Yakın Doğu Üniversitesi 3. Lisans Araştırma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2017, 15:03
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 09:23

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından hazırlanan “3. Lisans Araştırma Günü” YDÜ Lacivert Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi  Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, dersi alan öğrencilerin hazırlamış oldukları bilimsel çalışmaları dinleyicilerle paylaştıkları etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU, lisans düzeyindeki öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma odaklı vizyonuna dahil etmeyi amaçladıklarını vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, bu ders kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırmaları sadece teorik olarak değil, pratikte de gerçek veri toplayarak elde ettikleri sonuçları paylaşarak öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Gün boyunca gerçekleşen sunumlarda öğrenciler titizlikle hazırladıkları çalışmalarının sonuçlarını etkinliğe dinleyici olarak katılan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile paylaşmışlardır denildi.

Oldukça ilgi gören araştırma gününde, sunumlar konuları itibarıyla genelde eğitim ve edebiyat, özelde İngiliz dili eğitimi  ve edebi roman incelemesi odaklı olurken, çalışmalardan edinilen bulgular çerçevesinde gerek İngilizce öğretmenleri, gerekse konuyla ilgilenen araştırmacılara yönelik öneriler de dinleyicilerle paylaşıldı.

Günün ilk sunumunu gerçekleştiren İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Khulud Nizam, “Daniel Defoe’nun Moll Flanders Romanında Affedilebilir Suçlar ve Feminizm” (The Excusable Crimes and Feminism in Daniel Defoe’s Moll Flanders) başlıklı çalışmasında romanın ana karakteri olan Moll Flanders’ın ahlak açısından oldukça tartışmalı görülebilecek davranışlarının, romanın geçtiği dönem ve sosyal yapı incelenerek okunduğunda, feminizme katkıda bulunan bir kadın karakteriyle karşılaşıldığı fikrini savundu.

Nizam’ın sunumunun ardından kürsüde yerini alan Eren Temizkan ise “Öğrencilerin Vasıtalı Yazılı Düzeltici Dönüte Karşı Tutumları” (Students’ Attitudes towards Indirect Written Corrective Feedback) başlıklı çalışmasında İngiliz Dili bölümlerinde okuyan öğrencilerin, öğretmenlerin hata düzeltme yöntemlerinden birisi olan vasıtalı düzeltici dönüte karşı oldukça olumlu tutum sergilediklerini ortaya koydu. Katılımcıların arasında cinsiyet farklılıkları olup olmadığını da inceleyen Temizkan, kadın öğrencilerin erkeklere göre yazılı ve vasıtalı dönüte karşı daha olumlu olduklarını aktardı.

“Türkiye’de Ortaokul Seviyesindeki Öğrencilerin İngilizce Öğreniminde Yaşadıkları Zorluklar” (Challenges Faced by Secondary School Students in English Language Learning in Turkey) başlıklı nitel çalışmayı gerçekleştiren Mehmet Özdoğan ise, yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde ettiği verileri dinleyicilerle paylaştı. Özdoğan katılımcıların özellikle haftalık İngilizce ders saatlerinin arttırılması gerektiğini belirterek, öğretmenlerin dersleri kitap odaklı işlemesinden dolayı konuşma becerilerini bu kısıtlı zaman zarfında geliştirme şansı bulamadıklarını aktardı.

Günün son sunumunu gerçekleştiren Hüseyin Şanlıer ise “Sosyal Medya ve Kelime Öğrenimi” (Social Media and Vocabulary Learning) başlıklı sunumunda, katılımcıların sosyal medyayı genelde dil öğrenimi, özelde ise kelime öğrenimi için kullanıp kullanmadıklarını incelediği araştırma sonuçlarına göre, sosyal medyayı sıklıkla kullanmalarına karşın, katılımcıların kelime bilgisine bir katkıda bulunmadığını ortaya koydu.

Sunumlar sonunda, dinleyicilerden gelen sorulara da yanıt veren öğrencilere Bilimsel Araştırma Yöntemleri ders koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU tarafından konuşmacılara katılım belgeleri sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU, etkinliğin gelecek yıllarda da tekrarlanması planlanmaktadır dedi.