Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri “Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Hukuk Davalarında Kullanılması” Konusunu Tartıştı
Date Added: 01 Haziran 2017, 11:32
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 15:25

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Hukuk Davalarında Kullanılması” konusunda münazara düzenledi. Hukuk davalarında son derece önemli bir konu olan hukuka aykırı deliller konusu Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter TABUR koordinatörlüğünde, Adalet Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aysun BEYDOLA ve Öğr. Gör. Erdi ŞAFAK’ın katılımıyla gerçekleştirilen münazarada hukuka aykırı delillerin hukuk davalarında değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği konusu üzerinde durulduğu belirtildi.

“Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Delillerin Mahkemece Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Meselesi İspat Hakkıyla İlgilidir”

Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri münazara ile ilgili şu açıklamalarda bulundular: “Hukuka aykırı yoldan elde edilen delillerin mahkemece değerlendirilip değerlendirilemeyeceği meselesi ispat hakkıyla ilgilidir. İspat hakkı ise delillerin serbestçe değerlendirilmesi ile bağlantılı olan bir kavramdır. Türk Hukuk sisteminde hukuka aykırı yollardan elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusu üzerinde farklı görüşler bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi hukuka aykırı yoldan delil elde edilmesini kolay hale getirmiş ve hatta hukuka aykırı delil elde edebilmek amacıyla teknolojik icatlar, bilgisayar programları geliştirilmiştir. İşte bu şekilde elde edilen delillerin mahkemeye ibrazı ve mahkemelerce hükme esas alınıp alınmayacağı meselesi de gündeme gelmiştir. Acaba gerçeğe ulaşabilmek ve insan hakkı olarak adlandırılan ispat hakkını temin edebilmek adına Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere müdahale edilebilecek midir?”

“Hukuka aykırı yoldan elde edilen delillerin mahkeme tarafından kabullenilmesi halinde birtakım sorunlar ve bu çerçevede temel hak ihlalleri gündeme gelmekte; bu yolla elde edilen delillerin kabul edilmesi halinde yine sorunlar ve temel hak ihlalleri ortaya çıkmaktadır. Hukuka aykırı yoldan elde edilen delillerin kabul edilmesi halinde hukuk düzeni birliğinin bozulması, adil yargılanma hakkının ihlali, kişilik hakkının ihlali, özel hayatın gizliliğinin ihlali, haberleşmenin gizliliğinin ihlali, konut dokunulmazlığının ihlali ve dürüstlük kuralının ihlali sorunları ortaya çıkmaktadır. Hukuka aykırı yoldan elde edilen delillerin kabul edilmemesi halinde ise gerçeğe ulaşma amacından uzaklaşılması, ispat hakkının ihlali ve adil yargılanma hakkının ihlali sorunu belirlemektedir. Yani bu temel haklar birbiri ile çatışmaktadır. Yargıç, bu temel haklardan birinin korunmasını diğerine tercih ederek karar vermek zorundadır. Yargıç bu kararı verirken gerçeğe ulaşma konusunda varolan menfaat ile delilin kullanılması durumunda gerçekleşecek olan ihlalin yoğunluğu arasında amaçla uygunluk hususunu esas alacaktır. Sonuç olarak hukuka aykırı yollardan elde edilen delillerin değerlendirilmesi, hukuk davası konusuna göre değerlendirilmeli ve temel hak ve özgürlükleri korumaya daha fazla özen gösterilmelidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, öğrenciler Öğr. Gör. Aysun BEYDOLA ve Öğr. Gör. Erdi ŞAFAK ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.