“Türkiye’nin 2023 Bilgi Toplumu Hedefi Nitelik ve Yenilik İkileminin Ötesinde Bilgelik Konseptinde Gizli”
Date Added: 19 Ekim 2015, 12:46
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 09:34

Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Birimleri’nin bu yıl 17.sini düzenledikleri Kamu Bilişim Platformu’nun bu yılki teması “2023 ve Ötesi: Kamu Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar” başlığını taşımıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Platforma davetli konuşmacı olarak çağrılan YDÜ İİBF İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı ve Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Mustafa Sağsan; Bilgi Toplumu ve Yenilikçi Yaklaşımlar adlı oturumun açılış konuşmasını “Bilgi Toplumu Stratejisinde İnsan Gücü Açığı: Nitelik ve Yenilik İkileminin Bilgelikle Sınavı” Başlıklı sunumu ile gerçekleştirdi.

Doç.Dr. Mustafa Sağsan, "Türkiye’nin 2023 hedefi, bilgi toplumunun ötesinde nitelik ve yenilikçi yaklaşımların oluşturduğu ikilemin aşılarak bilgelik sıfatının kazanılması yönünde olması gerektiğidir. Bu bağlamda, Türkiye’nin entelektüel sermaye kapasitesinin ve buna dayalı olarak patent sayısı, ticari marka kapasitesi, telif hakları vb. gibi soyut varlıklarının nasıl geliştirileceği konusunda eylem planlarına ihtiyacı olduğunu dile getiren Sağsan, insan gücü yetiştirilmesi açısından Üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü ve bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bölümlerin ders programlarını çağın gerektirdikleri yönünde ivedilikle değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Doç.Dr. Mustafa Sağsan, insan gücü yetiştirme bakımından Yakın Doğu Üniversitesi’nin İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nın bu açığı kapatabilecek şekilde kurulduğunu ve söz konusu niteliklere dayalı olarak BİLGELİK TOPLUMU’nda çalışabilecek elemanlar yetiştirdiği yönünde açıklamalarda bulundu.