Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Katılımı İle KKTC’de Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 05 Mayıs 2018, 10:15
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:14

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin Her İki Yılda Bir Düzenlediği Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nin 13. sü (UROK 2018), 27 Nisan – 01 Mayıs 2018 Tarihlerinde KKTC’de Gerçekleştirildi. Kongrede Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andireu ve Ekibi Tarafından Temsil Edildi.

UROK 2018’in Ana Teması “Teknoloji ve Biyoloji”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Akdeniz Bölgesi radyasyon onkologlarından oluşan kongre düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu tarafından yapılan açıklamada, radyasyon onkolojisindeki gelişmeler, yenilikler ve klinik yansımaların tartışıldığı UROK 2018’de ana temanın “Teknoloji ve Biyoloji” olarak belirlendiği bildirildi. Bu bağlamda, ABD’nin Houston eyaletindeki MD Anderson Kanser Merkezi adına kongreye katılan, “Radyoterapi ile İmmunoterapiyi Birleştirmenin Biyolojik Mantığı ve Klinik Çalışma Verileri” konusunda 2 konuşma yapan J. Welsh ile Hollanda’nın Amsterdam kentindeki VU University Medical Center adına kongreye katılarak “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyocerrahi” ve “MR Kılavuzluğunda Radyoterapi” konularında konuşan B. Slotman dışında, prostat kanserinde radyocerrahi, HyperArc, Proton tedavisi ve MR/RT gibi yeni teknolojik gelişmeler ile ilgili konuşmalar yapan yabancı konukların oturumları dikkat çekti.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu "Planlamadaki Değil Poliklinikteki Hastam" Kursunda Konuşmacı Olarak Yer Aldı
Beş gün boyunca 3 salonda devam eden kongre kapsamında düzenlenen "Planlamadaki Değil Poliklinikteki Hastam", “Radyasyon Onkologları için Teranostik Nükleer Onkoloji” ve “Stereotaktik Radyocerrahi/Stereotaktik Beden Radyoterapisi” konu başlıklı kurslara çok sayıda radyasyon onkoloğu katılarak bilgilerini tazeledi. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu’nun da konuşmacı olarak katıldığı ve klinik pratikte sık karşılaşılan soruların, sorunların ve yan etkilerin konuşmacılar ve dinleyicilerle karşılıklı olarak tartışılmasının amaçlandığı "Planlamadaki Değil Poliklinikteki Hastam" kursunun içeriğinin de yer aldığı tam konuşma metni, diğer konuşma metinleri ile birlikte bir kitapçıkta toplanarak kursiyerlere dağıtıldı.

Medikal Fizik Derneği’nin de önerisi ile bu yıl ayrı medikal fizik salonu olmadan, her iki disiplinin ortak katılımı ile tüm konuların birlikte tartışılmasına karar verilen kongrede sabah oturumları “Tümör Konseyleri” ile başlayıp olgu tartışmalarının ardından, ilgili konunun sözel bildirilerinin sunulması ile devam etti. Sabah başlayan konu tüm gün boyunca aynı salonda panel ve karşıt görüş oturumları ile devam ederek grup başkanlarının sunduğu “Literatür Saati” ile tamamlandı. İlgili sözel bildiriler konsey sonrası olduğu gibi makale sunumu sonrasında da sunuldu.

Kongrede Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nın 4 Ayrı Posteri Sergilenmeye Layık Görüldü
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Uz. Dr. Özgür Altmışdörtoğlu ile Medikal Fizikçi Meltem Atamel ve Yenal Senin’in farklı bilim dallarından öğretim üyeleri ile birlikte yaptıkları çalışmalar kongrede 4 ayrı poster olarak sergilendi. Bilimsel ve sosyal açıdan çok verimli geçen kongrenin sonunda Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulu yönergesine göre radyasyon onkolojisi alanında yeterlik aldıktan sonra 10 yıl geçen ve aralarında Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu’nun da bulunduğu öğretim üyelerinin değerlendirme sonucunda, ölçütleri karşılayarak yeniden belgelendirilmeye hak kazandıkları bildirildi ve “Yeterlik Belgeleri” törenle takdim edildi.