“Türk Vergi Sisteminde Aile Bağlantılı Hükümler” Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinde Yayımlandı…
Eklenme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 17:11
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 09:32

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu’nun “Türk Vergi Sisteminde Aile Bağlantılı Hükümler” adlı makalesi Sosyal Bilimler alanında yayınlanan International Anatolia Academic Online Journal Dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, aile kavramındaki farklılıkların saptanması, bu farklılıkların amaçlarının tespit edilmesi, eşitlik ve adalet kriterleri açısından değerlendirilmesi ve değişiklik önerilerinin getirilmesi amacıyla Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu tarafından hazırlanan makalenin International Anatolia Academic Online Journal 2019 sayısında yayınlandı.

Literatürde ilk kez incelenen bu konuda ne bir makale ne de bir yargı kararı bulunmadığı için, aile kavramına atıf yapan maddeler, temel hukuk kavramları olan, sosyal devlet ve vergi güvenliği açısından kişisel olarak hukukun temel ilkelerine bağlı olarak yazar tarafından değerlendirildi.


Prof. Dr. Sonsuzoğlu söz konusu makalede, Türk Vergi Sisteminde, aile bağlantılı hükümlere kimi zaman, sosyal devlet açısından mükellef lehine kimi zaman da vergi güvenlik önlemi olarak devlet lehine yer verilmiş olduğunu belirtmiş ve bu düzenlemelerde, bazen sadece eş çocuk bazen bunlara ilaveten kan ve sıhrî hısımlar, bazen, alt ve üst soy, bazen daha da geniş olarak, evlatlık ve evlat edinen de aile kavramı içinde yer aldığını saptadı.

Aile Koruma Hükümleri ile Vergi Güvenlik hükümlerinde Yasa Boşlukları Tespit Edildi…
Çalışma sonucunda, hem sosyal devlet açısından aileyi koruyan hükümlerde, hem de vergi güvenlik önlemine yönelik hükümlerde yasa boşlukları tespit edilerek düzenleme önerildi. Yeni düzenlemede sosyal devlet amacıyla yapılmış olanlara, evlatlık evlat edinen kardeş kavramlarının eklenmesi, vergi güvenlik önlemi amacıyla getirilen düzenlemelere ise, nişanlı, eski eş, evlatlık ve evlat edinen kavramlarına ilaveten aileyi aşacak şekilde mansup mirasçı, kanuni temsilce ve umumi vekilin eklenmesi önerildi.