Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021 Bilim Ödülleri Töreni 20 Haziran 2022 Tarihinde Saat 17:30’da AKKM’de Yapılıyor
Eklenme Tarihi: 10 Haziran 2022, 13:59

Bilim Ödülleri Kategorileri ve Şartları  

 • 2020 ve 2021 yıllarına ait Bilim Ödülleri, Öğretim Elemanlarımızın Akademik Performans Değerlendirme sistemindeki verileri kullanarak belirlenecektir. Bu nedenle bireysel başvuru alınmayacaktır.
 • Araştırmacı sayısı 25’in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Yayın Ödülü  

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus” ‘ta taranan  dergilerde yayımlanmış makalelerin (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) Kümülatif Yayın Puanı (KYP) 2’nin  üzerinde olan öğretim üyelerine (yardımcı doçent, doçent, profesör) “Yayın Ödülü” verilecektir.

 1. Yayın Onur Ödülü  

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 01.01.2021 – 31.12.2021  tarihleri arasında “Web of Science” ta taranan SCI, SSCI, SCIE ve AHCI  dergilerde yayımlanan makalelerin (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) Toplam Puanı (KYP x Toplam Etki Faktörü) en yüksek olan 1 yardımcı doçent, 1 doçent ve 1 profesöre “Yayın Onur Ödülü” verilecektir.

 1. Genç Araştırmacı Ödülü 

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus”ta taranan  dergilerde yayımlanmış en az 2 makalesi ( orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) veya Kümülatif Yayın Puanı (KYP) 1 ve üzerinde olan (Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi, Uzman Hekim, Dr.) “Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir.

 1. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü 

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında “Web of Science” veya “Scopus”ta taranan  dergilerde yayımlanan makalelerin (orjinal çalışma, derleme, olgu sunumu) Toplam Puanı*  (Kümülatif Yayın Puanı (KYP)** x Toplam Etki Faktörü***) en yüksek olan bir öğretim elemanına  (Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi, Uzman Hekim, Dr.) “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü” verilecektir. Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü Sağlık, Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri olmak üzere  4 alanda verilecektir.

 1. En Etkili Araştırmacı Ödülü

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan araştırma makalelerinin toplam etki faktörü ve Google Scholar atıf sayısı Toplam Puanı  (Atıf  Sayısı x Toplam Etki Faktörü)  en yüksek olan 1 yardımcı doçent, 1 doçent ve 1 profesöre “En Etkili Araştırmacı Ödülü” verilecektir.

 1. En İyi Akademik Performans Ödülü

1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında  Akademik Liyakat Göstergesi (ALG) en yüksek olan 1 yardımcı doçent, 1doçent ve 1 profesöre “En İyi Akademik Performans Ödülü” verilecektir.

 1. Dr. Suat GÜNSEL Bilim Ödülü
 • Ödül, Üniversitemiz Öğretim Üyelerine verilecektir.
 • Öğretim Üyelerimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki akademik faaliyetleri dikkate alınacaktır.
 • Dr. Suat GÜNSEL ödülü aynı kişiye yalnızca bir kez verilecektir.

Değerlendirmede;

 1. Adayın 2021 yılına ait yayın sayısı (%25),
 2. 2021 yılına ait yayınlarının etki faktörleri toplamı (%25),
 3. 2021 yılına ait Google Scholar atıf sayısı (%25),
 4. 2021’de mezun edilen doktora öğrencisi sayısı (%15),
 5. 2021’de mezun edilen yüksek lisans öğrencisi sayısı (%10),

dikkate alınacaktır.