Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi ve İstinaf Mahkemesi Hakimleri Yakın Doğu Üniversitesi Sertifika Programında Konuştular
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2018, 14:51
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 14:12

Yeni Gelişme Ve Düzenlemeler Işığında İdari Yargı’da Hukuksal Süreçlerin İşleyişi Değerlendirildi
Konularında uzman hukukçuların konuşmacı olarak katıldığı, “İdari Yargı’da İstinaf – Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları” Başlıklı Sertifika Programı’nın ikinci haftasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi ve İstinaf Mahkemesi Hakimleri son gelişmeler ışığında yargı sistemindeki hukuksal süreçlerin işeleyişlerini detaylı bir şekilde değerlendirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Erdal ve Yakın Doğu Enstitüsü Dış Eğitimler ve YABEM Hukuk Eğitimleri Koordinatörü, Hukuk Fakültesi Öğretim elemanı Öğr. Gör. Erdi Şafak koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminerlerin ikinci serisinde idari yargıda istinaf konusu T.C. Adalet Akademisi ve İstinaf Mahkemesi hakimleri tarafından masaya yatırıldı. Sertifika programına konuşmacı olarak katılan Adalet Akademisi Hâkimi FethullahSoyubelli ve İstinaf Mahkemesi Hâkimi Nazım Taha Koçak katılımcılara bilgi ve birikimlerini aktardılar.

Fethullah Soyubelli: İstinaf Konusundaki Son Düzenlemelerle Temyize Giden Dosya Sayısında Önemli Ölçüde Azalma Yaşanacak
Seminerde Adalet Akademisi Hakimi Fethullah Soyubelli istinafı; önceden belli ve yargılama usulüne ilişkin yasal düzenlemelerde adı belirtilmiş, şarta bağlı olmadan ikinci bir hâkimin birincisinin yerine geçerek aynı davayı bütün boyutlarıyla yeniden incelemesi ve birinci hâkimin verdiği kararı onaması veya değiştirmesi olarak nitelendirdi. Soyubelli ayrıca, istinafı, işe ilk defa bakan mahkemenin verdiği son karar ile uyguladığı hukuk kurallarının üst yetkili mahkeme tarafından kontrol edilmesi ve gerektiğinde ıslah edilmesine yönelik bir yargılama olarak ifade etti. İstinaf kanunuyla temyize giden dosya saysında ciddi ölçüde azalma yaşanacağının altını çizen Soyubelli “İdari Yargılama Usûlü Kanunu’nun 45.maddesi itiraz kanun yolunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre, idari yargı ilk derece mahkemeleri olan idare ve vergi mahkemelerinin İdari Yargılama UsûlüKanunu’nun 45.maddesinde belirtilen hususlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hâkimleverilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.” dedi.

Nazım Taha Koçak: İstinaf Sistemi, Davaların Hızlı Ve Adil Bir Şekilde Sonuçlandırılmasına Hizmet Etmek İçin Kurulmuştur.
Seminerin ikinci bölümünde İstinaf sisteminin getireceği önemli değişiklikleri ele alan İstinaf Mahkemesi Hakimi Nazım Taha Koçak,“Kanunda da belirtildiği üzere İlk derece mahkemelerinin, nihaî kararları ile kanunda belirtilen geçici hukuki korumakararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilmektedir. Kamu düzenine aykırılık halleri dışında, istinaf incelemesi istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılmaktadır. İstinaf mahkemelerinin kurulması ile birlikte İstinaf’ın temyiz ile ne gibi farklılıkları olduğu konusu da gündeme gelmiştir. Temyiz mahkemelerinde; ek delil, belge incelemek her zaman mümkün olmuyorken, istinaf mahkemelerinde belge ve deliller sunmak ve bunların incelenmesi mümkün olacaktır. Her iki mahkemede üst derece mahkemelerdir. İstinaf mahkemesi olayı, olup olmama durumu ve hukuki açıdan inceler, temyiz mahkemesi ise; sadece hukuki açıdan inceler ve doğru karar verilip verilmediğine bakar. Temyiz mahkemelerinde duruşma istisnai olarak gerçekleşmektedir. İstinaf mahkemelerinde ise; duruşma kuraldır.”dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Salon 1’de gerçekleştirilen kısa dönemli eğitim ve sertifika programının seminerleri sonrasında, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Erdal, Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mert Baştaş ve Yakın Doğu Enstitüsü Dış Eğitimler ve YABEM Hukuk Eğitimleri Koordinatörü, Hukuk Fakültesi Öğretim elemanı Erdi Şafak Adalet Akademisi Hakimi Fathullah Soyubelli ve İstinaf Mahkemesi Hakimi Nazım Taha Koçak’a teşekkür plaketi takdim ettiler.