uzun dönemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu konuda kalite açısından rehberlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçeve, üniversitenin kalite açısından misyon ve vizyonunu belirleyecektir.


Bilgi çağına ulaşan toplumlarda bilim ve teknoloji ön plana geçmekte ve ülkenin rekabet gücü önemli ölçüde sahip olduğu bilgi potansiyeli ve insan gücü kalitesine bağlı hale gelmektedir. Bir ülkenin rekabet gücünün arttırılabilmesi, eğitimin özellikle yükseköğretimin hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve nitelikli insangücü yetiştirilmesine bağlıdır.

Cevdet TINAZCI; “Nitelikli İnsangücü Yetiştirmenin Şartlarından Biri de Yükseköğretimde Kalite Standartlarının Yükseltilmesidir”
Yükseköğretim sistemlerinin bilgiyi ürettiği, genleştirdiği, koruduğu ve sürekli gelişmelere açık tuttuğu sürece yeni kalacağı unutulmamalıdır. Çağdaş dünya düzeninde, artık ülkeler nitelikli insangücü kaynakları ile gelişip kullanacaklardır. “Nitelikli insangücü yetiştirmenin şartlarından biri de yükseköğretimde kalite standartlarının yükseltilmesidir. Genç neslin değişime ayak uydurmaları, problem çözme yollarını kullanabilmeleri, anında ve isabetli karar verme becerisi kazanmaları, geçerli çözüm yolları üretmenleri, reel düşünebilme yeteneği kazanabilmeleri YDÜ BESYO’nun hedeflerindendir.