Yakın Doğu Enstitüsü Dünyaca Tanınan Ünlü İsimleri YDÜ’de Biraraya Getiriyor
Eklenme Tarihi: 11 Ekim 2015, 15:00
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:38

- YDE‘de Türk Dış Politikasının Yeni Gündemi Yeni Yaklaşımlar Işığında Dünyaca Tanınan Uzman İsimlerle Değerlendirilecek

“Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler, Yeni Yaklaşımlar” sertifika programı 24 Ekim’de Yakın Doğu Üniversitesi'nde başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Enstitüsü yeni akademik dönemde gündemi belirleyecek ve şekillendirecek yeni bir sertifika programını daha hayata geçiriyor.

24 Ekim 2015’te başlayacak olan programa  Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Çelikpala, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanem Baykal, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri Yeşilyurt ve Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Enstitüsü Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu ve Doç. Dr. Tufan Erhürman gibi konularında uzman önemli isimler katılacak.

24 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’de Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane salon 4’te Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Çelikpala’nın “Türkiye-SSCB/Rusya ilişkileri” başlıklı sunumuyla başlayacak olan sertifika programının ikinci oturumu 31 Ekim’de Doç. Dr. Tufan Erhürman’ın sunumuyla devam edecek. Doç. Dr. Tufan Erhürman “Türkiye-KKTC ilişkileri ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler” başlıklı seminerinde Türk Dış Politikasının Kıbrıs’a yönelik uygulamalarını değerlendirecek.  Sertifika programının üçüncü haftası 7 Kasım’da Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla sürecek. “Türkiye-Kafkasya ve Türkiye-Orta Asya ilişkileri”ni anlatacak olan Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın ardından Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nuri Yeşilyurt 14 Kasım’da “Türkiye-Orta Doğu İlişkileri”ni tartışacak.  Programın beşinci oturumu 20 Kasım Cuma günü saat 18:30’da Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sanem Baykal’ın “AB-Türkiye, AB-Kıbrıs ve AB-Yunanistan” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirilecek.

“Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” programının ilk semineri Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Çelikpala tarafından gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Çelikpala, Türkiye-Rusya/SSCB ilişkilerinin tarihsel gelişimini  ve özellikle AK parti döneminde Türkiye-Rusya ilişkilerini mercek altına alacak ve  ikilli ilişkileri etkileyen bölgesel ve uluslararası faktörleri irdeleyerek geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunacak. Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gündem konularını son dönemdeki gelişmeler ışığında değerlendirecek olan Prof. Dr. Çelikpala ikili ilişkileri inceleme ve değerlendirmedeki yeni yaklaşımları katılımcılara aktaracak.

Programın ikinci semineri Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından verilecek. Prof. Dr. Aydın, Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini tarihsel olarak değerlendirmesini takiben Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemde ve bölgede değişen dengeler çerçevesinde Türkiye-Kafkasya-Orta Asya ilişkilerini katılımcılarla tartışacak. Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin bu bölgelere artan ilgisinin Türk dış politikasına etkilerini de ele alacak olan Prof. Dr. Aydın, bölgedeki enerji kaynaklarının bölgesel ve uluslararası politikayı nasıl etkilediği / etkileyebileceği hakkında son gelişmeleri yeni yaklaşımlar ışığında değerlendirecek.

Seminer programının dördüncü haftasında AK Parti döneminde, özellikle de “Arap Baharı/Ayaklanması”nın ardından Türkiye’nin Orta Doğu bölgesiyle ilgili genel politikasını ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini katılımcılara aktaracak olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri Yeşilyurt yeniden yapılanmakta olan Ortadoğu’da yeni süreçlerin Türkiye ve Kıbrıs’a olası etkilerini tartışacak.

“Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” sertifika programının son haftasında  Türk Dış politikasını özelde Kıbrıs ve Yunanistan örneklerinde hukuksal bağlamda tartışacak olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanem Baykal, Avrupa Birliği’nin Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’la ilişkilerini değerlendirerek Türk Yunan ilişkilerinde  birincil-ikincil hukuk, geçici-kalıcı deregasyon gibi teknik konuların detaylarını yeni yaklaşımlar ve gelişmeler ışığında  katılımcılarla değerlendirecek.

Yrd. Doç. Dr. Dayıoğlu: Uzman İsimler Türk Dış Politikasının Gündemindeki Çok Önemli Konuları Katılımcılarla İnteraktif Bir Şekilde Değerlendirecek

Yakın Doğu Enstitüsü’nün düzenleyeceği “Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” sertifika programının yürütücüsü Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanı ve Yakın Doğu Enstitüsü Yürütme Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Dayıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada  “Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” programının da kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere  toplumun farklı kesimlerinin ilgisini çekeceğine inandıklarını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Dayıoğlu “Yalnızca uluslararası ilişkiler uzmanlarına değil, bu alana ilgi duyan, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip eden herkese hitap eden “Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” sertifika programında katılımcılar, dış politika konularını iç politikayla, toplumsal olaylarla ve uluslararası alandaki gelişmelerle harmanlanmış bir biçimde dinleme ve değerlendirme fırsatı bulacaklar. Bunun yanı sıra katılımcılar, sunumlarda geçen uluslararası ilişkilerle ilgili teoriler, teknik terim ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, böylece ele alınacak konuları uzman gözüyle değerlendirme fırsatı bulabilecekler. İnteraktif şekilde gerçekleştirilecek sunumlarda katılımcılarla sunumları gerçekleştirecek uzmanlar, ele alınacak konuları birlikte değerlendirebilecekler.” dedi.

Doç. Dr. Koldaş: Çok Önemli Uzmanlar Türk Dış Politikasının Değişen Gündemini Çok Boyutlu Ve Derinlikli Bir Şekilde İrdeleyecekler

“Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar”  sertifika programı ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, programın son dönemde Türk dış politikasının gündemini belirleyen  gelişmelerin, konularında uzman akademisyenlerin ve dış politika uygulayıcılarının değerlendirmeleri ışığında derinlikli bir şekilde tartışılacağı seçkin bir düşünce platformu oluşturacağını ifade etti. Ortadoğu ve Akdeniz başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinin  ciddi dönüşüm süreçlerinden geçtiği hassas bir dönemde Türk Dış Politikasının da bu dönüşümlerden bağışık olmadığını belirten Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, “Yakın Doğu Enstitüsü olarak bu çok hassas dönemde gerçekleştireceğimiz “Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” programı, son dönemde hızla değişen dış politika gündemindeki soru ve sorunlara yanıt bulma arayışında  yeniden kurgulanıp uygulanan Türk Dış politikasının çok boyutlu bir şekilde tartışılmasını sağlayacak. Türk Dış Politikası konusunda dünyada akademisyenler ve politika yapıcıların başvurduğu önemli uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek bu programın tüm katılımcılar açısından  Türk Dış politikasının yeni gündemini anlama ve anlamlandırmada yararlı olacağını değerlendiriyoruz.” dedi.

24 Ekim 2015 ‘de başlayacak olan “Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar” başlıklı sertifika programına ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye  www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36telefonlardan ulaşılabilir.