Prof. Gamze MOCAN, MD
Dean - Faculty of Medicine

Prof. Dr. Gamze Mocan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1978 yılında patoloji uzmanı olup, aynı üniversitede öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçentlik aşamalarından sonra 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

1985’de İngiltere Glasgow Western Infirmary Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Departmanı’nda karaciğerde hepatit B viral lezyonlarında immünohistokimyasal yöntemle araştırmalar yapmıştır. 1991’de Amerika Birleşik Devletleri Bethesda-Maryland’de Armed Forces Institute of Pathology’de üropatoloji ve sitopatoloji bölümlerinde çalışmıştır.

1992-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Sitoloji Ünitesi Başkanlığı ve 11 yıl Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Profesör Mocan 2003-2006 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanmış, eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı akademik kadrosunda da yer almıştır.

1993-95 yılları arasında Ankara Patoloji Derneği Başkanlığı, 1994-96 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) Üyeliği, 1995’te XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Başkanlığı, 1996’da XII. Ulusal Patoloji Kongresi Başkanlığı, 1998’de XIV. Ulusal Patoloji Sempozyumu Başkanlığı, 2001-02 yılları arasında Sitopatoloji Çalışma Grubu Başkanlığı, 2001-04 süresince Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) Türkiye Delegesi, 2002-04 yıllarında Sitopatoloji Derneği Kurucu Başkanı olarak derneğin başkanlığını yapmıştır.

1996 yılından bu yana Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Patoloji Board Türkiye Delegesidir. 2003 yılından beri Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuarları Birliği (World Association of Society of Pathology and Laboratory Medicine-WASPaLM) Yönetim Kurulu üyesidir. XXIII. Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuarları Kongresi başkanı olmuştur (İstanbul-2003). 2009-2011 yılları arasında WASPaLM gelecek dönem başkanı, 2011-2013 yılları arasında dönem başkanlığı ve 2013-2015 yılları arasında da geçmiş dönem başkanlığı yapmıştır. Ekim 2008 tarihinden itibaren KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Jinekopatoloji ve sitopatoloji özel ilgi alanıdır. WASPaLM Bulgar Fen Bilimleri ve Sanat Akademisi ile Malezya Tıp Akademisi tarafında verilmiş onur madalyaları bulunmaktadır.