Uluslararası Mimarlık Kongresi Bilim Kurulu Üyeliğine Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan Seçildi…

Eklenme Tarihi: 14 Aralık 2018, Cuma, 15:04
Son düzenleme: 14 Aralık 2018, Cuma, 15:04

Uluslararası Mimarlık Kongresi Bilim Kurulu Üyeliğine Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan Seçildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlik Bölümü tarafından düzenlenecek olan Livenarch-VI; Replacing Architecture – Yer Değiştiren Mimarlık başlıklı Uluslararası Mimarlık Kongresinin Bilim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından Trabzon-Türkiye’de düzenlenecek olan, “Livenarch-VI; Replacing Architecture-Yer Değiştiren Mimarlık” başlıklı Uluslararası Mimarlık Kongresinde Doç. Dr. Zihni Turkan’nın “Bilim Kurulu Üyesi” olarak davet aldığı belirtildi.

LivenARCH-VI Kongresi, mimari ve interdisipliner ölçekte tartışmalar açarken, “Yer Değiştiren Mimarlık” temasına, kuramsal ve pratik düzlemlerde açıklık getirmeyi hedefliyor. Yer Değiştiren Mimarlık”, görülebilen/görülemeyen tüm boyutları ile yerlerin, zamanların, mekanların varoluş biçimlerine, varoluşlarına ve var olma savaşlarına etkin bir zemin hazırlarken, orijinden yeni yerlere “Yer Değiştiren Mimarlık”, insan, değer, kültür, hareket, göç, geçişlilik olgularına farklı bakış açıları ve farklı çözüm arayışlarıyla aktüel bir araştırma ve uygulama alanı oluşturuyor.

Kongre Başkanlığı’ndan verilen bilgide, dünya nüfusundaki artışın ortaya çıkardığı yerleşme ve barınma sorunlarının tarih boyunca mimarlığın çözüm üretmesi beklenen en temel konularından olduğu ifade edildi. İnsanların kendi yaşam alanlarını bırakarak ikinci vatan olarak kabul edilen yerlere gitme zorunlulukları çözüm bekleyen yeni problem alanlarını, hem terkedilen hem de varılan yerler açısından iki yönlü olarak ortaya çıkardığı belirtildi. Böylece, bütünleşme, uyum, aidiyet, kalite gibi sosyal, kültürel, ekonomik problemlerin çözümleri, küreselleşen dünyada bugüne değin karşılaşılandan farklı araştırma ve tasarım alanlarının gündeme getirildiği ve tüm çözümlerin mimari ölçekte yansımasını bulduğu kaydedildi.

Düşünceleriniz veya Sorularınız