Yakın Doğu Enstitüsü’nün “Doğu Akdeniz’de Enerji Bağlamında Değişen Dengeler” Başlıklı Raporu Yayımlandı…
Eklenme Tarihi: 21 Eylül 2019, 15:08
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 08:52

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdi Şafak tarafından, Doğu Akdeniz'de son dönemlerde yaşanan gerilim çerçevesinde bölgesel aktörlerin pozisyonlarını ve ilgili konuların hukuksal boyutlarını inceleyen “Doğu Akdeniz'de Enerji Bağlamında Değişen Dengeler” isimli rapor yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Enstitüsü Raporları Serisi’nden çıkan ve editörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ve Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu’nun yapmış olduğu rapor, Doğu Akdeniz'de enerji bağlamında Türkiye ve KKTC’nin yanısıra diğer bölge devletlerinin güvenlik çıkarlarını, önceliklerini ve kaygılarını yerel, bölgesel ve uluslararası dinamikler ile birlikte ve deniz hukukuna atıfla değerlendiriyor.

Öğr. Gör. Erdi Şafak: “Doğu Akdeniz’de Yaşanan Son Gelişmeler Ülkelerin Dış Politikalarının Şekillenmesinde Önemli Bir Rol Oynuyor…”
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdi Şafak raporla ilgili yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin gerek bölge devletleri açısından, gerekse bölge devletleri ile siyasi ilişki içerisinde olan diğer devletler açısından büyük önem teşkil etmekte olduğunu ifade etti.

Şafak şunları dile getirdi: “Türkiye ve KKTC, bölgede yaşanan gelişmelere tarafsız kalmamış ve Akdeniz bölgesi ile ilgili olan haklarını muhafaza etmiştir. Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de doğal olarak ve herhangi bir ilandan bağımsız olarak, fiilen (ipsofacto) ve başlangıçtan beri (ab initio) kıta sahanlığı hakları mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye’nin kıta sahanlığı olan alanlara kıyıdaş devletlerin, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmeden önce, sınırlandırma sorunu olan alanlar için Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesi gerekmektedir.”

Uluslararası hukukun hakkaniyet prensibi çerçevesinde de Doğu Akdeniz’e taraf devletlerin, hakça ve makul olan bir çözüm bulmaları gerektiği vurgulanan raporda, hakkaniyet ilkesi gereğince bölgenin durumuna göre uygulanacak çözüm yollarının değişiklik gösterebileceğinin de altı çizildi.