Üniversitemizdeki Yeni İdari ve Akademik Görevlendirmeler Açıklandı
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2019, 17:02
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:35

Kurulduğu 1988 yılından itibaren sahip olduğu akademik birimleri, bilimsel çalışmalarla ün kazanmış uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmaları yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizde ve bölgemizde saygın bir üniversite konumuna gelen Yakın Doğu Üniversitesi, küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Eğitim ve araştırma vizyonunu, 4. nesil üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması döngüsü yönünde geliştiren üniversitemiz, sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmada aktif katkı verebilmek için bir dönüşüm sürecine girmiştir.

Küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yeni kuşakların hedef kitlesi olduğu yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin uluslararasılaşma yoluna gitmesi, yapay zekâ, bulut teknolojileri, kuantum işlemciler, 3D yazıcılar gibi temel alanların öne çıktığı Dijital Dönüşüm tüm dünyada olduğu gibi üniversitemizin de birinci önceliği haline gelmiştir.

Dördüncü nesil üniversite özelliklerine koşut çalışmalar içerisinde olan üniversitemiz, öncelikli alanların belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının oluşturulması, değişim ve dönüşümün öncü birimlerinin kurulması, akademik performans sisteminin oluşturulması, uluslararasılaşma strateji raporunun hazırlanması ve eğitimde mükemmeliyet pratiğinin geliştirilmesi çalışmaları sonucunda ufkumuzu sürekli genişletecek yenilenmeleri zorunlu bir ihtiyaç görerek bu istikamette idari ve akademik görevlendirmeler yapılmasını gerekli görmüştür.

Öğretim, araştırma ve toplum dönüştürme etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan kendilerini geliştirebilecekler bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunarken, kendi gerçekliğine uygun stratejik hedeflerle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkan bir üniversite olmaya devam edeceğiz…

Yeni Görevlendirmeler


  • Rektör Yardımcısı: Doç. Dr. Murat TÜZÜNKAN (Mali, idari, kültür ve iletişimden sorumlu)

  • Hukuk Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU

  • Veteriner Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Kürşad TURGUT

  • Turizm Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Tülen SANER

  • Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı: Prof. Erdal AYGENÇ

  • İletişim Fakültesi Dekan Vekili: Prof. Dr. Zehra Altınay GAZİ

  • Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı: Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

  • Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK

  • YABEM Müdürü: Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN

  • Etkinlikler Birimi Direktörü: Yrd. Doç. Dr. Didem İŞLEK