“Terörün Sonlanması İçin Uluslararası Diyaloğun Niceliğinden Çok Niteliği Önemli”
Eklenme Tarihi: 13 Temmuz 2016, 14:51
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:51
“Terörün Sonlanması İçin Uluslararası Diyaloğun Niceliğinden Çok Niteliği Önemli”

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü uluslararası güvenlik diyaloğu toplantısına katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi, Almanya Konrad Adaneuer Vakfı ve Türkiye Cumhuriyeti Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi eşgüdümünde gerçekleştirilen küresel, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının tartışıldığı uluslararası toplantıda Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ tarafından temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Bölgedeki güvenlik sorunlarının ve bu sorunları çözmeye yönelik politikaların tartışıldığı ve açılışı Almanya Federal Meclisi Milletvekili Oliver WITTKE tarafından yapılan toplantıya uluslararası ve bölgesel güvenlik politikalarının şekillenmesinde ve hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan politika yapıcılar, eski büyükelçiler, güvenlik uzmanları, bürokratlar, araştırma merkezleri ile düşünce kuruluşlarının başkanları ve akademisyenler katıldı. Soğuk savaşın dönüşünün ve vekalet savaşlarının etkilerinin de irdelendiği toplantıda, uluslararası çatışmaların niteliğindeki dönüşümler, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik alınması gereken önlemler, konuları Avrupa’da ve dünyada atılması gereken adımlar, dünyada yapılanmalar, çatışma ve uzlaşı alanları, radikal hareketlerin gelişimi ve etki alanları, Afganistan merkezli istikrarsızlığın önlenmesine yönelik önlemler bağlamlarında masaya yatırıldı.

İstanbul’daki Terör Saldırıları Kınandı

İstanbul Atatürk Havaalanı’nda gerçekleşen ve onlarca kişinin ölümüne yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan terör olaylarının kınandığı toplantıda teröre ortak bir tavır alınması gerekliliği tüm katılımcılar tarafından dile getirildi. Katılımcılar Paris, Brüksel, Ankara ve İstanbul’da meydana gelen saldırıların terörün sınır ve değer tanımazlığını gösterdiğini kaydederek bu konuda tüm ülkelerin ve terörün yıkıcı etkilerine maruz kalan tüm paydaşların bir araya gelerek ortak bir tavır sergilemesi gerektiğine vurgu yaptılar. Terörde hayatlarını kaybedenlerin ve yakınlarının acılarını derinden paylaştıklarını ifade eden tüm katılımcılar teröre karşı etkili ve sürdürülebilir uluslararası koordinasyon mekanizmalarının etkin hale getirilmesi ve somut işbirliğinin daha sistematik bir şekilde uygulamaya konulması gereğine vurgu yaptılar.

“Terörün Sonlanması İçin Uluslararası Diyaloğun Niceliğinden Çok Niteliği Önemli”

Doç. Dr. KOLDAŞ: “Terörün Sonlanması İçin Uluslararası Diyaloğun Niceliğinden Çok Niteliği Önemli”

Toplantıya Yakın Doğu Üniversitesi adına katılan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Ankara’da düzenlenen güvenlik konulu uluslararası toplantının son dönemde yaşanan elim terör olaylarının çok boyutlu ve derinlikli bir şekilde masaya yatırılması açısından son derece faydalı olduğunu ifade etti. Toplantıda uluslararası alanda ve bölgemizde yaşanan terör olaylarının ve güvenlik sorunlarının yapısal nedenlerini, uluslararası ve bölgesel aktörlerin güvenlik politika önceliklerini, bölgenin güvenlik dinamiklerine etki eden aktörlerin geleceğe dair amaç ve hedeflerini tartıştıklarını vurgulayan KOLDAŞ, özellikle son dönemde dünyanın dört bir yanında gerçekleşen terör olayları bağlamında güvenlik odaklı diyaloğun arttığının altını çizdi. Bu diyalogların sayısından ziyade içeriğinin önemli olduğunu kaydeden KOLDAŞ, malumun ilanından öteye geçerek çözüme yönelik politika üretimine katkı koyacak diyalogların daha etkili sonuçlar verdiğini vurguladı. Başta terör olmak üzere güvenlik sorunlarını sistematik bir şekilde çok yönlü ve boyutlu değerlendiren bu tür toplantıların terörün sonlandırılmasına yönelik politikaların üretilmesinde ve uygulanmasında hayati önem taşıdığını kaydeden KOLDAŞ, “Terörü kınamak, terörün ötekileştirilmesinde ve toplumsal eşgüdümlemeden uzaklaştırılmasında önemli bir tepki olmakla birlikte terörün sonlanması için yeter-şart değildir. Terörü sonlandırabilmek için terörün kök-nedenlerini, içine doğduğu tarihsel konjonktürün küresel, bölgesel, ulusal, yerel ve bireysel dinamiklerini doğru analiz etmek gerekir. Terörü sonlandırmak bu tarz bir analiz doğrultusunda üretilecek ve tüm paydaşlarjın eşgüdümünde titizlikle hayata geçirilecek sonuç odaklı politikalarla mümkün olabilir.” dedi.

Kıbrıs Bölgesel Güvenliğin Önemli Yapıtaşlarından Biri

Kıbrıs’ın küresel güvenliği derinden etkileyen çatışma alanlarına yakın jeostratejik konumu nedeniyle yalnızca üzerinde yaşayan toplumlar açısından değil bölge güvenliği açısından da çok önemli olduğıunun altını çizen KOLDAŞ, bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü bünyesinde Enstitüsü danışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU ile birlikte başta Güvenlik Akademisi olmak üzere bir çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: “Bu uluslararası güvenlik toplantısı vesilesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak benzer toplantıları dünya, bölge ve Kıbrıs’ın güvenliğini etkileyen farklı güvenlik alanlarında hayata geçirmek adına gerekli işbirliği çalışmalarını yapma imkanı da bulduk. Bu çalışmaların somut sonuçlarını çok yakın bir zamanda raporlar, toplantılar, bilimsel etkinlikler, kısa dönemli eğitim programları aracılığı ile kamuoyumuzun ilgi ve katılımına sunacağız” dedi.