Yakın Doğu Enstitüsü’nde Türk Dış Politikası Programı ” Türkiye-Rusya İlişkileri” Semineri ile Başladı
Eklenme Tarihi: 25 Ekim 2015, 15:37
Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 13:56

  • Açılışını Dışişleri Bakanı Emine Çolak’ın yaptığı YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü “Türk Dış Politikası” Sertifika Programı Türkiye Rusya İlişkileri konulu seminer ile başladı.
  • Prof. Dr. Çelikpala, "Akdeniz’de yeni bulunan enerji yatakları konusundaki gelişmeler sonrasında Türkiye Rusya ilişkilerinin Kıbrıs konusundaki gelişmeler açısından da daha çok önem kazandı"

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü'nün Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programları çerçevesinde düzenlediği "Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar"  konulu sertifika programı KKTC Dışişleri Bakanı Emine Çolak tarafından başlatıldı. İlk konuşmacısı Prof. Dr. Mitat Çelikpala olan sertifika programının açılış konuşmaları  Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve eğitim programının yürütücüsü Yakın Doğu Enstitüsü Yürütme Kurulu Üyesi ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu tarafından yapıldı. Sertifika programına kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve öğrenciler ilgi gösterdi.


Dışişleri Bakanı Emine Çolak:  Dış ilişkilerde ”insanlık” kavramı unutulmamalı
Yakın Doğu Üniversitesi,Lefkoşa(Near East University, Nicosia)Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sertifika Programının açılışını yapan ve ilk dersi veren Dışişleri Bakanı Emine Çolak, sürekli yaşanan yeni gelişmeler ile çok hızlı gündem değiştiren dış ilişkiler konusunda herkesin öğreneceği çok şey olan bir öğrenci olduğunu belirterek sertifika programının konusunun  bu anlamda çok önemli olduğunu ve katılımcılara önemli  katkılar sunacağını vurguladı. Bakan Çolak, konuşmasında Kıbrıs adası ve Türkiye'nin coğrafi ve fiziki önemine işaret ederek, bölgedeki güç, strateji, ticaret gibi alanlardaki dengelerin ülkelerin dış ve iş politikaların şekillenmesinde önemli rol oynadığını ve Kıbrıs’ın da bu dengelerden bağımsız olmadığını belirtti.

Dış ilişkilerde bir çok karmaşık ve birbiri ile ilişkili konunun bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çolak, bütün bu karmaşıklığın içinde ülkelerin dış ilişkilerini  belirleyen karar alıcıların ve diplomatların bu ilişkileri yürütürken diğer konuların yanısıra "insanlık" kavramını unutmamaları gerektiğini vurguladı.  Kıbrıs’ta sürdürülmekte olan müzakere sürecinin korunması ve desteklenmesi durumunda olumlu bir sonuca ulaşılacağına dair inancını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çolak Kıbrıs adasında ulaşılacak barışın savaşlar içerisinde olan  Doğu Akdeniz ve Ortadoğu bölgeleri için de önemli olduğunun altını çizdi.

Bu ve benzeri sertifika programlarının Türk Dış Politikası gibi çok önemli ve Kıbrıs’ı da ilgilendiren bir konuda katılımcılara önemli katkılar sağlayacağını  belirten Dışişleri Bakanı Çolak, sertifika programını düzenleyen YDÜ'ye de teşekkür ederek, katılımcılara başarılar diledi.

Prof. Dr. Şenol Bektaş: Türk Dış Politikası Konusunda Katılımcılara Çok Önemli Katkılar Sağlayacak

Yakın doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün düzenlediği sertifika ve seminer programlarının katılımcılarda bir alışkanlık yarattığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, bu eğitim programının da diğer programlar gibi katılımcılara önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.  Konuşmasında sertifika programının başlangıç konusu olan Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihine ve doğasına dair  değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şenol Bektaş, Türkiye – Rusya ilişkilerinin Türk dış politikasındaki önemine vurgu yaptı. Rusya’nın bölge açısından önemli bir devlet olduğunu kaydederek Türkiye’nin Rusya’ya yönelik dış politikasının yeni gelişmeler ışığında değerlendirilmesinin önemini vurgulayan ve bu gelişmeler hakkında örnekler veren Prof. Dr. Şenol Bektaş,  Yakın Doğu Enstitüsü’nün düzenlediği bu program çerçevesinde Prof. Dr. Mitat Çelikpala tarafından bu konuda yapılacak olan değerlendirmelerin daha kapsamlı bir şekilde yapılmasına katkı koyacağını belirtti. Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye ile ABD ilişkilerinin de değişen uluslararası gündemler çerçevesinde yeniden irdelenmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şenol Bektaş Yakın Doğu Enstitüsü’nün bu konuda da yeni toplantılar ve seminerler düzenleyeceğine inandığını ifade etti.

Doç. Dr. Umut Koldaş:  Türk Dış Politikasında Gündem Yaratan Konulara Yeni Yaklaşımlar ve  Sistemli Uzman Bakışları Sunacak.

Açılış konuşmasında öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, akademik yaşamlarının her aşamasında aslında öğrenci olmaya devem ettiklerinin farkında olarak Prof. Dr. Mitat Çelikpala gibi alanında uzmanların sunumlarından büyük keyif aldıklarını ve yeni bir şeyler öğrendiklerini ifade etti. Açılışa Dışişleri Bkanı Emine Çolak’ın katılımının ve giriş dersinde bulunmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu belirten Doç. Dr. Umut Koldaş, bu mevcudiyetin iki açıdan çok önemli olduğunu bunlardan ilkinin Kıbrıs konusunun Türk Dış Politikasının her zaman öncelikli konularından biri olması bir diğerinin ise KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti dış politikalarının tarih boyunca birbiri ile etkileşimli bir şekilde inşa edilerek hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti. Yakın Doğu Enstitüsü’nün kuruluşundan bu yana üniversite evrenselliği ile bir düşünce kuruluşu dinamizmini birleştirerek düşünsel ve görsel farkındalık ve bilinci artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. Umut Koldaş, Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler ve Yeni Yaklaşımlar sertifika programının alanlarında uzman birçok akademisyeni ve politika yapıcıyı konuşmacı konuk edeceğini vurgulayarak programın katılımcılar açısından verimli ve düşünsel katkı sağlayıcı bir program olmasını temenni etti.

Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu: Türk Dış Politikası Konusunda Verilen Seminerler Dizisinin İkinci Önemli Halkası

Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler ve Yeni Yaklaşımlar sertifika programının Yakın Doğu Enstitüüs tarafından daha önce düzenlenen ve bu programın konularından farklı konularda uzmanları bir araya getiren Türk Dış Politikası sertifika programının yeni bir halkası olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu, kendisinin de yazarları arasında bulunduğu Türk Dış Politikası kitabına katkı koyan bilim insanlarının yanısıra politika yapıcıları da bu programda konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Sertifika programına Türkiye Rusya ilişkileri gibi dış politika gündeminin en önemli konularından birini teşkil eden bir konuyla başlamanın katılımcılar açısından da önemli olduğuna inandığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Dayıoğlu yürütmekte olduğu bu sertifika programında enstitü olarak amaçlarının Türk Dış politikasınının gündemindeki konuların uzman görüşleri çerçevesinde sistemli bir şekilde tartışılmak olduğunu vurguladı. Sertifika programının gelecek haftaki ikinci konuşmacısının Doç. Dr. Tufan Erhurman olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Dayıoğlu, Türk Rus İlişkilerinden sonra programa Türk Dış Politikasının Kıbrıs konusundaki yaklaşımlarını değerlendirerek devam edeceklerini ve beş hafta boyunca Türk Dış politikasının değişik konularını uzmanlarla birlikte katılımcılarla etkileşimli bir şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Mitat Çelikpaşa:  Rusya İle İlişkiler Uluslararası Sistem Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşımla Değerlendirilmeli

Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler ve Yeni Yaklaşımlar Sertifika programının ilk konuşmacısı Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mitat Çelikpala Türkiye Rusya İlişkileri ile ilgil yapmış olduğu sunumda Türkiye Rusya ilişkilerinin yalnızca ikili ilişkiler dinamikleri çerçevesinde değil, uluslararası sistemdeki denge ve dinamikleri göz önünde bulundurarak Transatlantik ve Avrasya sistemleri arasında yer yer geri çekilme yer yer de ilerleme ve çekişme bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sunumuna Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin kısa bir tarihsel çözümlemesi ile başlayan Prof. Dr. Mitat Çelikpala, ilişkilerin 1997 yılından itibaren rekabetten işbirliğine dönmeye başladığını, 2001 yılında hayata geçirilmeye başlanan Avrasya Eylem Planı ile çok boyutlu  “güçlendirilmiş yapıcı ortaklık düzeyi”ne çıkarıldığını, 2008 yılındaki Rusya’nın Gürcistan müdahalesiyle bir eksen kaymasına maruz kalan ilişkilerin bu tarihten itibaren özellikle enerji alanındaki işbirliği ile kurumsallaşma yoluna girdiğini ifade etti. Konuşmasında Türkiye- Rusya ilişkilerindeki işbirliği alanlarının siyasi işbirliği, ekonomik ve ticari ilişkiler, enerji işbirliği, güvenlik işbirliği, uluslararası işbirliği, Avrasya coğrafyasının geleceği olduğunu belirten Prof. Dr. Çelikpala bu ilişkilerdeki sorunlu alanların ise NATO ve AB çizgisi, Avrasya coğrafyasının geleceği, Kafkasya ve Orta Asya’daki dengeler, Orta Doğu’da Yaşanan Gelişmeler, Kıbrıs meselesi, PKK ve terörle mücadele, ve ticari ilişkilerin yapısı olduğunu vurguladı. Özellikle son yıllarda Türkiye – Rusya ilişkilerinde enerji konusunun diğer konulardan daha ön plana çıktığı bir dönem yaşandığının ve ikili ilişkilerin itici gücünün enerji olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çelikpala, özellikle Akdeniz’de yeni bulunan enerji yatakları konusundaki gelişmeler sonrasında Türkiye Rusya ilişkilerinin Kıbrıs konusundaki gelişmeler açısından da daha çok önem kazandığını ifade etti.

Beş hafta sürecek olan “Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” başlıklı sertifika programına ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye  www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahilid 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.