Rezervuar Mühendisliğinde Radikal Çözümler Sempozyumu Yakın Doğu Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi
Date Added: 17 Ocak 2017, 20:18
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 15:34
Rezervuar Mühendisliğinde Radikal Çözümler Sempozyumu Yakın Doğu Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Kayhan İŞSEVER’in Rezervuar Mühendisliğinde Radikal Çözümler Sempozyumu Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Sempozyuma Yakın Doğu Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

"Bugün İçin Bilinenler Bir Aysbergin Suda Yüzen Kısmı Kadardır"

Kayhan İŞSEVER sempozyumda yaptığı konuşmada; “Geleneksel olarak bilinenden çok değişik ve alışılagelmişin dışındaki uygulamalar radikal çözümler olarak adlandırılabilir. Bugün için bilinenler bir aysbergin suda yüzen kısmı kadardır, İlerde bilgi birikimimize katılacak çok şeyler olabileceği gibi bugün doğru bildiğimiz birçok şeyin de yanlış olabileceği de gerçektir.

Örneğin; herkesin aşina olduğu en radikal değişiklikler tıp alanında yaşanmaktadır. 1980'li yılların başında hepimiz içerdiği yüksek kolesterol nedeni ile yumurta ve tereyağının kalp ve damar hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri olduğu bilinirdi. 2000 li yılların başından itibaren ise önce yumurta son yıllarda da tereyağı temize çıkmış ve hatta günde 20 yumurta yenebileceğini söyleyen doktorlar vardır." Dedi.

Rezervuar Mühendisliği Yer Altında Gözenekli Ortamda Birden Fazla Akışkanın Akışı İle İlgili Bir Bilim Dalıdır.

Rezervuar kayaçları çoğu zaman heterojen yapıda ve birbirinden ve kendi içinde çok farklı özellikler göstermektedir diyen İŞSEVER; "bu heterojen yapıda ortalama değerler ile analitik çözümlere ulaşılmasının gerçekçi olmayacağı açıktır. Bu sistemlerin matematiksel ve istatistiksel modeller ve nümerik teknikler ile çözümü bazı yaklaşımlar sağlasa da tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmaz. Kantitatif yöntemler rezervuar hakkında çok önemli bilgiler sağlar ancak sonuçlar belirtilenlerden ötürü ihtiyatla karşılanmalıdır. Bu nedenle rezervuar mühendisliğinde kantitatif yöntemler kadar kavramsal eğitime ağırlık verilmelidir. Rezervuar mühendisinin bilgi birikimi okullarda öğretilenler, çalıştığı şirketin standart uygulamaları, seminer ve sempozyumlarda izlenilen ve kendi merakından edindiklerinden ibarettir. Bunların hiçbiri sorgulanmadan kabul görebilecek nitelikte değildir. İyi eğitim almış ve tecrübeli bir rezervuar mühendisi çalıştığı rezervuarlarda bugünün bilgi ve uygulamalarına ters düşebilecek önerilerde bulunabilir. Ancak hipotezini doğru bir biçimde ve somut bilimsel veriler ile ortaya koyabilmelidir. Uygulama için de yetkili bir konumda ve cesaretli olması gerektiğini vurguladı.