Toplumdaki Genel ve Ani Ölümlerin En Önemli Sebebi Kalp ve Damar Hastalıkları
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2017, 15:12
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 15:10

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza DUYGU, Sık Karşılaşılan ve Ölüm Nedenleri Arasında Birinci Sırada Yer Alan Ani Kalp Durmasına Bağlı Ölümler Hakkında Bilgiler Verdi. Toplumun Büyük Bir Kısmının, Önceden Hiçbir Belirti Vermeyip, Kişilerde Beklenmedik Bir Şekilde ve Zamanda Ortaya Çıkan Ani Kardiyak Ölüm Nedenlerinin Altında Yatan Kalp Hastalıklarından Habersiz Olduğuna Dikkat Çeken Prof. Hamza DUYGU, Ani Kardiyak Ölümün Erkeklerde Kadınlara Oranla 3-4 Kat Daha Fazla Görüldüğünü, Hatta Bu Oranın 45-60 Yaş Arasında 7 Kata Kadar Çıktığını İfade Etti.

Ani Kardiyak Ölüm
Ölümcül hastalığı bulunmayan kişilerde, beklenmedik şekilde ve şikayetlerin başlamasının kısa bir süre ardından kalp durmasına bağlı olarak oluşan ölümün, Ani Kardiyak Ölüm olarak tanımlandığını ifade eden Prof. Dr. Hamza DUYGU, bu durumun sıklıkla öldürücü ritm bozukluklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini belirtti. Ölümün en az 1 veya 2 saat içerisinde gerçekleşmesinin nedeninin genellikle aritmi sorununa bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU,nuzun saatler içerisinde oluşan ölümlerde ise kalp fonksiyonunun bozulduğunu ve kalpte pompa yetersizliğinin yaşandığını ifade etti.

Ani Kardiyak Ölüm Riskini Artıran Durumlar;


  • Kalp damar tıkanıklıkları ve buna bağlı kalp krizleri
  • Aort damar yırtılması
  • Akciğer embolisi
  • Kalp yetersizliği, doğuştan kalp kası hastalıkları
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kalp kası iltihabı
  • Doğumsal kalp hastalıkları
  • Toksik madde kullanımı
  • Bazı ciddi ritm bozuklukları (uzun QT sendromu, kısa QT sendromu, WPW sendromu, brugada sendromu, aritmojenik sağ ventrikül displazisi)

Prof. Dr. Hamza DUYGU; “30 Yaşın Üzerindeyseniz, Ani Kalp Durmasına Bağlı Ölümleri Önlemek için Yılda Bir Kez Düzenli Olarak Kalp Check-Up’ı Yaptırın”
Ani kardiyak ölümün başlıca nedeninin kalp damar tıkanıklığı nedeniyle gelişen kalp krizi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, ölüme genellikle kalp krizi sırasında gelişen kalp ritmi bozukluğunun neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hamza DUYGU sözlerine şöyle devam etti: “Ventriküler fibrilasyon diye adlandırılan bu ölümcül ritim bozukluğu esnasında, kalp pompalama görevini yerine getiremez ve kan akımı kesilir. Dakikalar içinde elektroşok yapılarak kalp ritmi normale döndürülmez ise ölüm gerçekleşir. Dolayısıyla koroner arter hastalığı riskini artıran hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı ve aile öyküsü gibi durumlar, ani kardiyak ölüm için de risk faktörleridir.” Ani kardiyak semptom gelişmeden önce en sık görülen belirtilerin nefes darlığı, çarpıntı, gözlerde kararma, fenalık hissi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, bazen hiçbir belirti vermeden de aniden kalbin durabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Hamza DUYGU, önceden hiçbir belirti vermeyen kalp hastalıklarının neden olacağı kötü sonuçlardan korunmak için, 30 yaşın üzerindeki herkesin, yılda bir kez düzenli olarak kalp sağlığı taramasından geçmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Hamza DUYGU: “Özellikle Yakın Akrabalarını Beklenmedik Ani Ölümlerle Kaybedenlerin Bir Kardiyoloji Merkezinde Değerlendirilmeleri Büyük Önem Arz Etmektedir”
Öncelikle ailesinde ani kalp durması olan kişilerin en kısa zamanda mutlaka tam donanımlı bir kalp merkezine başvurması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Hamza DUYGU, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’nde kalp sağlığına ilişkin çeşitli tarama programları bulunduğunu söyledi. Özellikle yaptığı iş nedeniyle büyük sorumluluk taşıyan pilot, şoför, emniyet görevlisi ve sporcuların düzenli olarak ayrıntılı kalp sağlığı tarama programından geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hamza DUYGU, kalp damar tıkanıklığı, aort damarda genişleme, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, doğuştan kalp hastalığı gibi ani ölüme eğilim yaratan durumların saptanarak, erken tanı ile ani kalp ölümünün önlenebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Hamza DUYGU şöyle devam etti: “Sağlık açısından düzenli kontroller yaptırarak, bazı olayları önlemek mümkündür. Nadir görülen ailesel geçişli genetik hastalıklar, sağlıklı genç bireylerde ani ölüme neden olabilmektedir. Bu açıdan yüksek riskli hastalar çeşitli tanısal yöntemlerle saptanabilmektedir. Özellikle yakın akrabalarını beklenmedik ani ölümlerle kaybedenlerin bir kardiyoloji merkezinde değerlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir.”