“Sorunlarına Çözüm Üretemeyen ve ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ Sendromunu Yaşayan Toplumlar Zamanla ‘Pasif İtaatkar’ Toplumlara Dönüşmeye Mahkumdur”
Date Added: 27 Aralık 2016, 12:56
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 16:45

Ercan ÇİTLİOĞLU Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde Konuştu

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı ulusal güvenlik stratejileri, politikaları ve terörizm uzmanı Ercan ÇİTLİOĞLU “Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Bağlamında Algı Yönetimi ve Kamu Diplomasisi” başlıklı bir seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, güvenlik kavramının ve uygulamalarının farklı boyutlarıyla değerlendirildiği Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi”ne alanlarında uzman akademisyenler, karar alıcılar, politika yapıcılar, diplomatların konuşmacı olarak katıldığı belirtildi.

ÇİTLİOĞLU: “Sorunlarına Çözüm Üretemeyen, ‘Öğrenilmiş Çaresizlik’ Sendromunu Yaşayan Toplumlar Bir Süre Sonra ‘Pasif İtaatkar’ Toplumlara Dönüşmeye Mahkumdur”.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi kapsamında verdiği seminer çerçevesinde algı yönetimi ile güvenlik ve kamu yönetimi ilişkisini irdeleyen Ercan ÇİTLİOĞLU, “Somuta dayalı algıların bireysel ve toplumsal temelde soyutlaşarak tepkisellik aşamasında farklılaşması algıların yönetilebilir olduğunun açık bir göstergesidir. Sorunlarına çözüm ve çare üretemeyen, “öğrenilmiş çaresizlik” sendromunu yaşayan kişilerden oluşan toplumlar bir süre sonra “pasif itaatkar toplumlara” dönüşmeye mahkumdur. Algı yönetiminin dört evresi; önemsizleştirme, duyarsızlaştırma, tepkisizleştirme ve son olarak da pasif itaatkar toplum modeline evrilerek teslim olma ya da teslim alınmadır.” dedi.

ÇİTLİOĞLU: Bugünün Gerçeklik Denklemi Fiziksel Doğrular Değil Algılanan Doğrular Üzerinedir.

Algı yönetiminin veri akış süreci içerisinde krizi, kamu diplomasisi ile çözüme ulaştırma yöntemindeki önemini vurgulayan Ercan ÇİTLİOĞLU, “Bugünün gerçeklik denklemi fiziksel doğrular değil algılanan doğrular üzerinedir. Dolaşım ve paylaşımdaki bilgiye değil, bilginin dolaşım ve paylaşım yollarına yani sürece hakim olmak zorundayız. Algı, onu yaratan iletinin içeriğindeki durum, çevre koşulları ve ilişkiler yönlendirilebildiği sürece yönetilebilen bir iletişim sürecidir. İyi kurgulanmış iletişim stratejisi, kitleleri farkında olmadığı ihtiyaçları olduğuna ikna eder, bu yönde beklentileri karşılanmış olan insanlar da mutlu ve sizin için harekete geçmeye hazır insanlardır” dedi.

ÇİTLİOĞLU: Bugününün Dünyasında Algı Yönetimi Tekniklerini İrdeleme ve Anlama Gereği Daha da Önem Kazandı.

Sözlerine bazı algı yönetim tekniklerinden bahsederek devam eden ÇİTLİOĞLU, bu teknikleri “toplumun korkuları ve endişelerini uyararak kullanma; var olan ön yargıları harekete geçirme; sokaktaki insanın özümseyebileceği, anlaşılır sade bir dil kullanma; duygu ve çıkarlarına seslenme; her türlü karşıt görüşü sindirme; eleştiri ortamını yok etme; korku hipnozu yaratma; zihinsel kargaşa ve savrulmalar oluşturma; doğru-yanlış kavramların yer değiştirmesini sağlama; sorgulama, irdeleme, araştırma güdülerini yok etme ve karşıt görüş sahiplerini sürekli savunmada bırakma” şeklinde sıralayarak açıkladı.

Programın soru cevap bölümünden sonra Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ulusal güvenlik stratejileri, politikaları ve terörizm uzmanı ve Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU’na teşekkür belgesi takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre “Güvenlik Akademisi”‘ne ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü Facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.