Yakın Doğu Üniversitesi Başarılı Öğrencilere % 100 Çift Anadal Bursu Veriyor
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2018, 11:20
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:15

Yakın Doğu Üniversitesi, kendi anadallarında üstün başarı gösteren öğrencilere tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği ve eczacılık dışındaki tüm Çift Anadal Programlarında % 100 burs veriyor. İkinci anadal programı, tıp veya diş hekimliği ise burs oranı % 50, eczacılık veya veteriner hekimliği ise % 75 olacaktır. Genel not ortalamaları 3.80’in üzerinde olan öğrenciler, istedikleri ve kabul edikleri ikinci anadal programlarına ÇAP burslusu olarak kayıt yaptırabilecekler.

Öğrenciler, çift anadal yapmak istedikleri programın gereklerini, Üniversitemizin web sitesinde (http://neu.edu.tr) “öğrenciler” başlığı altında listelenen Çift Anadal Programları sayfasında bulabileceklerdir. Çift Anadal başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmaktadır.

Çift Anadal Programı Nedir?
Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans belgesi almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı verilmektedir. Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitemizin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabileceklerdir.

Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları
Sunulan ikinci diploma fırsatı için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekiyor. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift anadal başvurusu için öğrencinin lisans programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.72 olması ve lisans programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekiyor. Lisans diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 2.72 olan ancak başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde ise yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranıyor.