Yakın Doğu Üniversitesi 68.Türkiye Jeoloji Kurultayı’ında Temsil Edildi
Date Added: 13 Eylül 2015, 12:12
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 09:44

Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa (Near East University Nicosia) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Cavit Atalar, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Ankarada gerçekleştirilen 68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI na iki bildiri ile katıldı. Her iki bildiri Türkiye Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesinin finansal desteği ile yürütülen iki projeden elde edilen sonuçları içermektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa (Near East University Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Cavit Atalar, son zamanlarda Kıbrıs etrafında petrol ve doğal gaz aramalarının çoğalması Kıbrıs’ın jeolojik birimlerinin yeniden detaylı bir şekilde araştırılmasını gündeme getirerek. Kuzey Kıbrıs Messiniyen Evaporitlerinde Elementel Sulfür (Yumru) Bulunduran Jipslerin Sedimantolojisi Ve Mineralojisi isimli bildiride Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim Üyesi Prof.Dr. Baki Varol ile birlikte yürüttükleri evaporit projesinden elde edilen sonuçları sunduklarını belirtti. Prof.Atalar, Elektron Mikroskop incelemelerinde elementel sulfür yumrularının yarı kapılı nispeten daha derin bir ortamda oluştuğunun ortaya çıktığını vurguladı.

Serdarlı bölgesinde, 9 mart 2010 tarihinde meydana gelen heyelan için, heyelanın matematiksel modelini çıkarmak için, üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Matematik Koordinatörü ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Denker, sondaj, kazı ve laboratuvar incelemeleri için, Japonya Ryukyus Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Aydan, Hacettepe Üniversitesi’nden ve Türkiye Mühendislik Jeolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Reşat Ulusay, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Baki Varol ile Prof. Dr. Recep Kılıç ve Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halil Kumsar ile Prof. Dr. Cavit Atalar proje için bir araya geldi. Heyelan, Çevre ve Mühendislik  Jeologları Birliği ile Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından yayınlanan “Çevre ve Mühendislik Yerbilimi” (Environmental and Engineering Geoscience)  dergisinin Ağustos 2011 ‘de kapak resmi olmuştu.

Serdarli Heyelaninin Mekanizmasinin Ve Nedenlerinin Farkli Yöntemlerle İncelenmesi isimli bildiride, Prof. Dr. Cavit Atalar, Prof. Dr. Halil Kumsar, Prof. Dr. Ömer Aydan, Prof. Dr. Reşat Ulusay ve Prof. Dr. Recep Kılıç şu sonuçlara varmışlardır;

KKTC’de Beşparmak Dağları’nın güney yamacındaki Serdarlı’nın kuzeyinde karayolu üzerinde meydana gelen heyelan; yastık lavları, tüf, radyolarit içeren bir melanjın yüzeye yakın kesiminde gelişmiştir. Açılan gözlem çukurlarında kayma yüzeyinin ileri derecede bozunmuş tüf biriminden geçtiği gözlenmiştir.


  • Limit Denge ve Ayrık Sonlu Elemanlar yöntemleri ile yapılan duraylılık analizlerinde dairesel kayma yüzeyi ve tektonik kayma yüzeyi modelleri birbirlerine yakın sonuçlar vermiştir.

  • Duraysızlık, yamacı oluşturan önemli düzeyde doygun konuma eriştiğinde meydana gelmektedir. Bu belirleme, heyelanın tetiklenmesinde özellikle yağışın etkin bir faktör olduğunu göstermekte olup, heyelanın aşırı yağışlı dönemi izleyen bir aşamada meydana gelmiş olmasını desteklemektedir.


Bu çalışmanın sonuçları; Beşparmak Dağları’nda gözlenen bu zayıf tektonik zonda, aşırı yağışlar sonrasında, benzer kütle hareketlerinin meydana gelebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla bu kesimlerde yapılacak teknik girişimlerde (mühendislik projelerinde) duraylılık analizlerine önem verilmesi gerekmektedir.